Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

Çevre Yönetim

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMET, SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), işletmeler tarafından çevreye verilebilecek herhangi bir zararın önüne geçmek ve gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak adına oluşturulan yasal düzenlemedir. Çevre Yönetim Danışmanlığı, firmanızı Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamında sorumlu olduğu yasal zorunluluklara ve mevzuatlara uygun hale getirerek hem sizi hem de çevreyi korur.

Daha fazla bilgi için 

Uzmanımıza danışın

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleşmesi planlanan projelerin, çevrenin korunması adına bir tehdit unsuru oluşturup oluşturmadığının kontrolünün sağlanmasındaki çalışmaların bütünüdür.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Zorunlu Mudur?

Gerçekleştirilmesi planlanan bütün yatırımlar ÇED Görüşü almak zorundadır. 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği (ÇED) kapsamında değerlendirilme yapılarak, ilgili merci tarafından;
• ÇED Gereklidir
• ÇED Gerekli Değildir
• ÇED Kapsam Dışı
görüşleri verilmektedir. Teşvik, Onay, İzin, Yapı ve Kullanım Ruhsatı, İhale işlemleri için “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınması gerekmektedir. İlgili ÇED Kararları alınmadan inşaatına başlanılan ya da tamamlanan yatırımların olması durumunda yatırım bedelinin %2 oranında cezai işlemler ilgili merciiler tarafından uygulanmaktadır. “ÇED Gereklidir” görüşü alınan yatırımlarda ÇED Raporu hazırlanarak incelenmek üzere T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan raporla ÇED süreci başlatılır. “ÇED Gerekli Değildir” görüşü alınan yatırımlarda Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanarak incelenmek üzere projenin bulunduğu ilin T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne sunulur ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvurusu Nereye Yapılır?

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği (ÇED) Ek I listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu hazırlanarak T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Ek II listelerinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanarak ilgili Valiliklerin T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine elektronik ortamda başvuruda bulunulur.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Süreci Nasıl İşler?

İşletmeler tarafından gerçekleştirilmesi planlanan projelerin Çevresel Etki Değerlendirmesinin (ÇED) yapılması için yatırım yapılması öncesinde başvuru, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrasında yapılacak çalışmaları kapsayan süreçtir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Aşamaları Nelerdir?

Projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi, seçme –eleme kriterlerinin uygulanması, ÇED sürecinin başlatılması ve komisyon teşkili, halkın katılım toplantısı, kapsam ve özel format belirleme, ÇED raporu hazırlama ve uygunluk incelemesi, ÇED inceleme ve değerlendirme, karar verme, izleme ve kontroldür.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Dosyasını Kim Hazırlar?

Proje Tanıtım Dosyaları (PTD) ve ÇED Raporu T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yeterlik almış kuruluşlarca hazırlanır. ODS Danışmanlık olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlık süreçleri nihai karar alınana kadar takip edilmektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ek I ve Ek II listelerinde yer alan faaliyetlerin ÇED sürecindeki iş ve işlemleri yeterlik almış kuruluşlarca elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Ek I, Ek II ve Muafiyet Başvuruları Çevrimiçi ÇED (e-ÇED) sisteminden yürütülmektedir.

ODS Consulting Group, Çevre Yönetim Danışmanlığı’nda Neler Yapar?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), planlanan projelerin yasalara ve mevzuatlara uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli denetlemeleri yapar. İşletmelerin, tesislerin, sanayi kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine başlayabilmesi ve devam edebilmesi için çevre yönetim hizmeti kapsamında olan Çevresel Etki Değerlendirmesi Danışmanlığı’ndan faydalanılmasını sağlar.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Rapor Süreci

İnceleme

Kapsam Belirleme

Rapor Hazırlama

Proje Sonrası Gözetim

Denetim

Bakanlığa sunulan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu’nun ardından projenin yapım aşamasından faaliyetlerine başladıktan sonraki sürece kadar olan her bir aşamanın çevresel etkileri ve firmanın yetkinliği adına araştırmalar ile ölçümler yapılır. Tüm aşamalarla birlikte bu aşamaların öncesi ve sonrası da planlanmaktadır.
Bu raporun doğru bir şekilde hazırlanması, takibinin yapılması disiplin ve uzmanlık gerektirmektedir. ODS olarak işletmeniz için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu’nun titizlikle hazırlanması adına sürecin takipçisi oluyoruz.

Çevre Yönetim Danışmanlığı ile Sizlere Kattıklarımız

İşletmenizin hem proje düzeyinde hem de stratejik düzeyde hayata geçireceği profesyonel uygulamaları için bir zemin hazırlıyoruz. Planlanan projelerinizin gerçekleşebilmesi adına yenilikçi çözümler üretiyoruz. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinin sonuçlanmasıyla birlikte alınan faydanın sürdürülebilir olması için uzman kadromuzla tüm süreci sizinle paylaşıyoruz.

Uzmanımıza danışın

Aşağıda bulunan formu doldurarak uzmanımıza danışabilirsiniz.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.