UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Kurumsal Gelişim

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

İŞİMİZ, GELİŞİMİNİZ.

İş analizinden kurumsal risklere karşı önlem almaya, operasyonel denetimden Turquality programına kurumsal gelişiminizi sağlayacak tüm hizmetler, ODS Consulting Group Kurumsal Gelişim Danışmanlığı birimiyle tek bir çatı altında.


Daha fazla bilgi için 

Uzmanımıza danışın

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı Hizmeti Nedir?

Yerli markaların ve yatırımların gelişip büyüyerek uluslararası pazarda kendine yer edinmesi, iç süreçlerdeki aksaklıkların düzeltilmesi ve bu sayede de şirketlerdeki üretim ve istihdamda artış sağlanması konularında uzman ekibimizle profesyonel bir danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

ODS Consulting Group Kurumsal Gelişim Danışmanlığı Hizmetinin Şirketinize Katacakları Nelerdir?

• Çalışanların sahiplenme duygusu güçlenir, öneri geliştirme süreçleri hızlanır ve motivasyonları artar.

• Geleceğe dair stratejik adımlar atarken ortak görüş ve sinerji yaratarak karar kalitesi yükseltilir.

• Toplantılar, verimlilik artıran organizasyonlar haline gelir.

• Gelirleri artırmak ve maliyetleri azaltmak için daha az çaba harcanır.

• Kaynakları optimum düzeyde kullanarak karlılık artırılır.

ODS Consulting Group Kurumsal Gelişim Hizmetleri

Kurumsal Gelişim Danışmanlığımız kapsamında 8 farklı hizmetimiz bulunmaktadır.

• Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

• Stratejik Planlama Danışmanlığı

• İş Analizi ve Verimliliği Danışmanlığı

• Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı

• Finansal Yönetim Danışmanlığı

• Operasyonel Denetim Danışmanlığı

• Kariyer Basamak Puanı Danışmanlığı

• Prim ve Karlılık Modeli Danışmanlığı

KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

ODS Consulting Group Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Şirketlerin temel iş süreçlerinin, şirket politikalarının, strateji ve hedeflerinin, organizasyonel yapılanmalarını analiz edilerek her kurumun kendine özgü kurumsal gelişim yolculuğunda gelişimin evrensel çapta kabul görmüş ortak akıl ürünü sistemler çerçevesinde yeniden kurgulanmasını sağlıyoruz.

8 Ana Başlıkta “Kurumsallık” Hizmeti

• İşletmenin Detaylı Mevcut Durum Analizi

• Organizasyon Yapısı ve İş Tanımları

• Süreç Tanımlama ve Yönetimi

• Kurumsal Performans Yönetimi

• Yetkinlik Bazlı Bireysel Performans Yönetimi

• Oryantasyon ve İşbaşı Eğitim Süreçleri

• İç Denetim ve Otokontrol Sistemi

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmet Metodumuz

“Etkin Danışmanlık” metodu ile firmanızın sektörünü, mevcut işleyişini ve kültürünü analiz ederek objektif bir gözle mevcut İK uygulamalarınızı (mülakat, iç terfi gibi) değerlendiriyor, gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek marka değerinizin yanı sıra yönetici ve çalışanlarınızın da kişisel gelişimine katkıda bulunacak süreçler kurguluyoruz.

ŞİRKETİNİZİN ELDE EDECEĞİ KAZANIMLAR

ÜCRET YÖNETİMİ MODELİ

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

MOTİVASYON YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI PROSEDÜRLERİ

STRATEJİK PLANLAMA DANIŞMANLIĞI

ODS Consulting Group Stratejik Planlama Danışmanlığı Nedir?

Stratejik planlama, şirketinizin bulunduğu konum ile ulaşmayı hedeflediği konum arasındaki yolu ifade etmektedir. Şirketinizin amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemede etkin rol oynamaktadır. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı ile işletmenizin bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik etmektedir.

Stratejik Planlama Danışmanlığı ile Şirketiniz için Neler Yapıyoruz?

Kurumunuzun mevcut durumu, hedefleri, hedeflerine hangi yollarla ulaşabileceği, misyon- vizyon ve tüm bu süreçlerin sonunda elde ettiği başarıyı nasıl kalıcı hale getirebileceği hakkında sizlere güvenilir çözümler sunuyoruz.

Stratejik Planlama Danışmanlığı Metodumuz

1

Neredeyiz?

2

Nereye Ulaşmak İstiyoruz?

3

İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz?

4

Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz?

Kurumunuzun mevcut durumu, hedefleri, hedeflerine hangi yollarla ulaşabileceği, misyon- vizyon ve tüm bu süreçlerin sonunda elde ettiği başarıyı nasıl kalıcı hale getirebileceği hakkında sizlere güvenilir çözümler sunuyoruz.

İŞ ANALİZİ VE VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIĞI

ODS Consulting Group İş Analizi ve Verimliliği Danışmanlığı ile Şirketiniz İçin Neler Sağlıyoruz?

Şirketlerin temel iş süreçlerinin, şirket politikalarının, strateji ve hedeflerinin, organizasyonel yapılanmalarını analiz edilerek her kurumun kendine özgü kurumsal gelişim yolculuğunda gelişimin evrensel çapta kabul görmüş ortak akıl ürünü sistemler çerçevesinde yeniden kurgulanmasını sağlıyoruz.

• Personel verimliliğini artırarak, iş gücü kaybını tespit ediyor ve önlemler alıyoruz.

• Teknik bilgi, yönetsel donanım ve insan ilişkileri boyutlarının değerlerini analiz ediyoruz.

• Kişiyi değil kadroyu güçlendirmek ana hedeflerimiz arasındadır.

• Kadronun problem çözme yeteneğini ve becerilerini yükseltmeyi hedefliyoruz.

İş Analizi ve Verimliliği Danışmanlığı Hizmet Modelimiz

Geliştirdiğimiz metotla aşamalar halinde ilerliyor, teknik bilgi ve donanım boyutundan iş ve görev tanımlarına kadar her detayda iyileştirmeler ve verimliliği yükselten dokunuşlar gerçekleştiriyoruz.

1. Teknik bilgi, yönetsel donanım ve insan ilişkileri boyutlarının analiz edilerek ortaya çıkarılması

2. Bilgi (know-how), problem çözme becerileri, sorumluluk alanı temel boyutunda metodumuzu kişinin değil kadronun ölçümü

3. Sayısal yöntemlerle kariyer haritalarını oluşturarak faktör bazlı iş değerlendirme analizinin yapılması

4. İş ve görev tanımlarına önemli girdileri sağlayarak detaylı çıktıların elde edilmesi

5. Problem çözme becerileri üzerine analizlerin gerçekleştirilmesi

6. Elde edilen çıktılar özelinde yöntemler geliştirerek personel verimliliği artırmak ve iş gücü kaybını tespit ederek önlemlerin alınması

ŞİRKETİNİZİN ELDE EDECEĞİ KAZANIMLAR

İÇ VE DIŞ İLETİŞİM

DENEYİM VE GELİŞİM ANALİZİ

FAKTÖR ANALİZİ

PSİKOTEKNİK TESTLERİN ETKİN ROLÜ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

ODS Consulting Group Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı

Şirketlerinize özel çözümler sunmaya “kurumsallık” gömleğinizin beden ölçüsünü çıkararak başlıyoruz. Daha sonra da şirketinizi risklere ve beklenmeyen durumlara karşı daha proaktif davranan, daha dirençli bir yapıya kavuşturuyoruz.

Kurumsal Risk Analizi Danışmanlığı Hizmeti Metodumuz

• Stratejik riskler, operasyonel riskler, finansal riskler ve dış çevre kaynaklı riskleri tanımlayarak firmanızın bu risklere direncini artırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

• SWOT ve TOWS analiziyle tespitler ve çözüm aksiyonlarını uygulamaya alıyoruz.

• Fırsat ve tehditler dikkate alınarak işletmedeki kaynakların en etkin şekilde nasıl korunacağını/kullanılacağını belirliyoruz.

ŞİRKETİNİZİN ELDE EDECEĞİ KAZANIMLAR

KRİZ YÖNETİM

STRATEJİK RİSK ANALİZİ

OPERASYONEL RİSK ANALİZİ

FİNANSAL RİSK ANALİZİ

FİNANSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

ODS Consulting Group Finansal Yönetim Danışmanlığı

Şirketlerin ayakta kalabilmesi ve gelecekte daha güçlü finansal yapıya kavuşmaları amacıyla karlılıklarını artırmak, nakit akışlarını etkin bir şekilde takip etmek ve riskleri analiz ederek tedbir adımları oluşturmayı amaçlıyor, mali açıdan güçlü şirketlerle her türlü ekonomik krize dirençli bir yapı ile hazırlıklı olmasını hedefliyoruz.

1

İşletmeniz ve yatırımlarınızın ne kadar karlı olduğu analizini yapıyoruz. (Risk, karlılık ve Rakip analizi).

2

Dinamik nakit akışını yapılandırarak takip ediyoruz.

3

Size uygun finans kurumunu bularak yatırımınızı güvence altına alınmasını sağlıyoruz.

Kurumsal Risk Analizi Danışmanlığı Hizmeti Metodumuz

• Finansal yönetim tablolarının oluşturulması (işletme/yatırım)

• İşletme gelir- gider ve karlılık analizi, nakit akış planlamasının yapılması

• Sektör ve rakip analizinin yapılarak fiyatlama tahmini

• Verilen destekler kapsamında yatırımların ekonomik analizi

• Finansal risk değerlendirmesi, tedbirlere yönelik eylem adımlarının oluşturulması

• Duyarlılık analizlerinin yapılarak kapsamlı bir rapor şeklinde yatırım sahibine sunulması

ŞİRKETİNİZİN ELDE EDECEĞİ KAZANIMLAR

FİNANSAL YAPI VE YÖNETİM ANALİZİ

GELİR VE GİDER DÜZENLEMELERİ

MEVCUT TAHSİLAT SİSTEMİNİN VE SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

MALİYET AZALTMA ÇALIŞMALARI

OPERASYONEL DENETİM DANIŞMANLIĞI

Operasyonel Denetim Danışmanlığı Nedir?

Firmalarınızın iç denetim süreçlerindeki mevcut durumların incelenmesi ve karşılaşılan sorunları ve bu sorunların nasıl iyileşeceğinin kurgulanma sürecidir. Operasyonel Denetim Danışmanlığı ile şirketlerinizdeki operasyonel kayıpların önüne geçmek hedeflenmektedir.

Operasyonel Denetim Danışmanlığı Nedir?

• Giderlerin kontrol altına alınması ve mali kayıpların tespit edilerek önlenmesini sağlıyoruz.

• Geçmiş dönem finansal rasyoları ve göstergeleri analiz edilerek şirketinizin mali geleceğine ışık tutuyoruz.

• Üretim, satış, satın alma ve tedarik yönetimi, malzeme ve depo, mali işler süreçlerinin denetimini tam ve eksiksiz şekilde yapıp sizin için detaylı bir rapor hazırlıyoruz.

Operasyonel Denetim Danışmanlığı Nedir?

1

Operasyonel yönetim süreci iş akış şemalarının hazırlanarak şirketinize özel uygulanabilir, sürdürülebilir ve denetlenebilir bir metot kurgulama.

2

Satış ve karlılık ekseninde kategori yönetimi.

3

Talep, tedarik, mal kabul, fatura - ek belgeler, kabul kayıt, ödeme süreçlerinin bütünsel bir yaklaşım metoduyla kontrol edilmesi.

4

Stok kontrolü ve sayım denetimi disiplini.

ŞİRKETİNİZİN ELDE EDECEĞİ KAZANIMLAR

BİLANÇO & GELİR TABLOSU ANALİZİ

STOK & SAYIM DENETİMİ

KATEGORİ YÖNETİMİ (SATIŞ&KARLILIK EKSENİ)

RAPORLAMA SİSTEMATİĞİ

PRİM VE KARLILIK MODELİ DANIŞMANLIĞI

Prim ve Karlılık Modeli Danışmanlığı Hizmeti ile Şirketinize Neler Sunuyoruz?

Şirketin başarısından, verimliliğinden ve karlılığından tüm departmanlar ve çalışanlar sorumludur. Şirketin başarısı tüm çalışanları etkilemektedir. Bu doğrultuda amacımız Prim ve Karlılık Modelini doğru yol haritasıyla ve tüm çalışanların motivasyonunu etkileyecek şekilde planlayarak başarı basamaklarını birlikte inşa etmektir.

Prim ve Karlılık Modeli Hizmetimizin Adımları Nelerdir?

• Prim ve Karlılık modelinin temel adımlarının ve kriterlerinin belirlenmesi

• Şirketin departman ve pozisyonlarının incelenmesi

• Departman ve pozisyonlar için hedeflerin belirlenmesi

• Hedeflere uygun olarak prim ve karlılık sisteminin oluşturulması

• Belirlenen hedeflerin departman ve pozisyonlara bildirilmesi

• Prim sistemi yol haritasının tüm detaylarının hazırlanıp takibinin sağlanması

• Periyodik & dönemsel ölçme ve değerlendirme standartının oluşturulması

• Prim sisteminin kontrolünün ve denetiminin sağlanması

ŞİRKETİNİZİN ELDE EDECEĞİ KAZANIMLAR

PERFORMANS FAKTÖRLERİNİ OLUŞTURMAK

SATIŞ EKİBİNİN KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK

SATIŞ DESTEK EKİPLERİNİN ROLÜNÜ TANIMLAMAK VE DESTEĞİNİ ARTIRMAK

PERİYODİK & DÖNEMSEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME STANDARTI OLUŞTURMAK

“Etkin Danışmanlık” metodu ile firmanızın sektörünü, mevcut işleyişini ve kültürünü analiz ederek başladığımız bu süreçte objektif bir gözle mevcut İK uygulamalarınızı (mülakat, iç terfi gibi) değerlendiriyor, gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek marka değerinizin yanı sıra yönetici ve çalışanlarınızın da kişisel gelişimine katkıda bulunacak süreçler kurguluyoruz.

Kurumunuzun mevcut durumu, hedefleri, hedeflerine hangi yollarla ulaşabileceği, misyon-vizyon ve tüm bu süreçlerin sonunda elde ettiği başarıyı nasıl kalıcı hale getirebileceği hakkında sizlere güvenilir çözümler sunarak başarının kurum kültürü olarak kalıcı olmasını sağlıyoruz.

İşletmenizin sahip olduğu işleyiş süreçlerinden üretim aşamalarına, çalışanlarınızın problem çözme yeteneğinden sorumluluk alanına kadar her detayda mevcut durum analizi yapıyor, geliştirdiğimiz metotla her aşamaya özel çözümler sunuyoruz.

Hizmet vermeye öncelikle şirketiniz ve faaliyet gösterdiğiniz sektör özelinde tehdit ve riskleri tespit ederek başlıyoruz. Daha sonra uyguladığımız çeşitli metotlarla şirketinizi risklere ve beklenmeyen durumlara karşı daha proaktif davranan, maksimum direnç gösterecek seviyeye çekiyoruz.

Kişisel verileri işleyen işletmelerin cezai yaptırımla karşılaşmaması ve gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunması amacıyla verdiğimiz hizmette, tüm prosedürlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirildiği hizmet sürecimizle birlikte, şirketinizde;
• Kanunen idari uygunluğun sağlanması,
• KVKK kapsamında iş planlarının yapılabilir hale gelmesi,
• KVKK ön koşullarının sağlanması ve firmaların ilk denetimlerden muaf hale getirilmesi,
• Teknik uygunluk için altyapının hazırlanması, gibi aşamalarının tamamlanmasını sağlıyoruz.

Faaliyette olduğunuz sektörde yapmayı düşündüğünüz yatırımlara dair kâr analizleri gerçekleştiriyor, satın alma süreçlerinizin yanı sıra size şirketiniz için en uygun finans kurumuyla çalışma olanağı sunuyoruz. Faydalanabileceğiniz tüm destekleri sizin yerinize araştırıyor, alanında uzman ekibimizle yatırımınızı ve büyümenizi kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz.

Kendimize uygun olarak geliştirdiğimiz uygulanabilir, sürdürülebilir ve denetlenebilir bir “Operasyonel Yönetim Süreci” metodu ile giderlerin kontrol altına alınması ve mali kayıpların tepiti, geçmiş dönem finansal rasyoları ve göstergelerinin analizi gibi konularda hizmetler sunuyoruz. özel çözümler sunuyoruz.

Şirket yönetiminde aile ilişkilerinin kurumsallaşması sayesinde görev, yetki ve sorumluluklar net olarak belirlenir böylece şirket yönetiminin bir sonraki nesle aktarımı esnasında izlenecek yol belirlenen şekilde sürdürülür.

Kadro bazında kriterlerin ve yetkinliklerin analizi şirketlerin başarısı için büyük önem taşır. Bilgi ve beceri yönetimi sayesinde çalışanların bireysel gelişim hedeflerinin planlanması yapılır. Kariyer planı haritasının oluşturulmasının ardından yetkinlik bazlı performans kriterleri belirlenir ve bu belirlenen kriterlere uygun kariyer ve terfi planı uygulanır.

Şirketlerin yönetsel ve operasyonel süreçlerindeki başarı prim ve karlılık modeli ile tanımlanabilir. Şirketlere bu alanda verdiğimiz hizmetlerle satış ekiplerine ve satışa destek veren tüm ekiplerin satıştaki rolünün ve desteğinin tanımlanmasını ve artırılmasını sağlıyoruz. Periyodik (haftalık, aylık, yıllık) ve dönemsel ölçme ve değerlendirmelerle prim modelini belirliyoruz.

Uzmanımıza danışın

Aşağıda bulunan formu doldurarak uzmanımıza danışabilirsiniz.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.