Anasayfa / KOSGEB DESTEKLERİ / Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
   Geri   
Paylaş:  

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı


Program Amacı

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
  • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme

 

Uygun Proje Konuları

  • Kira Desteği
  • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
  • Personel Gideri Desteği
  • Başlangıç Sermayesi Desteği
  • Proje Geliştirme Desteği (Proje Danışmanlık, Eğitim, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği, Proje Tanıtım Desteği, Yurtiçi – Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği ziyareti Desteği
  • Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

 Paylaş: