Anasayfa / YATIRIM TEŞVİK DESTEKLERİ / Genel Teşvik Uygulamaları
   Geri   
Paylaş:  

Genel Teşvik Uygulamaları


Programın Amacı

Yatırım Teşvik Programının amacı; tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek, uluslararası doğrudan yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmektir.


Genel Teşvik Uygulamalarıyla bölgesel, büyük ölçekli veya stratejik yatırım teşvik uygulamalarından birinin destek kapsamına girmeyen yatırım projeleri, teşvik edilmeyen yatırım konuları arasında yer almamak ve öngörülen sabit yatırım tutarını sağlamak koşuluyla bölge ayrımı yapılmaksızın tüm illerde Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. 

 

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler
  • Dernekler ve vakıflar
  • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

 

Uygun Proje Konuları

Teşvik edilmeyen yatırım konuları arasında yer almayan bütün sektörler en az  sabit yatırım tutarını 

 

  • 1. ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL
  • 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde 500 Bin TL sağlamak kaydıyla başvuru yapabilirler.

 Paylaş: