Anasayfa / BLOG / KOSGEB Eğitim Desteği
   Geri   
Paylaş:  

KOSGEB Eğitim Desteği
KOSGEB Eğitim Desteği

 

İşletmelerin; Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Dijital Dönüşüm, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Mesleki ve Teknik Eğitim konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir.

  • Yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirme, yabancı dil, ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimler bu destek kapsamı dışındadır.

 

  • Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip ve alanında program onayı olan kurum/kuruluşlardır.

 

  • Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.

 

  • Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için, bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için toplam destek üst limiti 7.500 (yedi bin beş yüz) TL’dir. Eğitim Desteği kapsamında KOSGEB tarafından organize edilen eğitim programlarında destek oranı %100 (yüz)’e kadar uygulanabilir.

 

 

Elektronik Ortamda Düzenlenecek Eğitim Programları

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletmelere Başkanlık tarafından belirlenecek konulardaki eğitimler elektronik ortamda (e-eğitim) da sunulabilir

E-eğitim hizmetinin satın alınmasına ilişkin iş ve işlemler, Uygulama Birimi ve/veya Başkanlığın kurumsal yazılım ihtiyacını karşılamaya yönelik süreçleri yürütmekten sorumlu birimi tarafından gerçekleştirilir. Uygulama Birimleri tarafından gerçekleştirilecek hizmet alımlarında; Başkanlığın kurumsal yazılım ihtiyacını karşılamaya yönelik süreçleri yürütmekten sorumlu biriminden alınacak uygun görüş sonrası, hizmet alımına ilişkin iş ve işlemler gerçekleştirilir

E-eğitim programları, e-eğitim programından önce uygun iletişim yöntem ve araçlarıyla işletmelere duyurulur.

E-eğitim hizmetinden KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletmeler, e-eğitim programı süresi içerisinde ücretsiz olarak yararlanabilirler.

E-eğitimlerin KOSGEB tarafından düzenlendiği ancak kapsam, içerik, finansman vb. hususların başka kurum/kuruluş/firmalarca karşılanması durumunda, taraflar arasında yapılacak işbirliği protokolü hükümlerine göre iş ve işlemler yürütülür


Paylaş: