Anasayfa / BLOG / KOSGEB Desteklerinde Düzenleme
   Geri   
Paylaş:  

KOSGEB Desteklerinde Düzenleme
KOSGEB Desteklerinde Düzenleme

 "KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı ve 4 Temmuz 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Yayımlanan yönetmeliğe göre,  işletmelerin KOBİ vasfını kazanması ve kaybetmesine yönelik hükümlerde düzenlemeye gidildi. Buna göre, KOSGEB destek programlarında, destek almaya hak kazanmış işletmeler, proje uygulama sürecinde KOBİ olma vasfını kaybetseler dahi projelerini tamamlayabilecekler ve projelerinin sonuna dek ödeme almaya devam edebilecekler.

Eski Sistemde Yaşanan Problemlerin Önüne Geçildi

Eski sistemde KOBİ olarak KOSGEB desteği almaya hak kazanmış olan işletmeler, proje uygulama sürecinde büyük işletme statüsüne geçmeleri veya KOBİ olma vasfını kaybetmeleri durumunda, hak kazandıkları hibe/destek ödemelerini de alamıyorlardı. KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle bu durumun önünde geçilmiş oldu.

Hak Edilen Ödemeler Alınabilecek

KOBİ olarak KOSGEB desteği almaya hak kazanan işletmeler, KOBİ vasfını kaybetseler dahi projelerini sürdürebilecek olup, KOBİ vasfını kaybettikten sonra KOSGEB desteklerine başvuru yapamayacaklar.

Ayrıca bu yönetmelik değişikliğine göre KOBİ olma vasfını kazanmak, kaybetmek veya sınıf değiştirme konularında, kurumlar vergisine tabi olan işletmeler için Nisan ayı sonu, basit usulde vergiye tabi olan işletmeler için Mart ayı sonu dikkate alınacak. 

KOBİ Tanımında Değişiklik

Bilindiği üzere "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 24 Haziran 2018'de yürürlüğe girmesiyle KOBİ tanımında bir dizi değişiklik yapılmıştı. Bu değişikliğe göre, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 40 Milyon Türk Lirası'nı geçmeyen işletmeler KOBİ olarak kabul edilirken, bu sınır 125 Milyon Türk Lirası'na çıkarılmıştı. Bu sayede büyük işletme statüsündeki birçok şirket de KOBİ tanımı içerisine alındı.

 

 

 


Paylaş: