Anasayfa / BLOG / IPARD II - 2. Çağrı Başvuruları Başladı
   Geri   
Paylaş:  

IPARD II - 2. Çağrı Başvuruları Başladı
IPARD II - 2. Çağrı Başvuruları Başladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 12 Haziran 2017 tarihinde İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıktı.

Bu tedbir, aşağıda belirtilen işletmelere açık olacaktır;

 • 2012/3834 nolu Yönetmelikte ve bu yönetmeliğin sonraki değişikliklerinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler. 
 • Eğer başvuru sahibi tüzel kişi ve şirket/gerçek kişi ise, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına üye olmalıdır.

 

BİLGİ ALMAK VE BAŞVURMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ NUMARALARDAN DİREKT BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

0533 068 55 98 | 0530 179 49 73 | 0532 167 16 48 |  0532 061 31 50 |  0530 241 97 71  | 0312 466 71 44 ve 0216 688 08 63 

VEYA BURADAN BİZE NOT BIRAKIN, SİZİ ARAYALIM.

Başvuru işlemleri ve destek almaya hak kazanılması halinde TKDK ile yapılacak işlemler, gerçek kişilerde başvuru sahibinin kendisi veya yasal temsilcisi veya gerçek kişiyi temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişi(ler), tüzel kişilerde ise tüzel kişilik tarafından temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişi(ler) tarafından yürütülmelidir. Söz konusu kişinin tüzel kişiliği veya gerçek kişiyi bu anlamda temsil etmeye yetkili olduğuna dair imza sirküleri veya vekâletname başvuru paketinde sunulmalıdır.

Mevcut Tarımsal işletme: Başvuru sahibinin; yatırımın uygulanacağı adreste* başvuru yapacağı sektör/alt-sektör kapsamında üretim faaliyetini gerçekleştirdiği bir işletmesi varsa ve bu işletme için modernizasyon, genişletme veya kapasite artırımı yapacaksa bu tür başvuru sahipleri mevcut işletme olarak kabul edilecektir. Mevcut işletmeler proje başvurusunda bulunurken gerekli olan üretim ve faaliyetiyle ilgili olan tüm sertifikaları sunmakla yükümlüdürler.

Yeni Tarımsal İşletme: Başvuru sahibinin; yatırımın uygulanacağı adreste başvuru  yapacağı sektör/alt-sektör kapsamında üretim faaliyetini gerçekleştirdiği hali hazırda bir işletmesi yoksa bu tür başvuru sahipleri yeni işletme olarak kabul  edilecektir

Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir. 

Bu sektör/alt sektör kapsamında, AB’ye ihracat yapan işletmeler destek için uygun değildir.

 

SPESİFİK UYGUNLUK KRİTERLERİ 

Yatırımın yapıldığı sektörde/alt-sektörde faaliyet gösteren ve yatırım alanı içinde aynı ilde yer alan, başvuru sahibine ait işletmelerin toplam kapasitesi, yatırımın kapasitesi de dahil olmak üzere, yatırımın sonunda aşağıda belirtilen kapasite limitlerini aşmamalıdır.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

 • Süt işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Süt toplama merkezleri yatırımın sonunda günlük en fazla 70 ton toplama kapasitesine sahip olmalıdır. 
 • Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen (çiğ süt hariç) ve yapısal standartları (ec852/2004, ec853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır.

KANATLILAR DAHİL OLMAK ÜZERE ET VE ET ÜRÜNLERİ
İşletmeler aşağıda belirtilen kapasitelere sahip olmalıdır:

Kırmızı Et Kesimhaneleri İçin: 

 • Eğer sadece sığır ve manda kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 30 baş, en fazla  500 baş, 
 • Eğer sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 50 baş ve en fazla 4.000 baş, 
 • Eğer kesimhanede sığır, manda ve koyun/keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, sığır, manda ve koyun/keçi için belirtilen maksimum ve minimum limitler karşılanmalıdır. 

Kanatlı Kesimhaneleri İçin: 

 • Saatte en az 1.000 tavuk ve en fazla 5.000 tavuk kapasitesi veya 
 • Saatte en az 100 ve en fazla 1.000 hindi ya da kaz kapasitesi. 

İşletmelerin kapasite artırımı için yapacağı yatırımlar uygun değildir ve yeni kanatlı kesimhanelerinin kurulması desteklenmemektedir.

Et İşleme İçin: 

 • En az 0,5 ton, en fazla 5 tonluk günlük kurulu işleme kapasitesi. 

Kırmızı et ve kanatlı etinin işlenmesi konusunda, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir.

Parçalama Tesisleri İçin:

 • Tesislerin, en az 0,5 ton ve en fazla 5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir. 
 • Kanatlı eti parçalama tesislerinde, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir.
 • Bir yatırımın aynı anda hem et işleme hem de kesimhane tesislerini içermesi durumunda, bu yatırımın, yukarıda kesimhaneler ve et işleme tesisleri için listelendiği üzere, her iki tesis için de gerekli tüm kriterleri karşılaması gerekmektedir.
 • Bir yatırımın aynı anda et işleme ve/veya kesimhane ve/veya parçalama tesislerini veya üçünü birden içermesi durumunda, bu yatırımın, yukarıda kesimhaneler, parçalama tesisleri ve et işleme tesisleri için listelendiği üzere, gerekli tüm kriterleri karşılaması gerekmektedir. 
 • Et işleme söz konusu olduğunda, işletme 852/2004 nolu Komisyon tüzüğünün (AB) 2m maddesinde tanımlanan şekilde işleme ve pazarlamayı gerçekleştirmelidir. 
 • Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen ve yapısal standartları (ec852/2004, ec853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır. Buna ek olarak, canlı hayvanların nakliyesinde hayvan refahı koşullarına uyulması da zorunludur.

 

SU ÜRÜNLERİ
İşletme, en az 100 ton/yıl ve en fazla 2.000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı, yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları üretim kapasitesine sahip olmalıdır. 

Bu alt sektör altındaki yatırımlar, karada gerçekleştirilen hizmetler olmalıdır. 

 • İnsan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri ile ilgili yatırımlar uygun değildir. fakat su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünlerinin (insan tüketimine yönelik olanlar) atıklarının işleme ve pazarlamaları ile ilgili yatırımlar uygundur. 
 • Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen ve yapısal standartları (ec852/2004, ec853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır.

MEYVE VE SEBZE 

 • İşletme, 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve talep Derinliği Bulunan Diğer Malların ticaretinin Düzenlenmesi” Kanunu ve bu Kanunun müteakip değişiklikleri tarafından öngörülen koşulları karşılamalıdır. 
 • Üretici örgütleri (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 sayılı tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı tarımsal üretici Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu tarafından tanınan), 5957 sayılı Kanunda verilen tanımlara uymak zorundadırlar. 
 • Yatırımlar, 1308/2013 nolu Konsey tüzüğü, ek I, Bölüm IX’da tanımlanan, meyve ve sebzelerin depolanması, tasnif edilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi hükümleri ile uyumlu olmalıdır. 
 • Soğuk hava depolarının toplam kapasitesi en fazla 10.000 m3 olmalıdır.

UYGUN HARCAMA TUTARLARI
Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri

 • Süt ve et sektörleri için en az 30.000 avro ve en fazla 3.000.000 avro, 
 • Süt toplama merkezleri için en az 30.000 avro ve en fazla 1.000.000 avro, 
 • Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 avro ve 1.250.000 avro, 
 • Su ürünleri sektörü için en az 30.000 avro ve en fazla 1.500.000 avro. 

İkinci çağrı İlanı çerçevesinde, Avro ve Ulusal para birimi arasındaki dönüşüm için kullanılacak döviz kuru 3,8797 TL’dir

DESTEK MİKTARININ HESAPLANMASI
Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini kamu katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır


Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için geçerlidir.

UYGUN HARCAMALAR

Makine-ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır. Bu tedbir kapsamında desteklenecek uygun harcamalar bu rehberin ekinde yer alan ve www.tkdk.gov.tr web adresinde yayınlanan “Uygun Harcamalar Listesi”nde ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Uygun harcamalar listesinde yer almayan harcama kalemleri desteklenmeyecektir.

 

MAKİNE-EKİPMAN ALIMI: Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan satın alımı yapılacak malzeme, makine, ekipman gibi alımlar ile uygun harcamalar listesinde belirtilen yazılımlar da dahil bilişim teknolojileri ve özel teknolojik ekipman gibi alımlar bu tedbir için uygun harcamalardır.

YAPIMİŞLERİ:Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan taşınmazların inşası/genişletilmesi/modernizasyonu bu tedbir için uygun harcamalardır.

HİZMET ALIMI (GENEL HARCAMALAR): Yatırım bütçesi içerisinde yer alan, makine-ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamalar toplamının en fazla %12’sine karşılık gelen mimarlık, mühendislik ve  diğer danışmanlık ücretleri ile, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik  genel maliyetler ile yine söz konusu %12’lik tutara dâhil olmak üzere makine ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamaları toplamının en fazla % 4’üne karşılık gelen ve 6.000 avroyu aşmayan iş planı hazırlığı (teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil) ile ilgili alımlar bu alt tedbir için uygun harcamalardır.

GÖRÜNÜRLÜK HARCAMALARI: Görünürlük giderleri, AB finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanının rolünü vurgulamak amacıyla yatırımın bütçesine dâhil edilmeli ve iş planında gösterilmelidir. Toplam uygun harcama tutarının en fazla %1 oranında görünürlük gideri ayrılabilir ve yalnızca bir pano alımı uygun harcama bütçesine dahil edilebilir.


Makine-ekipman alımı için hazırlanacak Teknik Şartnamede yer alacak teknik özellikler, www.tkdk.gov.tr adresinde yayınlanan “Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Minimum Koşullara” göre hazırlanacaktır.


TKDK, satın alımlarla ilgili tekliflerde yer alan her bir kalem için piyasa araştırmaları yapacaktır. TKDK yapılacak araştırmalar neticesinde piyasa fiyatlarının çok üzerinde olduğu tespit edilen yatırım kalemlerinin fiyatlarında azaltma yapma veya bunları uygun olmayan harcama olarak kabul etme veya projeyi reddetme hakkına sahiptir.


Yatırım bütçesinin hesaplanmasına esas teşkil edecek olan maliyetler, 10.000 avro ve altındaki harcamalar için mutlaka en az bir potansiyel tedarikçiden/yükleniciden alınan bir geçerli teklif, 10.000 avro üzerindeki harcamalar için mutlaka en az üç farklı potansiyel tedarikçiden/yükleniciden alınan üç geçerli teklif dikkate alınarak saptanmalıdır. Yatırım kapsamında yapılacak satın alımlarda, ilgili alım için bu limitlerde geçerli teklif(ler) sağlanamaz ise teklifin ait olduğu ilgili harcama alanının/lotun tamamı uygun olmayan harcama olarak kabul edilecektir.

 


Paylaş: