Anasayfa / BLOG / Ticari (Rekabetçi) İstihbarat Nedir?
   Geri   
Paylaş:  

Ticari (Rekabetçi) İstihbarat Nedir?
Ticari (Rekabetçi) İstihbarat Nedir?

Ticari İstihbarat, bir kurum için stratejik kararlar vermede yöneticileri ve yöneticileri desteklemek için ihtiyaç duyulan ürünler, müşteriler, rakipler ve çevrenin herhangi bir yönü hakkında istihbarat tanımlama, toplama, analiz etme ve dağıtma eylemidir.

Ticari İstihbarat, şirketinizin planlarını, kararlarını ve operasyonlarını etkileyebilecek dış bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve yönetilmesi için sistematik ve etik bir olgudur.

 

Ticari İstihbarat Neden Önemli?

İstihbarat, geleceğe yönelik, öngörülebilir ve eyleme geçirilebilirdir.

  • Doğru bilgiyi, doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde, doğru temaslarla doğru kişiye veya kuruma ulaştırmaktır.

 

Ticari İstihbarat Kavramı

- Ticari İstihbarat Rakip firmaların İstihbaratı değildir.

- Ticari İstihbarat sadece küresel büyüklükteki şirketler için değil, KOBİ'ler için de kolayca uygulanabilir bir olgudur.

- Ticari İstihbarat açık kaynaklar ve kamu bilgilerini kullanır, bir casusluk veya illegal bir durum söz konusu değildir

- Yöneticiler için “eylem odaklı etkileri” vardır.

 

Bir Ticari İstihbarat Sistemi Kurmak;

- Net bir strateji, (Neredeyim? Nereye gitmek istiyorum ve oraya nasıl gideceğim?)

- Eğitimli çalışanlar, (veri toplama, analiz, senaryo belirleme).

- Organizasyon ilkeleri, (Girişim Ticari İstihbarattan sorumlu özel bir kişiye sahip olmalı mı? Veri toplama ve analiz nasıl organize edilir?)

- Metodoloji ve teknikler, (Stratejik bilgilerin haritalanması, SWOT'lar vb) gerektirir.

 

Ticari İstihbaratın Temel Unsurları

- İş ortamının izlenmesi: Müşteriler, tedarikçiler, Ulusal kamu kuruluşları, yenilikler, devlet düzenlemeleri vb.

- Etki: Tüm eylemler, iş dünyasındaki aktörleri, şirketin çıkarları bakımından etkileşime geçmeyi amaçlamaktadır.

- Korunma: Teknik bilgilerin korunması, maddi olmayan duran varlıklar vs. için önlemler alınması.

 

Ticari İstihbarat Girişiminin Vizyonunu Ve Stratejik Yönünü Netleştirmeye İhtiyaç Vardır.

-          Neredeyiz? (işletmenin mevcut durumu nedir). İş ortamının kilit aktörleri ve kilit aktörleri kimlerdir? Şirketin iç yetkinlikleri nelerdir?

- Nereye gitmek istiyoruz (Strateji). Yararlanma fırsatları nelerdir? Şirketin rekabetçiliğini sağlamak için izlenecek riskler nelerdir? Alınacak stratejik kararlar nelerdir?

- Oraya nasıl gideceğiz (taktik)? Strateji için belirlenen eylemler nelerdir? Bilgi ihtiyaçları nelerdir? Sahip olunacak yeterlilikler ve ortaklıklar nelerdir?

 

İş Stratejileri İçin Kilit Maddeler:

İş ortamını anlamak, benimsemek ve rekabetçi kalmak için stratejiler belirlemek gereklidir.

- İşletmenin uzun vadede hedefi nedir?(firmaya ve ve pazara yön verme)

- Bir işletme hangi pazarlarda rekabet etmeli ve bu tür pazarlarda ne tür faaliyetlerde bulunmalıdır? (pazarlar; kapsam)

- Firmanın iş yapabilme kapasitesi (üretim vb), bu pazarlardaki rekabetten daha iyi nasıl performans gösterebilir? (Avantaj)

- Rekabet edebilmek için hangi kaynaklar (beceriler, varlıklar, finans, ilişkiler, teknik yeterlilik, tesisler) gereklidir? (Kaynaklar)

- Hangi dışsal faktörler işletmelerin rekabet yeteneğini etkiler? (Çevre)

- İşletmede ve çevresinde güç sahibi kişi, firma veya kuruluşların değerleri ve beklentileri nelerdir? (paydaşlar)

 

Ticari İstihbarat Kullanan Bazı Stratejiler

Pazar geliştirme

Pazar geliştirme, işletmenin mevcut ürünlerini yeni pazarlara satmak istediği bir büyüme stratejisine verilen addır. Aşağıdakiler dahil, bu stratejiye yaklaşmanın birçok yolu vardır:

• Yeni coğrafi pazarlar; örneğin ürünü yeni bir ülkeye ihraç etmek

• Yeni ürün boyutları veya paketleme

• Yeni dağıtım kanalları

• Farklı müşterileri çekmek veya yeni pazar segmentleri yaratmak için farklı fiyatlandırma politikaları

Ürün geliştirme

Ürün geliştirme, bir işletmenin yeni ürünleri mevcut pazarlara tanıtmayı amaçladığı bir büyüme stratejisine verilen addır. Bu strateji yeni yeterliliklerin geliştirilmesini gerektirebilir ve işletmenin mevcut pazarlara hitap edebilecek değiştirilmiş ürünler geliştirmesini gerektirebilir.

Ürün Çeşitlendirme

Çeşitlendirme, bir işletmenin yeni pazarlarda yeni ürünler pazarladığı büyüme stratejisine verilen addır.

 

İşletme Stratejilerinde Ticari İstihbaratın Rolü

Savunma: Yeni rakiplerin veya yıkıcı teknolojilerin erken uyarısını sağlamak.

Saldırgan: Yeni pazarlar veya fırsatları rakiplerin öncesinde görmek.

Kısa Süreli: Bir rakibin yeni bir ürün veya hizmeti nasıl fiyatlandıracağını veya konumlayacağını belirlemek.

Uzun Vadeli: Gelecekteki bir pazarın uygulanabilirliğini ve çekiciliğini tahmin etmek.

Sertaç ÖZTÜRKCAN
İhracat Danışmanı


Paylaş: