Anasayfa / BLOG / Geçen yıl Ar-Ge'ye harcanan miktar 30 milyar lirayı buldu
   Geri   
Paylaş:  

Geçen yıl Ar-Ge'ye harcanan miktar 30 milyar lirayı buldu
Geçen yıl Ar-Ge'ye harcanan miktar 30 milyar lirayı buldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2017 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Söz konusu harcamanın gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2016'da yüzde 0,94 iken, 2017'de yüzde 0,96'ya çıktı. Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 21,2 artarak 29 milyar 855 milyon liraya ulaştı. Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 56,9 ile en büyük paya sahipken, bunu yüzde 33,5 ile yükseköğretim takip etti. Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 9,6 olarak kayıtlarda yer aldı. Ar-Ge harcamalarının 2017 yılında yüzde 49,4'ü mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken, bunu yüzde 33,6 ile genel devlet, yüzde 13,3 ile yükseköğretim, yüzde 3,5 ile yurt dışı kaynaklar ve yüzde 0,1 ile yurt içi diğer kaynaklar takip etti. Ar-Ge personeli arttı Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden geçen yıl toplam 153 bin 552 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 12 olarak hesaplandı. Ar-Ge personelinin sektörler itibarıyla dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 57,3'ü mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 35,4'ü yükseköğretimde ve yüzde 7,4'ü kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.


Paylaş: