Anasayfa / BLOG / KKYDP Hibe Programı Açıldı
   Geri   
Paylaş:  

KKYDP Hibe Programı Açıldı
KKYDP Hibe Programı Açıldı

İstanbul ve Marmara Bölgesi için, 02166880863 - 05320613150 - 05330685595 numaralı telefonları arayınız

Ankara Bölgesi ve diğer tüm iller için 03124667144 - 05301794973 - 05309426634 - 05306036316 - 05302419771
 numaralı telefonları arayınız

veya

 

Tarımsal ve hayvansal üretim ile kırsal ekonomik altyapı yatırım konularına yüzde 50 oranında hibe desteği verilecek.

Tarımsal ve hayvansal üretim ile kırsal ekonomik altyapı yatırım konularına, yatırıma esas tutarın yüzde 50'si oranında hibe desteği verilmesine dair tebliğ Resmi gazetenin 13 Eylül 2017 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak amacıyla yapılacak yatırımlara yönelik hibe tutarı açıklandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri̇ Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 2020 sonuna kadar kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilecek. Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler ile bilişim sistemleri ve eğitimi de bu kapsamda destek alacak.

Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Yatırımcılar, ülke genelinde sadece bir proje başvurusunda bulunabilecek. Kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler konularına sadece kırsal alanda başvuru yapılacak.

Yatırım süresi

Yatırım projeleri fiziki olarak 1 Ekim 2018'e kadar tamamlanacak. Fiziki olarak tamamlanamayan projeler, uygun görülmesi halinde kendi kaynaklarıyla 90 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki gerçekleşmesini tamamlayacak. Fiziki gerçekleşmeleri tamamlayan ancak yasal izinlerini alamayan yatırımlar içinse yatırımcının başvurması halinde 90 günü aşmamak üzere yasal izinleri alabilmesi için süre verilecek.

Yüzde 50'lik hibe desteği

Hibeye esas proje tutarı, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, biyogazdan ısı ve elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, gübre işlenmesi, yeni sera yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine ilişkin yeni tesis başvurularında 2 milyon lira olarak belirlendi. Söz konusu tutar, bu yatırımlara ilişkin kapasite artırımı veya teknoloji yenilemeye ilişkin başvurularda 1 milyon 500 bin lira, yatırımı tamamlama amaçlı başvurularda ise 1 milyon 750 bin lira üst limitini geçemeyecek. Hibeye esas proje tutarı, kırsal turizme yönelik yatırımlar için 1 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

Çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, el sanatları, bilişim sistemleri gibi yatırım konularında ise bu tutar, 500 bin lira üst limitini geçemeyecek.

Hibeye esas proje tutarının alt limiti en az 30 bin lira olacak. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmeyecek. Söz konusu tutarın yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Kalan yüzde 50'sini ise başvuru sahipleri temin edecek.

 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI VE İLLERİ

Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;

 • Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha (HÜİ)
 • Soğuk hava deposu
 • Çelik silo
 • Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera
 • Yenilenebilir enerji üretim tesisleri
 • Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları 

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise;

 • Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • Soğuk hava deposu
 • Çelik silo
 • Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera
 • Yenilenebilir enerji üretim tesisleri
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar
 • Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları
KKYDP'YE KİMLER BAŞVURABİLİR
 • Yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
 • Kırsal ekonomik alt yapı konularından kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir. 
 • Tüm yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. 
 • Kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

UYGUN MALİYETLER

 • Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz.Ancak çelik silo, soğuk hava deposu ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir.
 • İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin %15’ini, çevre düzenlemelerinde de hibeye esas inşaat giderinin %15’ini aşamaz.
 • Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç yeni tesis ve tamamlama yatırımlarında inşaat gideri, hibeye esas proje tutarının %80’inden fazla olamaz. Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilemeye yönelik yatırımlarda ise inşaat gideri hibeye esas proje tutarının %20’sinden fazla olamaz.
 • Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz.
 • Tamamlama ile kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve ekipman alım giderinden ibaret olabilir.
 • Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.
 • Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında değildir
 • Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
 • Ekonomik yatırım konularında makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını ve bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu olduğuna dair raporu hazırlayan ve tasdik eden kişilerin ilgili meslek odasına kayıtlı olması şarttır
UYARILAR 
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.
 • Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.
 • Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

YATIRIM TUTARLARI

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

 • Yeni tesis olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası,
 • Yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası,
 • Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.750.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

 • Kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,
 • Diğer yatırım konuları için 500.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

1.Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı kopyası / nüfus kayıt örneği
2.Ortalık Varsa Ortaklık bilgi formu 
3.Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi
4.Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge 
5.Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından Tebliğ tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi 
6.Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı 
7.Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri 
8.Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname 
9.İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi 
10.Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi 
11.Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç).
12.Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi 
13.Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı 
14.Yatırım yeri Başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi 
15.Yatırım Yeri Başvuru sahibine ait değilse kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı, veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek yada tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi 
16.Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi (işletme kayıt belgesi / işletme onay belgesi) 
17.Kapasite artırımı  ve  teknoloji  yenileme  konusunda  yapılan  başvurular  için  kapasite  raporu  veya ekspertiz raporu 
18.Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için yapı kullanma izin belgesi 
19.Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi 
20.Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı 
21.Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu  müdürlüğünden alınan belge 
22.Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa,  ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge 
23. Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında;  mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde,  geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge 
24.Başvuruya esas proje için, bu tebliğ kapsamında verilecek destek dışında faiz desteği niteliğindeki destekler hariç  yararlanmayacağına dair taahhütname 
25. Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası
26.Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için ürün sertifikası

 

İstanbul ve Marmara Bölgesi için, 02166880863 - 05320613150 - 05330685595 numaralı telefonları arayınız

Ankara Bölgesi ve diğer tüm iller için 03124667144 - 05301794973 - 05309426634 - 05306036316 - 05302419771
 numaralı telefonları arayınız

veya

 

 


Paylaş: