DESTEKLER
KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ
Mali Destek Programları
Doğrudan Faaliyet Destek Programları
KOSGEB DESTEKLERİ
KOBİ Gelişim Destek Programı
KOBİ Proje Destek Programı
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Genel Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı
TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ
1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri
1507 – KOBİ Ar-Ge Programı
1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Programı
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNO YATIRIM)
Teknogirişim Sermayesi Desteği
Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)
Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD II)
YATIRIM TEŞVİK DESTEKLERİ
Genel Teşvik Uygulamaları
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
Stratejik Yatırımların Teşviki
EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
Turquality Desteği
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları Desteği
Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği
ULUSLARARASI DESTEKLER
Horizon 2020
Avrupa Birliği Hibeleri