Anasayfa / BLOG / Sorularla KKYDP Hibe Programı
   Geri   
Paylaş:  

Sorularla KKYDP Hibe Programı
Sorularla KKYDP Hibe Programı

 

 

 

 

 

 

 

KKYDP 12. Etap Hibe Programı için en sık sorulan soruları ve cevapları sizler için derlendi.

 

1- Karkas et son ürün olmak kaydı ile kesimhane kurabilir miyim?
Cevap 1: Hayır. Soğuk hava deposu olmak kaydı ile et işleme tesisinin bir unsuru olarak müracaat edilebilir.


2- Tedaş v.b. kurumların tapu üzerine koyduğu şerhler, şerh konulan alanın aplikasyon krokisinde koordinatları belirlenmesi ve yatırım için engel olmaması kaydıyla kabul edilebilir mi?
Cevap 2: Evet


3- Hibe sözleşmesi aşamasında ÇED belgesi istenmektedir. Ancak yeni yatırımlarda ÇED belgesi ruhsat ile birlikte sunulabilir mi?
Cevap 3: Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında yeni kapasiteyle uyumlu olmak kaydıyla hibe sözleşmesi aşamasında, Yeni yatırım konusunda ise ruhsatla birlikte ilk ödemede sunulması gerekmektedir.


4- Biyogaz tesisi için başvuru yapabilir miyim?
Cevap 4: Tebliğ kapsamındaki proje konularından herhangi birinin enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji üretimi başlığı altında başvuru yapılabilir.


5 – Tatbikat projesi ne zaman hazırlanmalıdır?
Cevap 5: Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, tamamlama projelerinde başvuru aşamasında tatbikat projesi sunulmalıdır.

Yeni yatırımlarda ise onaylı tüm projeler (mimari, statik, elektrik, mekanik v.b.) ister başvuru aşamasında isterse hibe sözleşmesi aşamasında sunulmalıdır. 

Ekonomik Yatırım konularında; Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme proje başvurularında onaylı mimari proje üzerindeki makine yerleşim planı tatbikat projesi olarak değerlendirilir. Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine yönelik alt yapı konularında mevcut çiftliğin vaziyet planı ile birlikte hazırlanan makine yerleşim planı tatbikat projesi olarak değerlendirilir.

 

6- Hibe sözleşme aşamasında sunulacak tatbikat projeleri nerede onaylatılacaktır?
Cevap 6: Projeyi hazırlayan ilgili mühendisler odasına kayıtlı mühendisler tarafından onaylanması yeterlidir.


7: Çiftlik Faaliyetleri konusunda müracaat etmek için gerekli olan kapasite raporunu nerden almalıyım?
Cevap 7: Müracaat bulunacağınız ilin il veya ilçe müdürlüklerinden temin edeceğiniz ÇKS v.b. belgesine göre il ya da ilçe müdürlüklerince tanzim edilecektir.


8- Çiftlik Faaliyetleri konusunda müracaat edeceğim. Ancak bankadan kullandığım kredi nedeni ile arazilerimde ipotek vardır. Bu durumda müracaat edebilir miyim?
Cevap 8: İlgili bankadan kredinin geri ödemelerinde aksaklık bulunmadığına dair yazı alınması kaydıyla müracaatta bulunabilirsiniz.


9- Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda balya makinası alabilir miyim?
Cevap 9: Yalnızca uygulama rehberinde (12. Sayfa) belirtilmiş makinalar için müracaatta bulunabilirsiniz.


10- Şu anda yalnızca hayvancılık faaliyeti ile iştigal etmekteyim. Herhangi bir bitkisel üretim faaliyetim yok. Bu durumda yem karma makinası için başvuru yapabilir miyim?
Cevap 10: Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda başvuracak Hayvancılık işletmelerinin mutlaka bitkisel üretim faaliyetinde de bulunması gerekmektedir. Herhangi bir bitkisel üretim faaliyetinde bulunmayan işletmelerin başvuruları kabul edilmeyecektir.


11- Bitkisel ürün işleme konusunda aynı işletmede hem zeytinyağı hem de zeytin salamura konusunda proje sunabilir miyim?
Cevap 11: Evet. Gerekli yasal izinler alınması koşulu ile aynı işletmede farklı ürün işleme yapılabilir. Örneğin tahin pekmez üretimi, reçel tahin üretimi, reçel bal paketleme v.b.


12 – Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda İşletmemden çıkan gübreyi tarlaya dağıtmak için gübre dağıtma makinası alabilir miyim?
Cevap 12: Eğer işletmenizde gübre sistemi (karıştırıcı, pompa, gübre çukuru) varsa çekilir tip gübre dağıtmaya yönelik makina alabilirsiniz.


13- Aynı parselde aynı konuda ikinci bir tesis yapabilir miyim?
Cevap 13: Tebliğ kapsamındaki yatırım konularından olmak kaydı ile ayrı ruhsat ve yapı kullanım izni alınmak şartı ile müracaat edilebilir.


14- Önceki yıllarda resmi kurumlardan alınmış evrakları başvuruda kullanabilir miyim?
Cevap 14: Hayır. Resmi evrakların tarihi başvuru tarihinden 30 gün öncesine kadar olan süreyi kapsamalıdır.


15- Çiftlik Faaliyetleri geliştirilmesi konusunda proje bütçesi içerisinde inşaat işleri de yer alabilir mi?
Cevap 15: Hibeye esas proje tutarının %20 si kadar inşaat işleri bütçeye dahil edilebilir.


16- Çiftlik Faaliyetleri geliştirilmesi kapsamında nihai rapor ekinde izin ve ruhsat istenecek mi?
Cevap 16: İzin ve ruhsatlar başvuru sırasında ve nihai rapor ekinde istenmemektedir. Tarım Bakanlığından verilecek olan yasal izin ve ruhsatlar nihai rapor ekinde sunulmalıdır. Ancak bütün yasal izinlerin alınmasından yatırımcılar sorumludur.


17- Solucan gübresi üretim ve paketleme tesisi için müracaatta bulunabilir miyim?
Cevap 17: Hayır.


18- Hayvancılık yatırımlarında taahhüt edilen hayvanların tümünü temin etmeden ödeme alabilir miyim?
Cevap 18: Taahhüt edilen sayıda hayvanın işletmeye konulduğu ve Türkvet sistemine kayıtlı olduklarının tespiti sonrası ödeme yapılacaktır.


19- El sanatları kapsamındaki başvurularda hangi makine ekipmanlar hibe kapsamındadır?
Cevap 19: Sarf malzemeleri dışında üretime yönelik makineler hibe desteği kapsamındadır.


20- Mevcut yem fabrikasına laboratuvar ünitesi kurabilir miyiz?
Cevap 20: Un ve yem tesisleri yalnızca kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda müracaat edebilir; mevcut tesisin modernizasyonu veya kapasite artırımına yönelik alınacak makinelerde birlikte laboratuvar ünitesi talep edilebilir. Sadece laboratuvar ünitesi için başvuru yapılamaz. Labaratuvar sarf malzemeleri destekleme kapsamında yer alamaz.


21- Hibe sözleşmesi aşamasında tatbikat projelerini hazırlama aşamasında bütçe revizyonu nasıl yapılır?
Cevap 21: Onaylanan hibeye esas proje tutarını aşmamak kaydı ile bütçe kalemleri arasında artırım ve azaltma yapılabilir. Toplam proje bütçesinin üzerinde bütçe oluşması durumunda artan kısım aynı katkı olarak karşılanır. Örneğin; başvuru aşamasında ahır 150 bin TL, yem deposu 50 bin TL. toplam bütçe 200 bin TL. Tatbikat projesi hazırlama aşmasında ahır 140 bin TL. Yem deposu 60 bin TL. Toplam bütçe 200 bin TL. şeklinde revizyon yapılabilir.


22- Kooperatif ve yetiştiriciliği birlikleri üyelerinin işletmelerinde kullanılmak üzere süt soğutma tankı, yem karma gibi program kapsamında belirtilen makineler için başvuru yapabilir mi?
Cevap 22: Hayır. Kooperatif ve birlikler Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi kapsamında tüzel kişilik adına ait işletmelerinde kullanılmak üzere makine talebine ilişkin başvuru yapabilir. Ortaklar da kendi adlarına proje sunabilir.


23 – El sanatları konusunda hangi yasal izinler ile başvurabilirim?
Cevap 23: Mülkiyet belgesi ( tapu, kira sözleşmesi v.b.) ile iş yeri açma çalışma ruhsatı ile başvurabilirsiniz.


24- Çiftlik Faaliyetleri kapsamında sera için proje başvurusu yapabilir miyim?
Cevap 24: Çiftlik Faaliyetleri kapsamında yalnızca plastik tünel için müracaat edilebilir. Bunun yanında faal olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların Modernizasyonu için ısı perdesi, polikarbon örtü ve ısıtma sisteminden biri ya da birkaçını içeren projeler kabul edilecektir.


25 – Uygulama Rehberi sayfa 44’de “Proje konularına göre makina ekipman listesinde uygun harcamalar için İPARD II listeleri referans alınabilir.” İfadesi yer almakta olup, makina ekipman bütçesi oluştururken bu listelerin göz önünde bulundurulması şart mıdır? Ayrıca hayvansal üretim konularında İPARD II listelerinde yer alan hayvan refahına dair makineler de bütçe içinde yer alabilir mi?
Cevap 25: Şart değildir. Tarımsal üretime yönelik projelerde hayvan refahı için gerekli ve İPARD II makine listesinde yer alan kendinden hareketli ve motorlu olmayan ekipmanlar bütçe içine dahil edilebilir.


26 – Sadece hayvansal üretim yapan birisiyim ÇFG den yüksek tünele başvurabilir miyim?
Cevap 26: Sadece hayvansal üretim yapan ya da kanatlı üretimi yapan işletmeler çiftlik kabul edilmemekte (Balıkçı barınakları ve balık yetiştiricileri hariç), sadece bitkisel üretim yapan veya bitkisel üretim ile birlikte hayvansa üretim yapan işletmeler çiftlik olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple ÇFG kapsamında hiçbir şekilde başvuru yapamazsınız.


27 – ÇFG başvurularında ÇED raporu gerekli midir?
Cevap 27: Hayır başvuru ve hibe sözleşmesi için gerekli değildir.


28 – Alabalık yetiştiriciliği yapıyorum. Balık nakil tankı almak istiyorum. Kapasitesi ne olmalıdır?
Cevap 28: Üretiminiz ile orantılı olmalıdır.


29 – Yenilenebilir enerjide ön izin belgesinden kasıt nedir?
Cevap 29: Bağlantı anlaşması için ilgili dağıtım şirketinden çağrı mektubu.


30- Padok sistemlerinden kastedilen nedir.?
Cevap 30- İhtiyaç duyulması halinde; yatak, durak, suluk, yemlik, yemlik kilit seti, havalandırma fanı, kaşıma fırçası, gübre sıyırıcı, sundurma , hayvan travayı, padok ve bölmeler' in tamamı veya bir kısmı. 


31- Plastik Tünel Nedir ?
Cevap 31 : Yüksek plastik tünel: Bitkilerin yetiştirileceği alanın çevresinde dış hava şartlarından ayrılmış bir çevre ortamı meydana getirmek ve yetiştiricilik için daha uygun bir ortam hazırlamak için mahya yüksekliği 2,5 mt'den az olmamak (tarım alet ve makinelerinin rahat çalışabileceği) kaydıyla yapılan sulama ve havalandırma sistemlerini barındıran ancak, iklimlendirme sistemlerine sahip olmayan plastik veya polikarbon örtülü yetiştiricilik sistemleridir.


32- Alabalık Yetiştiriciliği yapmaktayım CFG 'ye yönelik başvuru yapabilmem için bitkisel üretim yapma zorunluluğum var mı?
Cevap 32: Bitkisel üretim yapma zorunluluğu yoktur. Ancak uygulama esasları 12. sayfa b- Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemlerinin 1. maddesindeki konulara başvurabilirsiniz.


Paylaş: