Anasayfa / BLOG / AYDE ve SADE nedir?
   Geri   
Paylaş:  

AYDE ve SADE nedir?
AYDE ve SADE nedir?

Bilindiği üzere, TÜBİTAK tarafından özel sektöre sağlanan Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik destekleri TEYDEB tarafından yürütülüyor. Türkiye'de Ar-Ge yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak misyonu ile kurulan TEYDEB, proje esaslı Ar-Ge faaliyetlerine sağladığı desteklerle, ulusal yenilik-girişimcilik ekosisteminin gelişmesine ve sürdürülebilirliğine odaklanıyor. 

Bu çerçevede, 2018 yılında planlanan TEYDEB kapsamındaki çağrı planı 26 Temmuz 2018 yılında yayınlanırken, bu kapsamda yayımlanan çağrıların yapılarında bir dizi değişikliğe de gidildi. Bu kapsamda 2018 yılı ile birlikte halihazırda tüm teknoloji alanlarına açık Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destekleri için mevzuatları ayrı ayrı tanımlı 10 farklı program ile sağlanan destekler yerine ölçeklenebilir iki destek programından (Sanayi Destekleri - SADE ve Arayüz Destekleri - AYDE) oluşacak yeni bir destek sistem uygulamaya konuldu.

AYDE (Arayüz Destekleri) nedir?

2018 yılına kadar 1513, 1503 ve 1601 programları ile sağlanan arayüz destekleri ise Yenilik Arayüz Destekleri, AYDE adı altında sadeleştirilmiştir.

SADE (Sanayi Destekleri) nedir?

TEYDEB’in hâlihazırda 1501, 1505, 1507, 1509, 1511, 1512 ve SANTEZ Programları ile tüm teknoloji alanlarında ve sektörlerde sağladığı destekler, yeni sistemde "Sanayi Ar-Ge ve Yenilik Destekleri" (SADE) adı altında sadeleştirilmiştir.

2018/2. dönemde AYDE ve SADE kapsamında açılacak proje çağrılarını görmek için tıklayınız


Paylaş: