Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

AR-GE Tasarım Merkezi Danışmanlığı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

İŞİMİZ TEKNOLOJİ, GÜCÜMÜZ GELECEK.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Desteği sayesinde kurumunuz içerisinde yer alan tüm Ar-Ge ve/veya tasarım odaklı projelere destek alabileceğinizi biliyor muydunuz?

Yıllar boyunca edindiğimiz Ar-Ge tecrübesi ve birçok alanda yetişmiş mühendislik kadromuzun sunduğu know-how’ımızla, sizler için çalışmaya hazırız.


Daha fazla bilgi için 

Uzmanımıza danışın

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Nedir?

İşletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

İşletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

Ar-Ge Merkezi Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

 Ar-Ge merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunması,

 Ar-Ge merkezinde konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerin bulunması,

 Ar-Ge merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,

 Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması,

 Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi.

 Yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,

Tasarım Merkezi Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Tasarım Merkezi oluşturmak için aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir:

 Ar-Ge merkezinde konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerin bulunması

 Tasarım merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeline sahip olunması,

 Tasarım merkezinde konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerin bulunması,

 Tasarım merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,

 Tasarım ve destek personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması,

 Yeterli tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,

 Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Olmanızın Şirketinize Katacağı Avantajlar Nelerdir?

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi oluşturan firmalar Ar-Ge ve Tasarım Merkezinde yürütülen projeler devam ettiği sürece aşağıdaki devlet destek ve teşviklerinden yararlanabilmektedir:

 Ar-Ge Faaliyetleri Matrah İndirimi (%100)

 Gelir Vergisi İstisnası/Stopaj Desteği (%90-95)

 Sigorta İşveren Primi Hissesi Desteği (%50)

 Damga Vergisi İstisnası (%100)

 Gümrük Vergisi Muafiyeti (%100)

 Temel Bilimler Personel İstihdam Desteği

NOT

Ar-Ge Merkezinde, Bakanlar Kurulu tarafından NACE Rev.2 başlığı altındaki alanlar için 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli bulunmalıdır.

NACE Rev.2 başlığı altındaki alanlar;

 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı

 Askeri savaş araçlarının imalatı

 Motosiklet imalatı

 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

AR-GE ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı Kapsamında Sizlere Sunduklarımız

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın vermiş olduğu Ar-Ge ve Tasarım destekleri kapsamında yapılması gereken tüm başvuru ve uygulama süreci işlemlerini alanında uzman ve deneyimli ekibimizle gerçekleştiriyor, sahip olduğumuz know-how ile başvurunuzu yaparak mevcut desteklerden tek seferde faydalanma imkanı sunuyoruz. Projelerinizi konsolide ediyor, mali ve teknik boyutta etkin bir yönetimle süreç boyu sizlere danışmanlık hizmeti veriyoruz.

AR-GE ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı Kapsamında Nasıl Bir Metot Uyguluyoruz?

Daha ilk adımda, projenizin hazırlanması sürecinde devreye giren kapsamlı metodumuzla hem projenizi ilgili kurumlarla buluşturuyor hem de kattığımız değer önerileri ve sunduğumuz teknik know-how ile projenizin tüm süreçlerinde sizlerle birlikte hareket ediyoruz.

Özel Metodumuzda Yer Alan 3 Adım;

Ar-Ge, yenilik ve inovasyon içeren proje fikirlerinin konsolide ve Ar-Ge & Tasarım Merkezi için sanayi Teknoloji Bakanlığı’na başvurulması

Proje fikirlerine yönelik mühendislik ekibimiz tarafından değer önerileri

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi statüsünü kazandıktan ilgili projelerin süresi tamamlanana kadar tüm süreçlerin yürütülmesi

Yol Haritamız

Firmanın SWOT analizini gerçekleştiriyoruz.

Başvuru öncesi firmanın kriterlere uygun olarak yönlendirilmesi ve gelişiminin sağlanması için gereken adımları tamamlıyoruz.

Ar-Ge, yenilik ve inovasyon içeren proje fikirlerinin konsolide edilmesi ve Ar-Ge & Tasarım Merkezi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurusunu yapıyoruz.

Ar-Ge & Tasarım Merkezi statüsü kazanıldıktan sonra ilgili projelere dair tüm süreçleri yürütüyoruz.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Teşvikleri

Türkiye’de Ar-Ge faaliyeti yürüten şirketlerin bazı teşvik ve desteklerden yararlanma imkânı bulunmaktadır.

4691 SAYILI TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGELERI KANUNU

Kurumlar vergisi istisnası

Gelir vergisi istisnası (%100)

Sigorta prim işveren hissesi desteği (50)

Gümrük vergisi istisnası

Temel birimler desteği

Damga vergisi istisnası (sadece bodrolarda)

KDV istisnası

4691 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Destek ve Teşvikler
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne sağlanan destek ve teşvikler aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu destek ve teşviklerden yararlanabilmek için, Şirketlerin 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda belirtilen Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde konumlanması (yeni bir şirket kurmak/ mevcut şirketlere bağlı bir şube açmak suretiyle) gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi İstisnası
Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin münhasıran bu bölgelerdeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.

Gelir vergisi istisnası (+Ücretlerde Damga Vergisi İstisnası)
6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı, Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin her türlü vergiden 31.12.2023 tarihine kadar müstesna tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Sigorta Primi Desteği
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda sigorta primleri ile ilgili destek bulunmamakla birlikte, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin Ar-Ge ve yazılım personelinin ücretlerine ilişkin sigorta primi işveren hissesi desteğine yönelik düzenlemeler yer almaktadır. Bu kapsamda, 4691 sayılı Kanun çerçevesinde ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

KDV İstisnası
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 20. Madde kapsamında "4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu"na göre teknoloji geliştirme mbölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisinden müstesnadır. Bununla birlikte, 6170 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun’da yer alan KDV istisnasına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamış olup, Kanun’da hali hazırda yer alan düzenlemeler 31.12.2023 tarihine kadar geçerliliğini korumaktadır.

Gümrük Vergisi İstisnası
Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesna edilmiştir.

Temel Bilimler Alanlarından Mezun Personel İçin Sağlanan Ek Destek
Temel bilimler alanlarında (matematik, fizik, kimya, biyoloji) en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

5746 SAYILI AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

%100 Ar-Ge ve Tasarım indirimi

Gelir vergisi stopajı teşviki (%80-90-95)

Sigorta prim işveren hissesi desteği (50)

Gümrük vergisi istisnası

Temel birimler desteği

Damga vergisi istisnası

5746 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Destek ve Teşvikler
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 2008 yılında yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun kapsamında sağlanan vergisel destek ve teşvikler aşağıda açıklanmaktadır.

Ar-Ge ve Tasarım İndirimi
5746 Sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının tamamı (%100’ü) 31/12/2023 tarihine kadar kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Ayrıca, aşağıdaki göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar- Ge/Tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde 50’si ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
• Ar-Ge veya tasarım harcamalarının toplam ciro içindeki payı,
• Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı,
• Uluslararası destekli proje sayısı,
• Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,
• Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,
• Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.
5746 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarı, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda herhangi bir süre kısıtlaması olmadan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
5746 sayılı Kanun kapsamında, kamu personeli hariç olmak üzere Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin;
• Doktoralı veya temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95’i,
• Yüksek lisans derecesine sahip veya temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için %90’ı,
• Diğerleri için %80’i, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.

Sigorta Primi İşveren Payı Desteği
5746 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kamu personeli hariç olmak üzere Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazine tarafından Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Damga Vergisi İstisnası
5746 sayılı kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.

Gümrük Vergisi İstisnası
Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesna edilmiştir.

Temel Bilimler Alanlarından Mezun Personel İçin Sağlanan Ek Destek
Temel bilimler alanlarında (matematik, fizik, kimya, biyoloji) en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

BİRİM YÖNETİCİMİZ

TOLGA BÜLBÜLOĞLU

Proje Yönetimi Danışmanlığı
Yöneticisi

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın vermiş olduğu Ar-Ge ve Tasarım destekleri kapsamında yapılması gereken tüm başvuru ve uygulama süreci işlemlerini alanında uzman ve deneyimli ekibimiz ile gerçekleştiriyoruz."

Uzmanımıza danışın

Aşağıda bulunan formu doldurarak uzmanımıza danışabilirsiniz.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.