DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

ODS Group’un Yeni Dönem Planları

Geçen yıl Amerika’da faaliyete başlayan ODS Group, Amerika pazarında temsil ettiği şirket sayısını artırarak, 30’a çıkarmayı hedefliyor. Yeni hedeflerle 2021’ye iddialı bir giriş yaptıklarını söyleyen ODS Consulting Group Yönetim Kurulu Başkanı Onur Seçkin, şirketle ilgili gelecek planlarını ve yatırım planlarını fortuneturkey.com’a anlattı.

ODS Group’un hizmet felsefesinden ve çalışmalarından bahseder misiniz? Farklılaşmak adına sunduğunuz yenilikçi uygulamalarınız bulunuyor mu?
ODS Consulting Group olarak, kurulduğumuz günden bu yana yüzlerce işletme sayesinde edindiğimiz tüm tecrübeyi, yeni hizmet alanlarımız ve o alanlardaki kalite politikamızla bağdaştırmış durumdayız. Müşterilerimiz için proje yazımından proje yönetimine, uluslararası iş geliştirme ve ihracattan mühendislik ve teknoloji danışmanlığına, kurumsal gelişimden işe alım ve yetenek yönetimine, Turquality’den tedarik zinciri ve satın almaya kadar birçok alanda danışmanlık hizmeti veriyor; gelişen ve değişen dünya trendleri doğrultusunda hizmetlerimize her geçen gün farklı ve yenilikçi bakış açıları ekliyoruz.

Türkiye’deki işletme yönetimine ve ekonomik yapıya hakimiyetle sektörde faaliyet gösteren en büyük ulusal marka olma ve edinilen bilgi birikimle dünyadaki danışmanlık sektörüne yön verme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimizin faaliyetlerine entegre bir fonksiyon yapısıyla çözüm ortağından fazlası olmak, değer yaratan hizmetlerimiz ve yenilikçi projelerimizle kâr maksimizasyonuna doğrudan katkı sağlamak başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor.

2020 yılı ODS Group açısından nasıl bir yıldı? Bu dönemin riskleri ve fırsatları hem şirketiniz hem de hizmet verdiğiniz alanlar için neler oldu? Riskleri nasıl yönettiniz?

Birçok ilki gerçekleştirdiğimiz, yeniliklerle dolu bir yılı geride kaldı. 2020’de Amerika’da faaliyete başlayarak, ODS Amazon Avrupa ve Amerika hesaplarını açtık, ilk sevkiyatımızı da tamamladık. ODS CONSULTING LLC olarak FDA verme yetkisi alarak ilk defa “hizmet ihracatı” yapıldı ve Uluslararası İş Geliştirme Danışmanlığı hizmetimizin ABD’li şirket Alloys&Elements’e satışı gerçekleştirildi.

TİM’e bağlı bulunan Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ile mobilya, kağıt orman ürünleri sektörlerine yönelik Stratejik Plan, İhracat Olgunluk Endeksi, Amerika Pazarına Giriş El Kitapçığı ve Marka Stratejisi gibi konularda danışmanlık sözleşmesi imzalayarak; mobilya, kağıt ve orman ürünleri (OMKO) üzerinden ihracatı artırmak – Amerika pazarına açılmak için strateji rehberi oluşturduk. Bu projeyle Amerika pazarında mobilya, kağıt ve orman ürünleri alanında yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ihracat artışı hedefleniyor. Üye kuruluşlara olgunluk endeksi çizelgesi hazırladık, yol planlarını ve stratejilerini birlikte oluşturuyoruz.

Optinaturell ve Naturpy markalarının tüm yurt dışı satış haklarını, Molecure markasının ürettiği tüm pandemi ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı satış haklarını satın aldık. Gürçelik firmasının yurt dışı satış haklarını da yaptığımız anlaşmayla kendi üzerimize alarak farklı firmalar için Amerika ofis çalışmalarını başlattık.

Peki, 2021 yılına nasıl başladınız, hedefleriniz nelerdir? Finansal performansınız ve yeni yatırım planlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Gelecek dönem büyüme stratejileriniz nelerdir? Gündemde yeni iş birlikleri, yeni pazarlar söz konusu mu?
2021 yılı için pek çok alanda pek çok hedefe sahibiz. Yılsonu itibariyle yıllık danışmanlık müşteri sayımızı yaklaşık %50 artışla 350 müşteriye çıkarmak, teslim edilen proje sayısını ise %30 artış ile 450’ye çıkarmak ana hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Uluslararası İş Geliştirme hizmetimizi, temsilcimizin olduğu her ülkede satmak da bir diğer hedefimiz. Amerika pazarında temsil ettiğimiz şirketlere 16 şirket daha eklemek ve toplam sayıyı 30’a çıkarmak için çalışmalarımız sürüyor. Better Business in World ticaret platformunu dünyadaki “en büyük potansiyel şirketler” datasına sahip sitelerden biri haline getirmek için aralıksız çaba sarf etmeyi sürdürüyoruz.

2021 yılına yönelik olarak; yurt dışında ODS benzeri faaliyet gösteren 10 trade şirketiyle partnerlik anlaşması yapma, firmamızı yurt dışı pazarlama stratejisi ve sosyal medya reklam kampanyalarıyla birçok ülkede tanınır hale getirme planlarımız bulunuyor.

Ankara Ticaret Odası ile üye kurumların ihracat oranını ve miktarını artırma amacıyla profesyonel, tam kapsamlı bir yol haritası çıkarıyoruz. Bu konuda strateji belirledik ve 30 pilot firmanın seçilmesiyle birlikte çalışmalarımıza başladık. Gaziantep Ticaret Odası ile kurumun 5 yıllık stratejik planı, Gaziantep sanayi bölgesinin her sektörde kalkınması için kurum analizi ve strateji hazırlığı projemiz de sürüyor.

ODS olarak, 2021 yılı hedeflerimizi hayata geçirme yolunda kararlı adımlar atıyoruz. İddialı hedeflerle yıla başladık. Nitekim ilk 4 ayın değerlendirmesini yaptığımızda, geçtiğimiz yıla göre %80 gibi bir büyüme oranını yakaladığımızı gördük. Yakaladığımız tempoyu üst düzeyde tutarak yılsonunda en az %100 büyüme oranına ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle ilk çeyrek sürecinde insan kaynakları yapılanmamızı tamamlayarak sonraki çeyreklerde büyüme ivmemizi istediğimiz noktaya çıkarmak istiyoruz.

Sizce pandemi sonrası iş süreçlerindeki kalıcı değişiklikler neler olacak? Yeni nesil teknolojiler ve trendler ışığında yeni iş modellerinin ve İK süreçlerinin geleceği nasıl şekillenecek?
Covid-19, danışmanlık sektöründe hizmet verme sürecinin tekrar gözden geçirilmesine yol açtı. Kültürel sebeplere de dayanarak Türkiye’deki firmaların danışmanlık sürecini mutlaka yerinde hizmet alma olarak talep ettiklerini söyleyebiliriz. Biz de uzaktan toplantı ve eğitim çalışmalarını gerçekleştirme sürecinde birlikte çalıştığımız firmalara bu alışkanlıkları kazandırma hususuna odaklandık. Pek çok yazılım sürecini hem iç süreçlerde ekip ve proje yönetimi açısından hem de müşterilerle ilişkiler açısından bünyemize hızlıca entegre ettik.

Bizim yaşadığımız olumlu dönüşümü sektör geneli açısından yorumladığımızda, pandemiyle birlikte danışmanlık sektörünün teknoloji kullanımının arttığını ve bu artışın önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde süreceğini söylemek mümkün. Ayrıca ulusal ve uluslararası yayılım açısından, uzaktan çalışma metotlarına daha fazla ağırlık verileceğini belirtebiliriz.

Sektörün önümüzdeki yıllarda teknoloji yoğun bir forma bürüneceği bir gerçek… Bu nedenle daha erken hareket ederek süreçlerini yazılım başta olmak üzere çeşitli tool’larla entegre eden danışmanların, bu geçişi daha rahat atlatacağını söyleyebiliriz. Firmaların ihtiyaçlarını en iyi şekilde algılayan, onları sonuca en hızlı şekilde götüren danışman firmaları sektörde belirleyici rol üstlenecekler. Bizim halihazırda konumlandığımız gibi, firmaların danışmanlarını “outsource (dış kaynak kullanımı)” ettikleri, iç departmanlarla entegre bir hizmet modeline geçişin tamamlanacağını düşünüyoruz. Firmaların asli faaliyetlerine odaklandıkları ve bunun dışındaki konular için işi uzmanına bıraktıkları bir paydaşlık kurumunun sektörün kalkınması için gereklilik arz ettiği kanısındayız.