Anasayfa / BLOG / Tasarım Ürün Geliştirme Programı
   Geri   
Paylaş:  

Tasarım Ürün Geliştirme Programı
Tasarım Ürün Geliştirme Programı

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Tasarım Ürün Geliştirme Projesi ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Temel Amaçlar;

  • Türkiye'de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması
  • İhracatçı şirketlerimizde tasarım departmanlarının kurulması ve geliştirilmesinin hızlandırılması
  • Gelişen tasarım ve inovasyon yetkinliği ile ihracatta katma değerin artırılması
 
 
TANIMLAR
Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri: Firmaların moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeler. 
 
Hedef Kitle: Tasarım potansiyeli bulunan tüm şirketler.
Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sinai faaliyette bulunan şirketler.
 
 
DESTEKLEMEYE İLİŞKİN  BİLGİLER
Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin;
 
a) Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile harcama yetkisi bulunan yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik şirket tarafından istihdam edilen tasarımcı/modelist/mühendis brüt ücretleri desteklenir.
 
b) Bakanlık tarafından belirtilen alet, teçhizat, malzemelerden satın alma giderleri 
 
c) Bakanlık tarafından belirtilen yazılım ürünleri ile söz konusu ürünlerin üst versiyonlarından satın alma ve kiralama giderleriyle lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, 
 
d) Web sitesi üyeliği kapsamında; nihai tüketiciye yönelik olmayan, sektöre özgü yeni tasarım ve trendlerin yer aldığı web sitesi üyelikleri ve yenilenmesi,
 
e) Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi kapsamında yapılan seyahatlerde istihdamı desteklenen tasarımcı, modelist ve mühendisin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri
 
 
DESTEK TUTARLARI 
 
a) İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları
 
b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,
 
c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları olmak üzere proje bazında %50 oranında desteklenir. 
 
 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
  • İstihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.
  • İkinci el satın alma giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.
  • Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.
  • Şirketlerin sunacağı tasarım ve ürün geliştirme projelerinin süresi en fazla üç yıllık olabilir. Yapılacak değerlendirme neticesinde destek süresi limitler dahilinde olmak kaydıyla, iki yıl daha uzatılabilir.
  • Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesinin destek kapsamına alındığı tarihten itibaren tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket yılda bir kez Bakanlıkça yerinde incelenir ve projeye ilişkin değerlendirme raporu hazırlanır.
  • Şirketlerin harcama başvuru dosyaları üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri tarafından sonuçlandırılır.
  • Tasarımcı/modelist/mühendis ortaklara ödenen" brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

Paylaş: