Anasayfa / TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ / 1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Programı
   Geri   
Paylaş:  

1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Programı


Programın Amacı

Program ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen ülkemiz öncelikli alanlar çerçevesinde hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle;

 

 • Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
 • Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
 • Özgün teknolojilerin geliştirilmesi
 • Teknolojik gelişimde ivme kazanılması

 

hedeflenmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri
 • Ar-Ge yoğun başlangıç firmaları
 • Üniversiteler ve Araştırma kurumları

Uygun Proje Konuları

Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı izlenebilir sonuçları olan; 

 

 

 • yeni bir ürün üretilmesi, 
 • mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, 
 • ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, 
 • maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, 
 • yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler 

 
NOT: Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı çağrı duyurusunda belirtilmektedir. Çağrı planına dahil olan alanlar; BIT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri), Makine, Otomotiv, Sağlık, Enerji, Gıda, Su, Kimya, Metal ve Madencilik, Tekstil şeklinde sınıflandırılmıştır. Paylaş: