Anasayfa / BLOG / TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destek Oranlarını Artırdı
   Geri   
Paylaş:  

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destek Oranlarını Artırdı
TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destek Oranlarını Artırdı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),  “Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında halihazırda %40-60'lık destek oranının artırıldığını duyurdu. 

TÜBİTAK Başkanı Hasan MANDAL'ın yaptığı açıklamaya göre, %40 ile %60 oranında değişen destek oranları, KOBİ'ler için %75, büyük ölçekli firmalar için %60'ta sabitlendi.

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Nedir?

Katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını desteklemeyi etmeyi amaçlayan Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Türk sanayisinin bu konudaki yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla 1995 yılında uygulamaya konulmuştur.

1995'ten 2010'a kadar TÜBİTAK ve Dış Ticaret Müsteşarlığı iş birliğiyle sürdürülen Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2011 bu yana yalnızca TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.
 

Programın Amacı

Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Programın amacı; sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %75’e varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.
 

Kimler Başvurabilir?

Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı'na başvurabilir.
 

Hangi Projeler Destekleniyor?

Programı kapsamında;

  • Yeni ürün üretimi
  • Mevcut ürünün geliştirilmesi-iyileştirilmesi
  • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
  • Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi
  • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi Konularında yürütülecek Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

 


Paylaş: