Anasayfa / BLOG / Süper Teşvikte Düzenleme
   Geri   
Paylaş:  

Süper Teşvikte Düzenleme
Süper Teşvikte Düzenleme

"Süper Teşvik" olarak da bilinen Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nde 23 Haziran 2018'de yayımlanan kararnameye göre değişikliğe gidildi.

Kararnameye göre; daha önce teşvik kapsamında istihdam edilen personele dair ücret desteği işletme döneminde de verilebilirken, bu destek artık sadece yatırım döneminde verilecek.

Proje Bazlı Teşvikte Yatırım Dönemi

23 Haziran'da Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre Yatırım Dönemi, “destek kararında belirtilen yatırıma başlama tarihinden itibaren yatırım süresinin sonuna veya işletme döneminin başlangıcına kadar geçen süre” olarak tanımlanırken, 23 Haziran 2018 tarihli resmi gazetede Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınan projelere yenileri eklendi.

Süper Teşvik (Proje Bazlı Teşvik) Nedir?

Kamuoyunda "Süper Teşvik" olarak da bilinen Proje Bazlı Teşvik Sistemi, ülkemizin şu an veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve ithalat bağımlılığını azaltmak için geçtiğimiz yıl uygulamaya konmuş bir teşvik sistemidir. Geçtiğimiz yıl 19 adet şirkete ait 23 adet proje ile startı verilen Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ne 23 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından birçok yeni proje daha dahil edildi.

Süper Teşvik'ten yararlanmak için gerekli şartlar nelerdir? 

Yatırımların Süper Teşvik (Proje Bazlı Teşvik) kapsamında değerlendirilebilmesi için;

 • Söz konusu yatırımın Türkiye'nin şu an veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilmesi,
 • Türkiye'de üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilmesi,
 • Türkiye'nin teknoloji açığı olan mecralarda teknoloji kapasitesini geliştirebilecek nitelikte olması,
 • Dış ticaret açığını ve ithalat bağımlılığını azaltabiliyor olması,
 • Yüksek katma değerli olması,
 • Türkiye'de üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılması,
 • İlgili sektörlerde Türkiye'ye rekabet gücü kazandırabilir nitelikte olması,
 • Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlayabilmesi,
 • Yenilikçi ve Ar-Ge’ ye dayalı bir yatırım olması,
 • Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve ham madde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olması.
 • Ülkemizin ham madde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım niteliğinde olması gibi şartları sağlaması bekleniyor. 

Süper Teşvik alabilmek için ne kadar yatırım yapmak gerekir?

Proje kapsamında belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 100 Milyon USD'dir. Daha alt tutarlardaki yatırımlar Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin dışındadır. 

Süper Teşvik'te Hangi Giderler destekleniyor?

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nde belirlenen destek kalemleri şu şekilde:

 • Yurt dışı makine teçhizat alımlarında gümrük vergisi muafiyeti
 • Yurt içi ve yurt dışı makine teçhizat alımlarında KDV istisnası
 • Bina-inşaat harcamaları için KDV iadesi
 • Kurumlar vergisinde indirim veya vergi istisnası
 • Yatırımla sağlanan ilave istihdam için 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği
 • 10 yıl süreyle Gelir vergisi stopajı desteği
 • Nitelikli personel desteği
 • Faiz desteği veya hibe desteği
 • Sermaye katkısı
 • Enerji desteği
 • Kamu alım garantisi
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Altyapı desteği

 

 

 


Paylaş: