Anasayfa / BLOG / KOBİGEL Hibe Programı Yazılım Sektörüne Neler Sağlıyor?
   Geri   
Paylaş:  

KOBİGEL Hibe Programı Yazılım Sektörüne Neler Sağlıyor?
KOBİGEL Hibe Programı Yazılım Sektörüne Neler Sağlıyor?

Detaylı Bilgi İçin:

İstanbul: 0216 688 08 63 - 0533 068 55 95

Ankara: 0312 466 71 44 - 0535 018 15 49 - 0531 280 38 56

 

Bu planlanan KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı, 24 Nisan 2018 tarihi itibariyle başvuruya açıldı.

YAZILIM SEKTÖRÜ İÇİN TOPLAM 200 MİLYON TL HİBE

Programda toplam bütçe 700 Milyon TL olarak belirlenirken, Toplam destek tutarının 200 Milyon TL'si yazılım sektörü işletmelerine ayrıldı. Yazılım sektörü işletmeleri, firma Başına toplam 1 Milyon TL olarak belirlenen destekten 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL'ye kadar geri ödemeli olarak faydalanabilecekler. Program kapsamındaki destek oranı ise %60.

KOBİGEL'E KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Proje sunmak isteyen yazılım sektörü işletmelerinin programa başvurabilmeleri için; 

 • KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmaları ve bilanço usulünde defter tutmaları,
 • 2017 yılı KOBİ Beyannamelerinin onaylı olması,
 • 2017 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL olması,
 • Yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması,
 • Proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekiyor.

KOBİGEL 2018'DE HANGİ GİDERLER DESTEKLENİYOR?

1. PERSONEL GİDERLERİ

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek ve işletmede tam zamanlı çalışacak personel proje kapsamında destekleniyor.

Yeni Personel Ne Demek? 
Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (taahhütname teslim tarihi)  itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılıyor.

Proje Kapsamında en fazla 4 personel desteklenebilir. Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti: 

 • Lise ve altı öğretim kurumu mezunlarına 1.500 TL
 • Ön Lisans mezunlarına 1.750 TL
 • Lisans mezunlarına 2.000 TL
 • Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL
 • Doktora mezunlarına 3.500 TL şeklinde.

Personel alanında toplam destek üst limiti ise 100.000 TL olarak belirlendi.

2. MAKİNE TEÇHİZAT GİDERLERİ (kalıp ve bilişim donanımı dahil) 

Yazılım sektörü işletmelerinin satın alacağı makine-teçhizat ve bilişim donanımı, yeni olması kaydıyla

 • 150.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 
 • 600.000 TL’ye kadar geri ödemeli olarak destekleniyor.

3. YAZILIM GİDERLERİ

Programa başvuruda bulunacak yazılım sektörü işletmelerinin 

 • Yazılım Lisans Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama dahil)
 • Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri program kapsamında destekleniyor.

Bu konuda işletmeler yazılım sektörü işletmeleri;

 • 100.000 TL’ye kadar GERİ ÖDEMESİZ
 • Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar GERİ ÖDEMELİ olarak destekleniyor.

4. HİZMET ALIM GİDERLERİ

Hizmet alım konusunda yazılım sektörü işletmeleri;

 • Eğitim,
 • Danışmanlık,
 • Belgelendirme,
 • Tanıtım,
 • Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama),
 • Fuar,
 • Test ve analiz

giderlerinde 100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destekleniyor.

YAZILIM SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Projeniz, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır. 
 • Geri Ödemeli Destekler için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorunda. Geri ödemeler, proje bitişinden 6 ay sonra başlamak üzere üçer aylık dönemde sekiz eşit taksitte yapılıyor, faiz veya komisyon alınmıyor.
 • Fuar giderlerine, alan kirası, fuar kataloğu, stand, nakliye ve depolama giderleri de dahil. 
 • Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak destekleniyor. 
 • Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI'nda desteklenmiyor.
 • Vergi, resim harçlar vesosyal güvenlik primleri KOBİGEL 2018 kapsamında desteklenmiyor.

HANGİ DURUMLAR İŞLETMELERE EK PUAN SAĞLAR?

Projeye ek yapılarak belgelendirildiği takdirde ikinci aşama kurul proje değerlendirmesi sonrasında ek puan getirecek hususlar: 

 • İşletme sahibinin veya %50'den fazla hisseli ortağının kadın olması durumunda 5 puan (Sicil gazetesi fotokopisi başvuruya eklenmelidir)
 • Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 10 puan (Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır) 
 • İşletmenin KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda 5 puan şeklindedir. (İlgili kurumun yazısı başvuruya eklenmelidir.) 

Ek puanların toplamı 10’u geçemez.

Son başvuru tarihi 22 Haziran 2018 olarak belirlenen 2018 KOBİGEL Hibe Programı'nın planlanan takvimi şu şekilde

BAŞVURU ve KONTROL AŞAMASI

 • Proje Başvurusu: 24 Nisan 2018 - 22 Haziran 2018
 • İlk Kontrol: 25 Haziran 2018 - 8 Temmuz 2018
 • İşletme Düzeltme: 9-15 Temmuz 2018
 • Son Kontrol: 16 - 22 Temmuz 2018

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

1. Safha - Online Değerlendirme: 1-17 Ağustos 2018
2. Safha - Toplantılar: 10 Eylül 2018 - 7 Ekim 2018

KABUL EDİLEN PROJELERİN BİLDİRİLMESİ: 22 Ekim 2018

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.
 
SON BAŞVURU TARİHİ
22 Haziran 2018 günü saat 23.59

Detaylı Bilgi İçin:

İstanbul: 0216 688 08 63 - 0533 068 55 95

Ankara: 0312 466 71 44 - 0535 018 15 49 - 0531 280 38 56


Paylaş: