Anasayfa / BLOG / Yatırım Teşviklerinde Düzenleme
   Geri   
Paylaş:  

Yatırım Teşviklerinde Düzenleme
Yatırım Teşviklerinde Düzenleme

Bakanlar Kurulu'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" uyarınca yatırımlar için sağlanan devlet teşviklerinde bir dizi düzenlemeler gerçekleştirildi. 

22 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre yatırım teşvik belgesine konu olan makine ve teçhizatın finansal kiralama işlemlerinde istenen asgari tutar 200.000 TL iken bu tutar;

  • 5 ve 6. bölgelerde 300.000 TL'ye
  • 1,2,3 ve 4. bölgelerde ise 500.000 TL'ye çıkarıldı.

Söz konusu kararda faiz desteğinde de düzenlemeye gidilirken, yüksek kapasiteli hayvancılık yatırımlarında uygulanan faiz desteğinin süresi 5 yıl iken, 10 yıla çıkarıldı. Bu yatırımlarda Türk lirası cinsinden alınan kredilerde %7, döviz cinsinden alınan kredilerde ise %3 oranında faiz desteği verilecek. Bu destek aynı zamanda 50 dönüm ve üzerindeki otomasyona dayalı sera yatırımları için de geçerli.

Stratejik Yatırımlar İçin Ek Süre

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karar uyarınca, stratejik yatırımlar için yatırım teşvik belgesinde verilen sürenin yarısı kadar ek süre verildi.

Ayrıca plastik mobilyalar haricindeki tüm mobilya imalatı, İstanbul bölgesi dışındaki tüm şehirlerde bölgesel teşvik kapsamına alınırken, aşağıda liste olarak verilen yatırımların da "öncelikli yatırım" kapsamına alınmasına karar verildi.

  • Otomasyona sahip modern sera,
  • Belirli bir kapasitenin üzerindeki entegre hayvancılık,
  • 5 milyon liranın üzerindeki atık geri kazanım ve bertaraf tesisi,
  • Yaşlı ve engelli bakım köyleri,
  • Esenlik tesisi  
  • Orta Yüksek Teknolojili yatırımlar (Asgari 500 Milyon TL tutarında)

 


Paylaş: