Anasayfa / BLOG / Balanced Scorecard Nedir?
   Geri   
Paylaş:  

Balanced Scorecard Nedir?
Balanced Scorecard Nedir?

Bir işletmenin geleceğe hazırlanması sürecindeki en önemli unsur o işletmenin, rakiplerini ve çevre koşullarını dikkate alarak hazırlanmış özgün strateji ve stratejinin etkin şekilde uygulanmasıdır. Fortune Dergisi’nin bir araştırmasına göre “Etkin olarak uygulanabilen stratejilerin oranı %10’u bile geçmemektedir.”. Bu konuda detaylı bir araştırma yapan R. Kaplan ve D. Norton, stratejilerin etkin olarak uygulanabilmesinin önünde dört engel bulunduğunu tespit etmiştir:

  • Vizyon Engeli: Kurum hedefinin ve stratejisinin onları uygulamakla sorumlu çalışanlar tarafından yeterince anlaşılmamış olması
  • Operasyonel Engel: Bütçeleme, yatırım planlaması gibi yönetim sistemlerinin uzun vadeli stratejik yaklaşımlar ve öğrenme odaklı olmaması
  • Yönetim Engeli: Üst yönetimin zamanlarını günlük sorunları çözmek için kullanıp stratejik düşünceye yeterince eğilmemesi
  • İnsan Engeli: İnsan kaynakları yönetim ve teşvik sistemlerinin strateji ile bağlantısının kurulmamış olması

Bu araştırmanın sonucunda Kaplan ve Norton şirket performans metriklerinin en az dört boyutta dengeli olarak ortaya konulması gerektiğini vurgulamaktadır: 1. Finansal Boyut, 1. Müşteri Boyutu, 3. Operasyonel Boyut, 4. Öğrenme ve Gelişme Boyutu. Dört boyutta performans ölçütlerinin tespiti için su soruların cevaplandırılması önerilmektedir:

  • Şirketimiz hangi sayısal hedeflere ulaşırsa ortaklarımız tarafından başarılı olarak kabul edilecektir?
  • Vizyonumuza ulaşmak için müşterilerimiz tarafından nasıl algılanmalıyız?
  • Müşterilerimizi tatmin etmek için hangi süreçlerimizde mükemmeliği hedeflemeliyiz?
  • Vizyonumuza ulaşmak için nasıl bir kurumsal öğrenme ve gelişme modelimiz olmalı?

Balanced Scorecard, bir model olmaktan çok bu sorulara cevap verilmesini esas alan ve her şirket için özgün olarak geliştirilen bir üründür. BSC, kurum performansının en önemli belirleyicisi olan stratejinin, iş sonuçlarına süratle ve ölçülebilir bir şekilde yansımasına yardımcı olan bir araçtır. Ayrıca kurumsal performansın ölçülmesi amacıyla kullanılan başarılı bir yöntemdir. Balanced Scorecard ile elde edilen kurumsal performans verilerinin departman hedeflerine indirgenmesi ve departman hedeflerinin bireysel performans değerlendirme sistemine entegre edilmesi şirket stratejilerine yönelik atılacak en önemli girişimlerden biridir. Bu nedenle şirketler vizyonlarına giden yolda bu Balanced Scorecard uygulamasından çok fayda sağlamaktadır. 


Paylaş: