Anasayfa / TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ / Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri Desteği
   Geri   
Paylaş:  

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri Desteği

TANIMLAR

Küresel Firma: Marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz Bakanlıkça uygun bulunan yurt dışındaki firmaları,

Tedarikçi:  Ara malı üreten ve çalışmakta olduğu veya çalışacağı Küresel Firma’ya yeni ürün tedarik edecek veya mevcut ürünü ile yeni bir Küresel Firma’ya tedarikçi olacak şirket

DESTEK KAPSAMI

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen giderleri 2 yıl süresince % 50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

DESTEKLENEN GİDERLER

 1. Makine, Ekipman, Donanım Alımı
 2. Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamaları
 3. Yazılım Alımı
 4. Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
 5. Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Tedarikçilerin KTZ Yetkinlik Projesi başvurusunda bulunabilmesi için üretici olmaları gerekmektedir.
 • KTZ katılım süreçlerinde şirketin;  seri üretim amaçlı kullanılmayan, ürün geliştirme, test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine,  ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır
 • Bakanlık,  Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi başvurularını ihracat stratejisi ve politikaları ile şirketin yer aldığı sektördeki küresel tedarik zincirine katılım ve sürdürülebilirlik potansiyeli çerçevesinde içerik,  amaca uygunluk,  bütçe ve proje yönetim kapasitesi açısından değerlendirerek sonuçlandırır.
 • Şirketler tarafından Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen giderlere ilişkin harcama belgeleri diğer belgelerin,  ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Aralarında organik bağ olan tedarikçilerden en fazla biri bu destekten faydalanabilir. Projenin, ön inceleme çalışması sonrası Bakanlık tarafından onaylamasını müteakip tedarikçi projeye başlayabilir.
 • Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri 100.000 ABD Dolarına Kadar desteklenir.
 • Proje kapsamında temin edilen Makine, Ekipman, Donanım ve yazılım satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.
 • Bir şirketin azami 1 projesi desteklenir.Paylaş: