Anasayfa / BLOG / Sanayi Sicil Belgesi ile Elektrik İndirimi
   Geri   
Paylaş:  

Sanayi Sicil Belgesi ile Elektrik İndirimi
Sanayi Sicil Belgesi ile Elektrik İndirimi

Sanayi Sicil Belgesi Elektrik İndirimi Şartları

Sanayi tarifesinden elektrik indirimi almak isteyen imalatçı firmalar bağlı oldukları Ticaret Odaları veya Sanayi Odalarına başvuru yaparak Kapasite Raporu aldıktan  sonra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuru yaparak Sanayi Sicil Belgesi talebinde bulunurlar ve daha sonra bağı oldukları elektrik dağıtım kurumuna başvuru yaparak indirimli tarife olan sanayi tarifesinden elektrik aboneliği değişimi talebinde bulunurlar ve bu başvurularında aşağıdaki belgeleri ilgili elektrik dağıtım firmasına ibraz ederler.

 

 

 

Sanayi Tarifesinden Elektrik Aboneliği Başvuru Belgeleri

Kimlik veya ehliyet fotokopisi

Vergi levhası

İmza sirküleri

Vekâlet eden var ise vekâletname ve vekilin kimlik fotokopisi

Firma kaşesi

Sanayi Sicil Belgesi

İMALAT YAPIYORSANIZ SANAYİ SİCİL BELGESİ ALMAK ZORUNDASINIZ.

imalatçı firmaların hangilerinin sanayici sayıldıklarını 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1 inci maddesinden öğrenmek mümkündür. Buna göre “Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (sanayi işletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri)sayılır” denilmektedir.

KAPASİTE RAPORU VERGİ İNCELEMELERİNDE İSPAT EDİCİ BELGEDİR.

Bir imalatçı vergi mükellefinin üretim kapasitesini tespit etmede Kapasite Raporu kullanılmaktadır. Vergi İnceleme raporlarında dayanak olarak Kapasite Raporu işletmenin günde 8 saat ve yılda 300 işgünü olmak üzere mevcut makine parkuru ve personel ile ne kadar üretim yapabileceğini ortaya koymaktadır. Bu bilgi işletmenin aldığı ve sattığı mal ve hizmet tutarlarının yasal defter kayıtlarıyla mukayese edilmesi açısından önemlidir.

 

Tuğçe Ünsal

ODS Danışmanlık


Paylaş: