Anasayfa / BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ / AR-GE Merkezleri Destek Programı
   Geri   
Paylaş:  

AR-GE Merkezleri Destek Programı

Ar-Ge Merkezi, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.
 
Aşağıdaki Sektörler için  30 Ar-Ge personeli istihdamı gereklidir.
 
 • 29 - Motorlu Kara Taşıtı, Treyler imalatı altında yer alan tüm sınıflar 
 • 30 - Diğer Ulaşım Araçlarının İmalat Bölümü Altında Yer Alan; 
 • 30.30 - Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı 
 • 30.40 - Askeri savaş araçlarının İmalatı
 • 30.91 - Motorsiklet İmalatı 
 • 30.99 - Başka Yerde Sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçları imalatı
 
Ar-Ge Personeli Tanımları 
 
Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlar
 
Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri
Destek Personeli: Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel

AR-GE Merkezi Olma Koşulları

a)Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde fiilen çalışan personel sayısı dikkate alınmaksızın, Ar-Ge merkezlerinde en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi
 
b)Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
 
c)Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması
 
ç)Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması
 
d)Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması       
    
e)Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,
 
f)Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması,
 
 • İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılır.
 • Münhasıran Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmaz.

Desteklenen Giderler

Vergi İndirimi
Ar-Ge Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünüKurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.


Sigorta Primi Desteği
Ar-Ge personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.


Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Ar-Ge ve destek personelleri için gelir vergisi stopajı teşvik oranları

 • Doktora %95
 • Yüksek Lisans %90
 • Yüksek Lisans %95
 • Lisans %90
 • Diğer %80

Damga Vergisi İstisnası
Ar-Ge Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlüAr-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.


Gümrük Vergisi İstisnası
Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

 

 

Verilen Danışmanlık Hizmetleri

1.Başvuru Öncesi Altyapı Çalışmaları
2.Başvuru Paketinin Ve Projenin Hazırlanması 
3.Denetim Öncesi Hazırlık Çalışmaları
4.Denetim Ziyaretlerinin Yönetimi
5. Yıllık Faaliyet Rapolarının Hazırlanması 

 Paylaş: