Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

DUYURULAR

16.05.2022 

Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı

Programın Amacı

Ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip mobilite alanında elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımların, desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Teknolojik ürün yatırım destek programı: Sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, teknolojik ürüne yönelik yatırım projeleri ile elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırım projelerinin desteklenmesinin hedeflendiği bir programdır.

Son Başvuru Tarihi: 15 Haziran 2022

Programın Öncelikleri

Teknolojik ürün yatırım destek programı projelerinin başvuru, değerlendirme, izleme ve denetim, ödeme, sonuçlandırma süreçleri ile destek kalemleri, sözleşmede yer alacak hususlar ve uygulamaya ilişkin iş ve işlemler, bakanlıkça hazırlanan ve bakanlığın internet sitesinde yayımlanan usul ve esaslarda belirtilir.

Destek Verilecek Unsurlar

Şarj istasyonlarındaki şarj ünitesi ile dağıtım trafosu yatırımları için makine ve teçhizat desteği, alt yapı ihtiyacı olması durumunda dağıtım trafosu için makina teçhizat desteği sağlanmaktadır.

Destek Üst Limiti

Her bir yatırım projesi için işletmelere tüm destek unsurlarında sağlanacak geri ödemesiz destek tutarı toplamının yerli malı ilave puanı dahil azami 20.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Destek Oranı

%75 'e kadar geri ödemesiz

Kimler Başvurabilir?

Tüzel kişiler

Dikkat Edilecek Önemli Hususlar

• Yatırım Konusu için destek almaya hak kazanan yatırımcının, belirlenen toplam sayıda ünitenin tamamının kurulumunu gerçekleştirmesi esastır.
• Başvurularda 250.000 TL'lik Teminat mektubu sunulması zorunludur.
• İşlemler e-imza ile yapılmaktadır ve iş yeri çalışma açma ruhsatına sahip olunmalıdır.
• Projeler için işletme gideri desteği uygulanmayacaktır.
• Destek programından yararlanılarak alınan makine ve teçhizat için destekten yararlanmada 3 yıl olarak öngörülen satılamama kiralanamama ve devredilememeye yönelik sınırlama, makine ve teçhizatın kullanım yeri ve amacı değişmemek kaydıyla 1 yıl olarak uygulanacak.
• Makine ve teçhizat desteği sağlanacak yatırım projeleri için destek süresi, Sanayi Bakanlığı ile işletme arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak en fazla 36 ay olarak belirlendi. Uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilecek.

PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN