Anasayfa / SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ / AR-GE Merkezleri Destek Programı
   Geri   
Paylaş:  

AR-GE Merkezleri Destek Programı

Ar-Ge Merkezi Nedir?

Ar-Ge Merkezi, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

Aşağıdaki Sektörler için  30 Ar-Ge personeli istihdamı gereklidir.

 • 29 - Motorlu Kara Taşıtı, Treyler imalatı altında yer alan tüm sınıflar 
 • 30 - Diğer Ulaşım Araçlarının İmalat Bölümü Altında Yer Alan; 
 • 30.30 - Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı 
 • 30.40 - Askeri savaş araçlarının İmalatı 30.91 - Motorsiklet İmalatı 
 • 30.99 - Başka Yerde Sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçları imalatı

Ar-Ge Personeli Kimlerdir?

Araştırmacı Kimdir?

Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlar Araştırmacı olarak kabul edilir.

Teknisyen Kimdir? 

Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri

Destek Personeli Kimdir? 

Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel

Destek personeli sayısı, toplam personel sayısının %10’unu geçemez.

Ar-Ge Merkezi Olma Koşulları Nelerdir?

Ar-Ge merkezi olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gereklidir:

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde fiilen çalışan personel sayısı dikkate alınmaksızın, Ar-Ge merkezlerinde en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi
 • Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
 • Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması
 • Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması
 • Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması            
 • Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,
 • Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması,
  • İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılır.
  • Münhasıran Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmaz.

Ar-Ge Merkezleri Destek Kalemleri

 • Ar-Ge Faaliyetleri Matrah İndirimi (%100)
 • Gelir Vergisi İstisnası (%80-95)
 • Sigorta İşveren Primi Hissesi Desteği (%50)
 • Damga Vergisi İstisnası (%100)
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti (%100)

Danışmanlık Hizmetleri

 • Başvuru Öncesi Altyapı Çalışmaları
 • Başvuru Paketinin Ve Projenin Hazırlanması 
 • Denetim Öncesi Hazırlık Çalışmaları
 • Denetim Ziyaretlerinin Yönetimi
 • Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması 

 
Paylaş: