Anasayfa / BLOG / KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
   Geri   
Paylaş:  

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı

Bilgi Almak ve danışman desteğiyle başvurmak için: 02166880863 - 03124667144 - 

05312803841  05312803856 numaralı telefonları arayınız
veya

 

 


PROGRAMININ AMACI

  • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi,
  • Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi
  • Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlarının desteklenmesidir.

 

 

PROJE BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME DÖNEMLERİ

Başvurular 1 Ocak - 31 Mart 2018

Kurul Değerlendirmesi 16 Mayıs - 30 Haziran 2018


 

HEDEF ÜRÜNLER
20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
27- Elektrikli teçhizat imalatı
28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç)
32- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde) sektörlerinde yer alan ürünler

 

 

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı'na kimler başvurabilir?

KOBİ bir büyük işletme ile işbirliği içerisinde başvuru yapmalıdır.

 

 

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı'nda hangi yatırımlar destekleniyor?

a) Makine-teçhizat desteği

b) Yazılım gideri desteği

c) Personel gideri desteği

ç) Bilgi Transferi desteği

d) Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune desteği

e) Hizmet alımı desteği

 

*Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen desteklemeye esas tutarın %25’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkânları dâhilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.

 

Makine Teçhizat giderleri için;

  • %70 Geri Ödemesiz
  • %30 Geri Ödemeli
  •  

*Makine-Teçhizat giderleri ve yazılım giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir. Bu durumda geri ödemeli destek oranından %15 eksiltme yapılır.

 

DİĞER HUSUSLAR

  • Stratejik Ürün Destek Programından bir defa faydalanılır.
  • KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından yararlanan İşletmeler aynı ürün için Stratejik Ürün Destek Programından yararlanamaz.

 

Bilgi Almak ve danışman desteğiyle başvurmak için: 02166880863 - 03124667144 - 

05312803841  05312803856 numaralı telefonları arayınız
veya


Paylaş: