UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Avrupa Birliği Programları

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

AB Çerçeve Programları, bilimsel araştırmalar, teknolojik gelişmeler ve inovatif faaliyetleri destekleyen, dünyanın en büyük sivil ar-ge programıdır. Avrupa Birliği politikalarına ilişkin alanlarda üye ülkeleri iş birliğine teşvik eder.

Program Hedefleri

Küresel iş birlikleri yoluyla ekonomik rekabet gücünü artırmak

Bilgi ve deneyim birikimini ekonomik değere dönüştürmek

Yeni iş sahaları ve yatırım alanları oluşturmak

Toplumsal, ekonomik ve teknolojik sorunlara çözüm üretebilmek

Bilim ve teknoloji yoluyla uluslararası arenada güç kazanmak

Yeni ekonomik ilişkiler geliştirmek ve yeni pazarlara açılmak

Diğer ülkelerde üretilen ve kullanılan son teknolojilere erişmek

Program Çerçevesi (Ufuk2020 - Horizon2020 - H2020)

3 ana başlık altında yürütülmektedir;

Endüstriyel Liderlik

Kobilerde Yenilik

Nanoteknoloji

Biyoteknoloji

Uzay Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilimsel Mükemmeliyet

Avrupa Araştırma Konseyi

Yeni ve Gelişen Teknolojiler

Araştırma Altyapıları

Marie-Curie Bursları

Toplumsal Sorunlar

Ulaşım

Çevre

Sağlık

Gıda ve Tarım

Enerji

Güvenlik

Sosyal Bilimler

Ufuk Avrupa Programı

Hedefler

Sosyo-ekonomik değerleri sürdürülebilir kılmak

Avrupa’nın istihdamını ve değer katacak her noktada kapasitesini yükseltmek

Avrupa’yı bilimsel ve teknolojik yönden daha ileriye taşımak ve güçlendirmek

Bütçesi 95.5 milyar Avro (%53.5 Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet, %13.4 Yenilikçi Avrupa, %25 Bilimsel Mükemmeliyet, %3.4 Katılımın Yaygınlaştırılması ve Avrupa Araştırma Ağının güçlendirilmesi) olması öngörülen araştırma ve yenilik programı 7 yıl için (2021-2027) planlanmıştır.

Ufuk Avrupa Program Yapısı ve Bileşenleri

Bilim

Avrupa Araştırma Konseyi

MSCA Eylemleri

Araştırma Altyapıları

Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet

Sağlık

Sivil Güvenlik

Gıda, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre

İklim, Enerji ve Mobilite

Endüstri ve Uzay

Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar

Yenilikçi Avrupa

Avrupa Yenilik Konseyi

Avrupa Yenilik Ekosistemi

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü

Katılımın Yaygınlaşması ve ERA’nın Güçlendirilmesi

Mükemmeliyetin Paylaşımı ve Yayılımı

Avrupa Araştırma ve Yenilik Sisteminin Reformu ve Geliştirilmesi

Ufuk Avrupa Misyonları

İklim Değişikliği Misyonu

Kanser Misyonu

Toprak Sağlığı ve Gıda Misyonu

Karbonsuz ve Akıllı Şehirler Misyonu

Sağlıklı Okyanuslar, Denizler ve Sular Misyonu

Desteklenen Aktivite Türleri

Ar-Ge Aktiviteleri
Temel ve uygulamalı Ar-Ge aktiviteleri desteklenir (prototip oluşuncaya kadar olan aktiviteler)

Koşullar: En az 3 farklı ülkeden en az 3 farklı kurumdan oluşan bir konsorsiyum.

Bütçe: Doğrudan masrafların %100’ü + Dolaylı masrafların %25’ü.

İnovasyon Aktiviteleri
Pazara yakın inovasyon aktiviteleri desteklenir: prototipin test edilmesi, demonstrasyon, pilot uygulama, validasyon vs.

Koşullar: En az 3 farklı ülkeden en az 3 farklı kurumdan oluşan bir konsorsiyum

Bütçe: Kar amacı gütmeyen kurumlar için: Doğrudan masrafların %100’ü+ Dolaylı masrafların %25’i
Kar amacı güden kurumlar için: Doğrudan masrafların %70’i + Dolaylı masrafların %25’i

Koordinasyon ve Destek Aktiviteleri
Bilgi yayma, bilinirlik yaratma, iletişim, network oluşturma, koordinasyon, destek hizmetleri

Koşullar: AB üyesi ve aday ülkeden en az 1 kurum

Bütçe: Doğrudan masrafların %100’ü + Dolaylı masrafların %25’i

En az 3 farklı ülkeden en az 3 farklı kurumdan oluşan bir konsorsiyum kuralı uygulanmayan programlar;

EIC – Avrupa İnovasyon Konseyi

ERC- Avrupa Araştırma Konseyi

Marie-Curie Bursları

Araştırma Altyapıları

Ufuk 2020 TÜBİTAK Destekleri

Koordinatörlüğü Destekleme Programı

Seyahat Desteği Programı

Yabancı Araştırmacı Seyahat Desteği

Ağlara Üyelik Desteği

Marie-Curie Proje Ön Değerlendirme Desteği

ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı

NOT: Çağrılar açıldıkça oranlar ve desteklenecek giderler değişiklik gösterebilir.