Anasayfa / BLOG / Teknoyatırım Programı ile İşletmelere 5 Milyon TL’ye Kadar Destek
   Geri   
Paylaş:  

Teknoyatırım Programı ile İşletmelere 5 Milyon TL’ye Kadar Destek
Teknoyatırım Programı ile İşletmelere 5 Milyon TL’ye Kadar Destek

Detaylı Bilgi İçin:

Ankara: 0312 466 71 44 - 0531 280 38 56

İstanbul: 0216 688 08 63 - 0532 061 31 50

 

 

 

 

 

 

KOSGEB tarafından Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileştirilmesi kapsamında önceki yıllarda verilen Teknoyatırım Desteği 2019 yılında yenilenerek yeniden açıldı.

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

  • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

Destek Süresi

Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır

Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz)

5.000.000 TL

Destek Oranları

İşletme Ölçeği

 

Destek Oranı

(Geri Ödemesiz)

Makine-Teçhizat ve Yazılım İçin Destek Oranları

(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)

Mikro İşletmeler

 

%70*

Yüksek Teknoloji: +%5

%100

 

Orta ve Küçük İşletmeler

 

%60

Yüksek Teknoloji: +%5

Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için %100 Teminat Giderleri Desteği

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

 


Paylaş: