UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Aile Anayasası Danışmanlığı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

KURUMSAL SINIRLARINIZI GÜÇLENDİRİN!

Aile şirketlerinin kurumsallaşması için görev, yetki ve sorumlulukların net olarak belirlenmesi gerekir. Dünya üzerinde var olan çoğu şirketin bir aile şirketi olduğunu biliyor muydunuz?


Daha fazla bilgi için 

Uzmanımıza danışın

Aile Anayasası Nedir?

Aile Anayasası, aile şirketlerinin belli bir misyon ve vizyon doğrultusunda; büyümesi, kurumsallaşması ve varlığını koruması için düzenlenen kurallar bütünüdür. Rollerin atanması ve yetkililerin belirlenmesi adına Aile Anayasası, canlı bir belge olarak yönetimsel süreçler için oldukça önemlidir.

İşletmelerin ihtiyaçlarının fark edilmesi ve dengeleyici kararlar alınması şirketlerin sürdürülebilirliğini korumasında büyük rol oynamaktadır. Bu sebeple yönetimsel kararlar doğrultusunda sağlıklı bir iletişim ve karar verme ortamı gerekliliği doğmaktadır. Aile Anayasası bu ortamın oluşmasında ve karar verme süreçlerinde destekleyici bir bütündür.

Aile Anayasası Danışmanlığı Nedir?

Aile Anayasası, şirketlerin çok uzun yıllar kullanacağı maddeler ve yükümlülükleri içermektedir. Bu sebeple oluşturulurken büyük bir titizlik ve uzmanlık gerektirmektedir. ODS olarak Aile Anayasası için gereken tüm süreçleri deneyimlerimizden sahip olduğumuz bilgi birikimiyle şekillendiriyoruz. Yönetimsel süreçlerin uzmanı olan kadromuzla şirket değerlerinizle uyumlu bir Aile Anayasası hazırlanmasına destek oluyoruz.

Aile Anayasası Nasıl Hazırlanır?

Aile Anayasası hazırlama sürecinde ilk olarak aile ile bir toplantı gerçekleştirilir. Aile forumunun yapılması, aile bireyleri ile tek tek görüşülmesi, konsey üyeleri seçilir ardından şirket yönetiminin ve seçim kriterlerinin belirlenmesi süreci tamamlanır. Aile konseyinde çalışma, seçme ve yerleştirme, görevde kalma koşulları, süreleri ve kriterleri belirlenir. Başka bir deyişle Aile konseyinin amacı oluşturulur. Aile misyonunun belirlenmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi, aile anayasasının kapsamının belirlenmesi, taslak bir çalışma oluşturulması, aile forumunda sunulup geri bildirimlerin alınmasının ardından aile anayasası son haline getirilir. Gerekli durumlarda aile anayasasının revize işlemlerinin belirlenip tamamlanması, ve aile üyelerine imzalatılıp proje tamamlanır.

Aile Anayasası Kimler Tarafından Düzenlenir?

Aile Anayasasının hazırlanması ve düzenlenmesi, anayasa hakkında düzenlenme yetkisi aile konseyi tarafından belirlenecek kişiler tarafından yürütülmektedir. Düzenlemeleri aile anayasası danışmanlığı firmaları, hukukçular ve aile bireyleri tamamlayabilmekte veya sıfırdan aile anayasası oluşturulabilmektedir. Aile anayasası düzenlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi de anayasayı kim düzenlerse düzenlesin aile bireylerinin fikrini alarak uygulanabilir bir anayasa düzenlemesidir.

Aile Anayasası Maddeleri Nelerdir?

Aile Anayasasının hazırlanması sürecinde bazı belli başlı maddeler olmalıdır. Bu başlıkları 7 maddede açıklamamız mümkündür.

1.Bölüm - Aile Şirketi Temel İlkeleri

Amaç, gerekçe, prensipler, aile ve kurum kültürü, aileye ilişkin gelenekler ve ailenin ve işin vizyonu gibi konularının ele alındığı bölümdür.

2. Bölüm - Aile Konseyi

Aile konseyi kurulması ve aile konseyi üyesi olma şartlarının belirlenmesinin ardından aile konseyi başkanı seçilir. Ardından başkanlık koşulları ve aile konseyinin toplantıları ayarlanır, konseyin alacağı kararlar ve oy oranları belirlenir. Son olarak ise aile konseyi temettü dağıtım kriterlerinin belirlendiği kısımdır.

3. Bölüm - Aile Bireylerinin ve Profesyonellerin Yönetim İlkeleri

Aile bireyleri arasındaki ilişkiler, kişilik testleri kullanılarak aile bireylerinin yetkinliklerinin ölçümlenmesi, aile üyelerinin aile işindeki çalışmalarının ölçümlenmesi, aile üyelerinin yönetim kuruluna girme kriterleri, aile üyelerinin yönetime girme kriterleri, yönetim kurulu başkanı ataması süreci, aile konseyi yönetim kurulu ilişkileri, profesyonel yönetim süreci, aile üyelerinin yetki ve sorumluluk alanlarının sınırları, aile ve işletme amaçlarının belirleneme süreci, personele ve profesyonel yöneticilere yaklaşım, aile üyelerinin performans kriterlerinin belirlenmesi ve ölçülmesi gibi birçok konu başlığında analiz ve geliştirme çalışmaları tamamlanmaktadır.

4. Bölüm - Aile Şirketlerinde Yeni Neslin Yönetime Hazırlanması ile Sürekliliğin Sağlanması

Yeni neslin yetişmesi, haleflik seçim kriterlerinin belirlenmesi, kişilik testleri kullanılarak haleflerin yetkinliklerinin ölçümlenmesi, yetkinliklere dayalı eğitim ve kariyer planlarının oluşturulmasıyla birlikte mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi süreçleri gerçekleştirilmektedir.

5.Bölüm - Aile Üyelerinin Gelirleri ve Harcamalarının Düzenlenmesi

Aile üyelerinin gelirleri ve masrafları analiz edilerek belirli bir düzenleme yapılır.

6. Bölüm - Mülkiyet

Hisse değerlendirme usulleri ve hisse devri usulleri ön plana çıkarılarak çalışmalar gerçekleştirilir.

7. Bölüm - Genel Hükümler

Etik ilkeler, anayasaya uyum konusunda yaptırımların belirlenmesi ve uyuşmazlıklar durumunda alınacak önlemler konusunda çalışmalar tamamlanır.

Neden Aile Anayasası Danışmanlığı Almak Gerekir?

Büyümek ve kendini geliştirmek isteyen aile şirketleri için aile anayasası büyük öneme sahiptir. Şirketin amacının belirlenmesinden kurum kültürünün oluşturulmasına, firmanın vizyonundan aile konseyinin oluşturulup üyelerinin belirlenmesine, aile bireylerinin ve aile bireylerinden bağımsız olan diğer yöneticilerin şirket içerisindeki yönetim ilkelerinin belirlenmesine, gelir ve harcama düzenlerinin ayarlanmasına kadar pek çok noktada iyileştirmelerin bağımsız bir gözle doğru ve adil şekilde yapılabilmesi amacıyla Aile Anayasası Danışmanlığı hizmeti almak gerekmektedir.

Örnek Bir Aile Anayasası Nasıl Olmalıdır?

Aile şirketlerinde aile anayasasının oluşturulması veya kurumsallaşmanın sağlanması için sadece şirket işleyişine ilişkin prensiplerin ve kuralların belirlenmesi yeterli olmayacaktır. Aile içi ilişkilerinde de kurumsallaşmanın sağlanması, aile üyelerinin şirketle arasındaki ilişkilerinde de kurumsallaşılması ve doğru sınırların çizilmesi gerekmektedir. Örnek bir aile anayasası her firma için özel olarak hazırlanmaktadır. Aile anayasası oluşturulurken aile üyelerinin aktif katılımı bulunan çalışma grupları oluşturulmalıdır. Uzun süreli tartışmalar ve değerlendirmeler ile aile üyeleri kendi fikirlerini beyan etmelidir. Böylece aidiyet hissine kavuşmaları sağlanmalıdır. Eğer ki aile anayasasını aile üyeleri hazırlamaz, yalnızca danışmanlar veya hukukçular tarafından hazırlanırsa aile üyeleri aile anayasasından yeterli sonuç alamayacaktır. Hazırlanan anayasaların uzun soluklu ve yaşanabilir olması açısından danışman firma veya hukukçulardan çok aile bireylerinin anayasa hazırlama noktasında etkin rol oynamaları gerekmektedir.

Aile Anayasasının Önemi Nedir?

Ailenin değer ve inançlarını yansıtan Aile Anayasası, nesiller boyu büyüme hedefi ile belirlenen, bağlayıcı bir zorunluluğu olmayan kurallar bütünüdür. Önemli ve kritik dönemlerde alınması gereken kararlar için Aile Anayasası yönlendirici maddelerden oluşmaktadır. Aile Anayasası oluşturulması için bazı nedenler ve faydalar;

1. İç Uyum ve Verimlilik

Aile üyeleri tarafından, görüş ve isteklerin paylaşılarak oluşturulduğu Aile Anayasası bir birlik ve anlaşma içinde yapılır. Fikirlerin ortaya çıkmasıyla oluşan bu belge iç uyum ve anlaşmayı temsil etmektedir. Bu uyumun, Aile Anayasası maddelerine bağlı kalınarak nesilden nesile aktarılması verimliliği de beraberinde getirmektedir.

2. Kritik Karar Süreçleri ve Anlaşmazlıklar

Aile şirketlerinde bir karar alınmadan önce söz sahibi olan birden fazla kişi bulunmaktadır. Bu da birçok anlaşmazlık ve fikir ayrılığının yaşanması ihtimalini artırmaktadır. Aile Anayasası maddelerine bağlı kalınması zor karar aşamalarında büyük anlaşmazlıkların çıkmasını engellemiyor olsa bile çözüme hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamaktadır.

3. Hedef Belirleme

Şirketler büyümek ve var olmak için belirli hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedirler. Bu hedeflerin belirlenmesi ve birbiriyle uyum içinde olması optimum fayda sağlayacak bir sonuç getirmektedir. Hedefler ise Aile Anayasası ile paralel bir şekilde olmalıdır. Bu sebeple Aile Anayasası ile eşleşen hedefler belirlemek yüksek oranlarda başarı elde edilmesine olanak sağlayacaktır.

4. Nesilden Nesile Geçiş

Gelecek dönemlerde yönetim kadrosuna dahil olacak nesil ile birlikte kuşak farklılığı doğacaktır. Bu sebeple zorunluluk ve sorgusuz bir bağlılık yaratacak Aile Anayasası oluşturmak şirketler için sorun yaratabilmektedir. Nesiller arası geçişlerde yaşanabilecek sorunları minimum seviyede tutmak isteyen şirketler, doğru maddeler ve yükümlülüklerden oluşan Aile Anayasası’ndan faydalanmalıdırlar.

Aile Anayasasında Yer Alabilecek Maddeler ve İçeriği

• Aile Şirketi Temel Yükümlülükleri
• Aile Şirketi Yönetim İlkeleri
• Aile Şirketi Mülkiyet ve Hisseleri
• Ailenin Değerleri, Hedefleri ve Kurum Kültürü
• Genel Hükümler ve Sorumluluklar
Yer verilen bu başlıklar genel geçer bazı maddelerden oluşmaktadır. Her aile yapısına ve oluşturulmak istenen şirket kültürüne uygun olarak birçok değişiklik yapılabilir. Amaç sürdürülebilirliğinin ve düzenin uzun yıllar devam etmesidir. Kurum kültürü ve şirket içi uyum bilinciyle nesilden nesile geçen şirket varlığını korumaya devam edecektir.

Aile Anayasasının İçerdiği Bölümler Nelerdir?

Aile Anayasası 4 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler arasında “Genel Hükümler, Çalışma İlkeleri, İdari Yapılanma ve Mülkiyet” bulunmaktadır.

Genel Hükümler; Anayasanın amaçları, gerekçeleri, şirketin vizyon ve misyonu, aile değerleri gibi konu başlıkları ele alınır.

Çalışma İlkeleri; Aile üyelerinin, aile dışından şirket çalışanlarının ve yönetici pozisyonunda görev alan kişilerin görev ve sorumluluklarının, aile üyelerinin uyması gereken kuralların ve ailenin temel prensiplerinin ele alındığı başlıkları içermektedir.

İdari Yapılanma; Aile üyelerinin ve aile konseyi mensuplarının, konseyin görevleri ve çalışma prensiplerinin, aile toplantılarında yer alma zorunluluklarının, aile içinde verilecek kararların sorumluluğunun bulunduğu kişilerin belirlenmesi gibi çeşitli konuları ele almaktadır.

Mülkiyet; Şirket mülklerinin, aile mallarının ve mülklerinin, yapılacak hisse devir ve satışlarının, şirket mülkiyetinin ve şirket bünyesinde yer alan yapıların kullanımının aynı zamanda değişimlere ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır.

Aile Anayasasının Oluşturulmasında Çıkan Bazı Sorunlar Nelerdir?

Aile anayasasının oluşturulması sürecinde bazı problemler meydana gelmektedir. Aile üyelerinin hazırlanan anayasaya uyum sağlayamaması, idari yapılanma konusunda görevlerini yerine getirememesi, aile bireylerinin karşılıklı ilişkilerinde sorunlar çıkması gibi birçok durum meydana gelebilmektedir. Bunların nedeni ise aile anayasasının oluşturulması sırasında aile bireylerinin aktif katılımının olmaması, kendi fikirlerinin belirtilmemesi gibi durumların olmasından kaynaklı olarak aile anayasasının oluşturulmasında belli başlı sorunlar meydana gelmektedir. Bu sorunların ortadan kaldırılması için her aile bireyinin kendi fikrini, düşüncesini anaysa oluşturulurken paylaşması gerekmektedir.

Türkiye’deki Aile Şirketleri Hangileridir?

Türkiye’de bulunan aile şirketi örneklerine bakıldığında hepimizin birçok alanda tanıdığı firmalar yer almaktadır. Bu firmaların aile anayasaları geçmişte kurulmuş ve hala daha uygulanmaya devam etmektedir. Türkiye’de bulunan aile şirketleri aşağıdaki gibidir;
• Koç Holding,
• Sabancı Holding,
• Turkcell,
• Zorlu Holding A.Ş.,
• Vestel,
• Doğuş Holding Anonim Şirketi,
• Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.,
• Albayrak,
• Güral Porselen,
• Kurukahveci Mehmet Efendi,
• Kale,
• AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.,
• Sabuncakis,
• Karaköy Güllüoğlu,
• Komili

Yurt Dışındaki Aile Şirketleri Hangileridir?

Yurt dışında yer alan aşağıdaki firmalar aile şirketleri olup aile anayasalarını uzun yıllar öncesinden kurgulamıştır ve uygulamaya devam etmektedir. Yurt dışında kurulan aile şirketlerinden bazıları aşağıdaki gibidir;
• BMW,
• Audi,
• Walmart,
• Ford,
• Skechers,
• Volkswagen,
• Nike,
• Bloomberg,
• Knorr,
• Decathlon,
• The Estée Lauder Companies Inc.
• Heineken,
• Columbia Sportswear Company,
• Levi Strauss & Co.,
• Haribo,
• LG Electronics Inc.,
• Henkel AG & Co. KGaA

ODS Consulting Group Aile Anayasası Danışmanlığı ile Şirketinize Ne Katar?

Aile şirketlerinin kurumsallaşma süreçlerine destek olarak şirket içerisindeki analizleri tamamlıyor, yol haritalarını çizerek sürdürülebilir bir performans göstermeleri noktasında yardımcı oluyoruz. Aile bireylerinin yanı sıra yönetim kadrosunun ve idari sürecin yapılandırılması ile birlikte yeniliklere ve değişimlere açık olan şirketin en iyi derecede gelişim sergilemesine öncülük ediyoruz. Başta Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere Türkiye’nin her bölgesinde Aile Anayasası hizmetimizle firmalara çözüm ortaklığı noktasında danışmanlık sunuyoruz.

ODS Consulting Gorup Aile Anayasası Danışmanlığı Sürecimiz

Tespit Süreci
• Aile üyeleri arasındaki iletişimin incelenmesi ve tespit edilmesi
• Yönetim ve karar alma sürecinin incelenmesi
• Finansal ve mali konuların nasıl ele alındığının tespit edilmesi
• Ailenin koymuş olduğu hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak yapının incelenmesi

Analiz Süreci
• Aile şirketlerinde kurumsallaşma için gerekli kural ve sorumlulukların analizinin yapılması

Uygulama Süreci
• Aile ilişkileri ve şirkete ait konuların değerlendirilerek, ihtiyaçlar ve kapsam doğrultusunda aile anayasasının hazırlanması

Gelişim Süreci
• Aile Anayasası hizmetini sunmuş olduğumuz şirketin hizmeti uygulamaya başlamasının ardından takibinin yapılması ve kalıcı bir sistem anlayışı ile şirket kültürü haline getirilmesi

Aile Anayasası Danışmanlığının Şirketinize Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

• İdari Yapılanma
• Çalışma İlişkileri
• Mülkiyet ve Yürürlülük
• Mali Yetkilendirme

Uzmanımıza danışın

Aşağıda bulunan formu doldurarak uzmanımıza danışabilirsiniz.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.