Anasayfa / SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ / Tasarım Merkezleri Destek Programı
   Geri   
Paylaş:  

Tasarım Merkezleri Destek Programı

Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,  münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden,  yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimler


Tasarımcı

Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin;  mühendislik,  mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişilerden oluşur


Teknisyen
Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım,  teknik,  fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişilerden oluşur


Destek Personeli
Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleri ne katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personellerden oluşur.


Destek personeli sayısı, toplam personel sayısının %10’unu geçemez.

 


İlgili Sektörler

Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü.


Diğer Alanlar
59.11 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Yapım Faaliyetleri 
59.12 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Çekim Sonrası Faaliyetleri
74.10 – Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri (Tekstil, Giyim, Ayakkabı Gibi Kişisel Eşyalar Ve Ev Eşyaları Tasarımı İle Endüstriyel Tasarım Dahil, İç Mimarların Ve Uzmanlaşmış Grafik Tasarımcıların Faaliyetleri Hariç)
90.02 - Gösteri Sanatları Destekleyici Faaliyetleri

 

Desteklenen Giderler

Vergi İndirimi
Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.
 
Sigorta Primi Desteği
Tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
 
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
Doktoralı ve temel bilimler konusunda Yüksek Lisans derecesine sahip personeller için  %95,  yüksek lisans veya temel bilimlerde lisans mezunu personel için  %90,  diğer personeller için  %80 Gelir Vergisi stopajı,  personellerin tasarım faaliyetlerin ayırdıkları süre oranında istisna edilir.
 
Damga Vergisi İstisnası
Tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.
 
Gümrük Vergisi İstisnası 
Kanun kapsamında yürütülen tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

Verilen Danışmanlık Hizmetleri

1.Başvuru Öncesi Altyapı Çalışmaları
2.Başvuru Paketinin Ve Projenin Hazırlanması 
3.Denetim Öncesi Hazırlık Çalışmaları
4.Denetim Ziyaretlerinin Yönetimi
5. Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması 

 Paylaş: