Anasayfa / BLOG / KOSGEB'in Yapısında Değişiklik
   Geri   
Paylaş:  

KOSGEB'in Yapısında Değişiklik
KOSGEB'in Yapısında Değişiklik

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", 15 Temmuz 2018'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, KOSGEB tarafından verilen destekler ve bu desteklerden yararlanacak kuruluşlara ilişkin bir takım düzenlemeler gerçekleştirildi.

Buna göre, KOSGEB desteklerinden yararlanan şirketlere yönelik sektörel ve bölgesel öncelikler artık Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

KOSGEB, özel hukuk hükümlerine tabi olacak

Yine aynı kararnameye göre KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tabi olacak. 

Başkanlığın organları, genel kurul, icra komitesi ve başkanlıktan oluşacak.

Genel Kurul, Cumhurbaşkanının veya Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji Bakanının belirleyeceği kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Yükseköğretim Kurulunca tayin edilecek teknik üniversite rektörlerinden biri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle genel kurul gündemi dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenebilecek diğer bakanlık, kamu ve özel sektör temsilcilerinden meydana gelecek.

Genel Kurul, yılda en az bir defa olmak üzere, Cumhurbaşkanının veya Sanayi ve Teknoloji Bakanın daveti üzerine toplanacak.

İcra komitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakan yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı, Genel Kurulda temsil edilen teknik üniversite rektörü, TÜBİTAK Başkanı ile KOSGEB Başkanından oluşacak.

Başkanlık bütçesinin gelir, gider ve muhasebesine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumların görüşü alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecek.


Paylaş: