Anasayfa / BLOG / ZAFER KALKINMA AJANSI - Gelişen KOBİ Mali Destek Programı
   Geri   
Paylaş:  

ZAFER KALKINMA AJANSI - Gelişen KOBİ Mali Destek Programı
ZAFER KALKINMA AJANSI - Gelişen KOBİ Mali Destek Programı

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabileceğiniz telefonlar

ANKARA: 0312 466 71 44 
İSTANBUL: 0216 688 08 63

veya

 

 

ZAFER KALKINMA AJANSI,  Gelişen KOBİ Mali Destek Programı Çağrısını yayınladı.

 

PROGRAMIN AMACI 

Sürdürülebilir bir ekonomi için imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması suretiyle Bölge’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması

 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

A. İhracat potansiyeli bulunan veya ithal ikamesi olabilecek yeni ürünlerin üretilmesi ile mevcut ürünlerde katma değerin veçeşitliliğin artırılmasına yönelik olarak; 

A-1) Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
A-2) Ürün ya da üretim süreci yenilikleri (inovasyon) yapılması
A-3) Bilgi ve teknoloji transferinin yapılması

B.  İşletmelerin  uluslararasılaşma  ve  markalaşma  düzeylerinin  artırılmasına  yönelik olarak; 

B-1) Pazarlama kapasite ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi 
B-2) Ürün ve üretim süreçlerinde kalite standardizasyonunun sağlanması

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
15.000.000 TL


PROJE SÜRESİ
Asgari 6-Azami 15 Ay


PROJELERE SAĞLANACAK AZAMİ DESTEK MİKTARI

Mikro İşletme: 400.000 TL
Küçük İşletme: 600.000 TL 
Orta Büyüklükteki İşletme: 800.000 TL 

 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)


SON BAŞVURU TARİHİ 
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuruların alınması için son tarih 18.03.2018 saat 23.59’dur. 

 

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabileceğiniz telefonlar

ANKARA: 0312 466 71 44 
İSTANBUL: 0216 688 08 63

veya

 

 

BAŞVURU EVRAKLAR 

1.Temsil ve İlzam Yetkisi Belgesi: Başvuru sahibi yetkisini gösteren  noter  onaylı  imza sirküleri/beyannamesi sunulmalıdır.  

2. KOBİ Bilgi Beyannamesi: Başvuru sahibi için ayrı ayrı KOBİ olma durumu, türü ve sınıfıbelirtilmeli ve KOSGEBinternet sitesi üzerinden doldurulacak . 2017 yılına (2017 yılına ilişkin veriler onaysızsa 2016 yılına) ilişkin beyanname(ler) sunulmalıdır

3.Oda Kayıt Belgesi : Başvuru sahibi için başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ayönce alınmış onaylı oda kayıt belgesi (ticaret ve sanayi odasına bağlı işletmeler için Faaliyet Belgesi ya da Sicil Kayıt Sureti; esnaf ve sanatkarlar odasına bağlı işletmeler içinse Sicil Tasdiknamesi) sunulmalıdır

4.Sicil Gazetesi : Başvuru sahibi kuruluş sözleşmesi veya resmi kayıt belgesi ile varsa sermaye ya da ortaklık yapılarındaki değişikliklerin yer aldığı sicil gazetesi (ticaret ve sanayi odasına bağlı ise Ticaret Sicili Gazetesi, esnaf ve sanatkarlar odasına bağlı iseEsnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi) sunulmalıdır.

5.Kapasite Raporu : Başvuru  sahibi  için  bağlı  olunan  oda  tarafından  onaylanmış geçerli kapasite  raporu  (kapasite raporu sunulamıyorsa ekspertiz raporu) sunulmalıdır.

6.Prim ve Hizmet Belgesi: Başvuru sahibi için başvuru tarihi  itibarıyla en son dönemeilişkin E-SGK’dan ya da ilgili SGK İl Müdürlüğü’nden alınmış aylık prim ve hizmet belgesi (Sigortalı Hizmet Listesi ve Tahakkuk Fişi) sunulmalıdır.

7.Vergi Kayıt Belgesi: Başvuru sahibi için vergi kayıt belgesi (vergi levhasıya da ilgili (internet) vergi dairesinden veya mal müdürlüğünden alınmış bağlı olunan vergi dairesini ve vergi numarasınıgösteren belge) sunulmalıdır.

8.Mali Tablolar: Başvuru  sahibi  için mali  tablolar sunulmalıdır. 
  • Bilanço Esasına Tabi İşletmeler: Son 3 (üç) mali yıla ilişkin YMM veya SMMM onaylı bilanço ve gelir tablosu
  • İşletme Hesabı EsasınaTabi İşletmeler: Son 3 (üç) mali yıla ilişkin SMMM onaylı işletme hesabı özeti
  • Basit Usulde Vergilendirilen İşletmeler: İlgili (internet) vergi dairesinden alınmış en son mali yıla ilişkin tasdikli vergi levhası
  • Yeni  kurulan  işletmeler: Bilanço  esasına  tabi  işletmeler  için YMM  veya  SMMM onaylı dönem başı (açılış) bilançosu, diğerleri için ilgili (internet) vergi dairesinden alınmış tasdikli vergi levhası
9. Teknik Şartnameler: 
  • Mal  Alımı: KDV hariç toplam maliyeti 20.000 (yirmi bin) TL’yi aşan aynı/benzer türden mal alımı 
  • Hizmet Alımı: KDV hariç toplam maliyeti 10.000 (on bin) TL’yi aşan her bir ayrı hizmet alımı (eğitim ve danışmanlık, seyahat organizasyonu, basım işi, web sitesi vb.) 
için ayrı ayrı teknik şartname sunulmalıdır. Hazırlanacak olan teknik şartnamelerde marka, model bilgisi ya da sadece belirli bir markada bulunan özellikler yer almamalıdır. Teknik şartnameler alınacak mala, yapım işine ya da hizmete ilişkin gerekli bilgileri (cinsi, nev’i, evsafı, kalitesi, miktarı, özellikleri, varsa standartları vb.) içermelidir.

10.Piyasa Fiyat Araştırma Belgeleri:
Mal  Alımı: KDV hariç toplam maliyeti 20.000 (yirmi bin) TL’yi aşan aynı/benzer türden mal alımı 
Hizmet Alımı: KDV hariç toplam maliyeti 10.000 (on bin) TL’yi aşan her bir ayrı hizmet alımı (eğitim ve danışmanlık, seyahat organizasyonu, basım işi, web sitesi kurulumu vb.) için 
en az 3 (üç) adetproforma fatura veya fiyat teklifi sunulmalıdır

11.Diğer Destekleyici Belgeler: Varsa diğer destekleyici belgelerden herhangi biri kapsamında olmayan ancak başvuru sahibi tarafından projesinin değerlendirilmesi açısından önem arz ettiği düşünülen proje uygulama alanına ilişkin fotoğraflar, izin belgeleri, kalite belgeleri, patent hakları, teknik tasarımlar, çizimler, planlar, tapu, banka referans mektubu vb. proje ve başvuru sahibi ile ilgili bilgi amaçlı diğer destekleyici belgeler sunulabilir.

 

 


Paylaş: