Anasayfa / BLOG / KOBİGEL Hibe Programı | Soru ve Cevaplar (3. Bölüm)
   Geri   
Paylaş:  

KOBİGEL Hibe Programı | Soru ve Cevaplar (3. Bölüm)
KOBİGEL Hibe Programı | Soru ve Cevaplar (3. Bölüm)

2018 yılı KOBİGEL Çağrısı hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları şu şekilde: (3. Bölüm)

 
1. KOBİGEL KAPSAMINDA HANGİ HİZMET ALIM GİDERLERİM DESTEKLENİYOR?  
KOBİGEL 2018'de; 
 • Eğitim giderleriniz
 • Danışmanlık giderleriniz
 • Belgelendirme giderleriniz
 • Tanıtım giderleriniz
 • Seyahat  giderleriniz (yurt dışı ulaşım ve konaklama)
 • Fuar giderleriniz
 • Test ve analiz giderleriniz için destek alabilirsiniz.
 
2. KOBİGEL BAŞVURUSUNDA BİZDEN HANGİ EVRAKLAR İSTENİR? 
KOBİGEL Hibe Programı 2018 çağrısında başvuru için internet üzerinden doldurulacak başvuru formu haricinde aşağıdaki evraklar da sizden talep edilir:
 • Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları (Not: Gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi eklenmelidir.) 
 • Destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar  (proforma veya fiyat araştırma dokümanında bulunmuyor ise) 
 • KDV hariç tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması veya maliyet çizelgesi verilmelidir.
 • 2017 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi 

3. KOBİGEL HİBE PROGRAMINDA ERKEN ÖDEME ALABİLİR MİYİM?

Evet. KOBİGEL 2018 Çağrısı kapsamında desteklemeye esas tutarın %30'u kadar erken ödeme alabilirsiniz.

4. KOBİGEL 2018 KURUL DEĞERLENDİRMESİNDE EK PUAN ALABİLECEĞİM DURUMLAR VAR MI?

Eğer, projeye ek yapılarak belgelendirdiğiniz takdirde ikinci aşama kurul proje değerlendirmesinde;

 • İşletmenizin %50'den fazla hisseli ortağının kadın olması durumunda artı 5 puan (Sicil gazetesi fotokopisi başvuruya eklenmeli)
 • Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösteriyorsanız  +5 puan,
 • Yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösteriyorsanız +10 puan (Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır)
 • İşletmenizin KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlandıysa +5 puan alabilirsiniz. (İlgili kurumun yazısı başvuruya eklenmelidir.) 

5. KOBİGEL 2018 İÇİN DİKKAT ETMEM GEREKEN DİĞER HUSUSLAR NELERDİR?

 • Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır. 
 • Eğer geri ödemeli destek talep ediyorsanız, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz etmeniz gerekir.
 • Geri ödemeler, proje bitişinden 6 ay sonra başlamak üzere üçer aylık dönemde sekiz eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz.
 • Fuar giderlerinize, alan kirası, fuar kataloğu, stand, nakliye ve depolama giderleriniz de dâhildir.
 • Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.

6. KOBİGEL KAPSAMINDA HANGİ GİDERLERİM DESTEKLENMİYOR?

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 2018 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI çağrısı kapsamında,

 • Gayrimenkul alımlarınız,
 • Bina inşaat giderleriniz,
 • Tefrişat giderleriniz,
 • Taşıt alım ve kiralama giderleriniz,
 • Proje ile ilişkilendirilmemiş olan personeliniz
 • Vergi, resim ve harçlarınız
 • Sosyal güvenlik primleriniz desteklenmez.


Paylaş: