Anasayfa / BLOG / Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 1. Faz Çağrısı
   Geri   
Paylaş:  

Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 1. Faz Çağrısı
Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 1. Faz Çağrısı

TÜBİTAK'tan yapılan duyuruya göre ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması ve cari açığın azaltılması amacıyla geliştirilen Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) için 1. faz çağrısına çıkıldı.

İki faz olarak planlanan  Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM)'in 1. fazında  özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış bir "Ar-Ge ve Yenilik" konsorsiyumu oluşturulması, ve bu konsorsiyum aracılığıyla yüksek teknolojili ürün geliştirmeye yönelik yol haritasının hazırlanması amaçlanıyor. 

Duyuruda belirtildiği üzere, Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması ile; 

 • Ülkemiz Ar-Ge kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması
 • Yüksek katma değerli ürün veya ürün gruplarının geliştirilmesi 
 • Cari açığın azaltılması bekleniyor.

İkinci fazda ise bu yol haritası çerçevesinde hazırlanan projelerin, hem TEYDEB bünyesinde açılan bütün çağrılara başvurabilmesi hem de ayrıcalıklı olarak  “Stratejik Ürün Ar-Ge Projeleri Destekleme” Çağrılarına da başvuru yapabilmesi sağlanacak.

2018 Yılı SAYEM 1. Faz Çağrısı'nın Hedefleri

TÜBİTAK'tan yapılan çağrı ilanına göre, bu çağrıda aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor:

 • Yol Haritası kapsamında geliştirilecek yüksek teknoloji sınıfındaki ürün veya ürün gruplarının tanımlanması ve ilgili NACE kodları ile gerekçelendirilerek eşlenmesi
 • Yüksek teknolojili ürün veya ürün grubu geliştirilebilmesi için süreçler, yenilik ağının yönetim mödelinin belirlenmesi, Yol Haritasının oluşturulması, risk analizi çalışmalarının yapılması
 • SAYEM ikinci faz kapsamında sunulacak projelerin içeriğinin ve kapsamının planlanarak yol haritasındaki yerinin belirtilmesi.
 • SAYEM birinci fazın sonucunda oluşacak konsorsiyumun sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve ihtiyaç duyulması halinde nasıl genişletileceğine ilişkin planlanmanın yapılması
 • Fikri ve sınai mülkiyet haklarının bir protokol çerçevesinde belirlenmesi
 • SAYEM iş birliğini oluşturacak üyelerin belirlenerek konsorsiyum iş birliği anlaşmasının hazırlanması

Toplam Çağrı bütçesinin 2 Milyon TL olarak belirlendiği 1. fazda, proje başına düşen destek üst limiti 150.000 TL olarak belirlendi. Proje süresi ise maksimum 9 ay olarak belirtiliyor.

SAYEM 1. Faz Çağrısı'nda Desteklenen Giderler

TÜBİTAK tarafından yayımlanan çağrı ilanına göre;

 • Personel Giderleri
 • Seyahat Giderleri
 • Danışmanlık ve Hizmet Alımları
 • Alet / Teçhizat / Yazılım / Yayın Alımları
 • Toplantı - Tanıtım Organizasyon
 • Genel Giderler (%10) 

SAYEM 1. Faz Çağrısı kapsamında desteklenecek.

%100'e varan destek

2018 yılı SAYEM 1. Faz Çağrısı'nda destek oranı üst limiti KOBİ'ler ve Büyük ölçekli işletmeler için %100 olarak duyuruldu. Ayrıca teminat alınması suretiyle %25 oranında ön ödeme gerçekleştirileceği belirtildi.

Kimler Başvurabilir?

TÜBİTAK tarafından yayımlanan çağrı ilanı uyarınca;

 • Sermaye Şirketleri
 • Yükseköğretim Kurumları
 • Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri

2018 SAYEM 1. Faz Çağrısı'na başvuru yapabilecekler.

SAYEM 1. Faz Çağrısı kapsamında başvuru yapabilecek kuruluşların aşağıdaki niteliklerden "en az birini" sağlaması gerekiyor:

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezi olmak
 • Son 3 yılda, hedeflenen ürünle ilgili, sektörü etkileyecek büyüklükte yurt içi veya yurt dışı satışa ulaşmış olmak, Sektörde ürün geliştirmek ve yaygın satış ağına sahip olmak
 • Hedeflenen ürüne temel olacak teknolojiye ait önemli fikri mülkiyet haklarına sahip olmak
 • TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (1004 Programı) başvurusu yapmış olmak

2018 Yılı SAYEM 1. Faz Çağrısı Başvuru Takvimi

 • Proje Öneri Başvuruları: 01 Kasım 2018 - 31 Aralık 2018
 • Ön Kayıt Sön Başvürü Tarihi : 30/11/2018
 • Eksik Belge Tamamlama Son Tarihi : 14/12/2018

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

 


Paylaş: