Anasayfa / BLOG / Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı 2018 Çağrısı
   Geri   
Paylaş:  

Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı 2018 Çağrısı
Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı 2018 Çağrısı

Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı'nın 2018 çağrısı, TÜBİTAK tarafından 14 Haziran'da duyurulmuştu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülecek olan Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı'nda;

  • Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması,
  • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi yoluyla yüksek katma değerli üretim ortamının oluşturulması,
  • Girişim şirketlerine sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasının teşvik edilerek girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması,
  • Oluşturulan ekosistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla, girişim şirketlerinin yaşam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirilmesi,
  • Girişim sermayesi ekosisteminde yer alan yatırımcı sayısının artırılması,
  • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması,
  • Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapılarında girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanması hedefleniyor.

Toplam 100 Milyon Lira Bütçe

TÜBİTAK ve Hazine Müsteşarlığı tarafından 14 Haziran'da imzalanan anlaşmaya göre yürürlüğe giren 1514 - Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı 2018 Çağrısı'nda toplam bütçe 100 Milyon Türk Lirası olarak belirlendi.

1514 - Girişim Sermayesi Programı'na Kimler Başvurabiliyor?

TÜBİTAK tarafından yapılan duyuruda programa;

  • Teknoloji Transfer Ofisleri (İlgili yükseköğretim kurumu bünyesinde üniversite-sanayi işbirliğine ve üniversitede üretilen bilginin ekonomik değere dönüşmesine katkı vermek üzere; yükseköğretim kurumlarının ortak olduğu sermaye şirketleri veya faaliyetleri arasında üniversite-sanayi işbirliği de olan vakıfların ortak olduğu sermaye şirketleri veya 07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’ne göre faaliyet gösteren sermaye şirketleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren yönetici şirket tarafından kurulan sermaye şirketleri.)
  • Teknoparklar (4691 sayılı Kanuna göre kurulmuş, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknopark ya da teknokentin yönetim ve işletmesinden sorumlu olan sermaye şirketi statüsüne sahip yönetici şirketi)
  • Araştırma Altyapıları (Yeterlik kararı verilmiş Araştırma Altyapıları: 6550 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yeterlik kararı verilerek tüzel kişilik kazanan; ArGe faaliyetlerinin yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı ile merkezi araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan birimler)'nın başvurabileceği belirtildi.

Maksimum 20 Milyon TL Hibe Desteği

TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada proje başvurularının  Girişim Sermayesi Destekleme Programı Uygulama Esasları'na göre değerlendirileceği belirtilirken, son başvuru tarihi 30 Eylül 2018 olarak belirlendi.

TÜBİTAK, bu çağrı kapsamında her bir kuruma asgari 2 Milyon TL, azami 20 Milyon TL hibe desteği verecek.


Paylaş: