Anasayfa / BLOG / KOSGEB İş Birliği Destek Programı ile 10 Milyon TL'ye Kadar Destek Veriyor !!!
   Geri   
Paylaş:  

KOSGEB İş Birliği Destek Programı ile 10 Milyon TL'ye Kadar Destek Veriyor !!!
KOSGEB İş Birliği Destek Programı ile 10 Milyon TL'ye Kadar Destek Veriyor !!!

Detaylı Bilgi İçin:

Ankara: 0312 466 71 44 - 0531 280 38 56

İstanbul: 0216 688 08 63 - 0532 061 31 50 

 

PROGRAMIN AMACI

Bu programın amacı;  küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlamaktır

 

 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

  1. Kapasite,  verimlilik,  ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
  2. Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
  3. Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
  4. Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
  5. Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan,  maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

-Program kapsamında işbirliği amacıyla tesis edilecek ortaklıklar işletici kuruluş veya proje ortaklığı modellerinden biri ile gerçekleştirilir.

-Program kapsamında, işbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ancak;  orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3 (üç) işletmenin, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2 (iki) işletmenin, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 (bir) işletmenin projede yer alması yeterlidir.

-Büyük işletmenin işletici kuruluştaki hisse oranının  %25  (yirmi beş)’ten az olması gerekir.

-İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı,  proje süresince %50  (elli)’den fazla olamaz.  Projede 1  (bir)  işletme ile en az 1  (bir)  büyük işletmenin işbirliği yapması durumunda bu hüküm uygulanmaz.

DESTEKLENECEK GİDERLER

  1. Bu program kapsamında desteklenecek;  personel,  makine, teçhizat,  kalıp,  hammadde,  malzeme,  yazılım,  işyeri kirası,  hizmet alımı ve diğer proje giderlerine Kurul karar verir.
  2. Proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve hammadde için verilecek destek,  Kurul tarafından karar verilen toplam destek tutarının %5 (beş)’ini aşmayacak şekilde belirlenir ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez.
  3. Proje başlama tarihinden önce proje ortaklarının,  bu programda tanımlanan ortaklık amacı ile aldıkları teknik,  hukuki ve mali danışmanlık giderleri ile fizibilite çalışması giderlerinden Kurul tarafından uygun bulunanlar desteklenir.

DESTEK ORANLARI

  • Proje destek oranı %60 (altmış) olarak uygulanır.
  • Projeye  konu  satın  alınacak  makine,  teçhizat  ve  yazılımın;  Bilim,  Sanayi  ve  Teknoloji  Bakanlığınca  13/9/2014  tarihli  ve  29118  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına %15 (on beş) ilave edilir

ASGARİ ORTAK SAYISI VE DESTEK ÜST LİMİTLERİ TABLOSU

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ

İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı

İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri    Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

2 Milyon

3 Milyon

5 Milyon

5 Milyon

Orta Yüksek

3

2 Milyon

3 Milyon

5 Milyon

5 Milyon

Diğer 

5

2 Milyon

3 Milyon

5 Milyon

5 Milyon

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.

PROJE ORTAKLIĞI MODELİ

Projenin Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ  Sayısı

Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri   Ödemeli

Toplam

Yüksek 

2

1 Milyon

1 Milyon

2 Milyon

10 Milyon

Orta Yüksek

3

500 Bin

500 Bin

1 Milyon

10 Milyon

Diğer

5

250 Bin

500 Bin

750 Bin

5 Milyon

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir. 

 


Paylaş: