Anasayfa / TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ / Tasarım ve Ürün Geliştirme Proje Desteği
   Geri   
Paylaş:  

Tasarım ve Ürün Geliştirme Proje Desteği

PROGRAMIN AMACI

Şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleritasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

TEMEL AMAÇLAR

 • Türkiye'de tasarım ve inovasyon kültürünün! Oluşturulması ve yaygınlaştırılması
 • İhracatçı şirketlerimizde tasarım departmanlarının kurulması ve geliştirilmesinin hızlandırılması
 • Gelişen tasarım ve inovasyon yetkinliği ile ihracatta katma değerin artırılması

DESTEKLEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

 • Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile harcama yetkisi bulunan yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik şirket tarafından istihdam edilen tasarımcı/modelist/mühendis brüt ücretleri desteklenir.
 • Bakanlık tarafından belirtilen alet, teçhizat, malzemelerden satın alma giderleri desteklenir
 • Bakanlık tarafından belirtilen yazılım ürünleri ile söz konusu ürünlerin üst versiyonlarından satın alma ve kiralama giderleriyle lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması,  iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları desteklenir.
 • Web sitesi üyeliği kapsamında; nihai tüketiciye yönelik olmayan, sektöre özgü yeni tasarım ve trendlerin yer aldığı web sitesi üyelikleri ve yenilenmesi desteklenir.
 • Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi kapsamında yapılan seyahatlerde istihdamı desteklenen tasarımcı,  modelist  ve  mühendisin  zorunlu  aktarmalar  da  dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenir.

DESTEK TUTARLARI

İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları

Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları

Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları

olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • İstihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.
 • İkinci el satın alma giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.
 • Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.
 • Şirketlerin sunacağı tasarım ve ürün geliştirme projelerinin süresi en fazla üç yıllık olabilir. Yapılacak değerlendirme neticesinde destek süresi limitler dahilinde olmak kaydıyla, iki yıl daha uzatılabilir.
 • Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesinin destek kapsamına alındığı tarihten itibaren tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket yılda bir kez Bakanlıkça yerinde incelenir ve projeye ilişkin değerlendirme raporu hazırlanır.
 • Şirketlerin harcama başvuru dosyaları üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri tarafından sonuçlandırılır.
 • Tasarımcı/modelist/mühendis ortaklara ödenen"  brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.Paylaş: