Anasayfa / BLOG / TÜBİTAK 1511'de 15 Adet Yeni Teklif Çağrısı
   Geri   
Paylaş:  

TÜBİTAK 1511'de 15 Adet Yeni Teklif Çağrısı
TÜBİTAK 1511'de 15 Adet Yeni Teklif Çağrısı

TÜBİTAK'tan yapılan duyuruya göre; 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında;

 • Bilgi İletişim Teknolojileri Öncelikli alanında 4,
 • Enerji Öncelikli alanında 2,
 • Gıda Öncelikli alanında 1,
 • Makine İmalat Öncelikli alanında 3,
 • Otomotiv Öncelikli alanında 2,
 • Sağlık Öncelikli alanında 1,
 • Su Öncelikli alanında 1 çağrı 19 Mart 2018 tarihinde açıldı.


Çağrıların 4 ile 8 Haziran 2018 tarihleri arasında farklı günlerde kapanacağı belirtilirken, açılan çağrı başlıkları ise şu şekilde:

 • Yenilikçi Fiber Teknolojilerin Geliştirilmesi
 • Mobil Cihaz ve Uygulamalarda Güvenlik Sistemleri
 • Bulutlar Arası İletişim ve Birlikte Çalışabilirlik
 • Akıllı Enerji Yönetimine Yönelik Gömülü Sistemler
 • Binalara Entegre veya Sanayi Uygulamalarında Fotovoltaik Sistem Demonstrasyonu
 • Kömür veya Kömür-Biyokütle Karışımlarının Kullanıldığı Termik Santraller İçin Çözümleme ve Benzetim Programlarının Geliştirilmesi
 • Hassas Tarım Uygulamalarına Yönelik Yerli Teknoloji ve Ürünlerin Geliştirilmesi
 • Akış Kontrol Elemanları ve Şartlandırıcı Ünitelerin Geliştirilmesi
 • Elektronik Sektörüne Yönelik İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi
 • Kontrol Sistemlerine Yönelik Sensörler
 • Hafif ve Dayanıklı Araç/Bileşenlerin (Komponent) Geliştirilmesi
 • Otomotiv Sektörüne Yönelik Hibrit-Sandviç Kompozit Malzemelerin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi
 • İleri Düzey Sürücü Destek Sistemleri için Algılama ve İşleme Sistemlerinin Geliştirilmesi
 • Yapay Doku ve Organlar
 • Yenilikçi Membran Teknolojileri ve Uygulamalarının Geliştirilmesi

 

1511 PROGRAMIN KAPSAMI VE AMACI NEDİR?

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

 • teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
 • mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
 • özgün teknolojilerin geliştirilmesi
 • teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimi sağlanması oldukça önemli görülmektedir.

%75'E VARAN DESTEK

 • Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir.
 • Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir. 
 • Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,
 • Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,
 • Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

 


Paylaş: