Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

DUYURULAR

07.05.2021 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Hamle Programı’nda çağrı sırası Mobilite’ye geldi. “Mobilite Çağrısı” kapsamında yerli üretimin sağlanması ve üretim kapasitesinin artırılması hedeflenmekte. Sadece Türkiye’deki yerleşik sermaye şirketlerinin başvurabileceği programa www.hamle.gov.tr üzerinden online olarak başvurabilirsiniz.


BAŞVURU YAPABİLECEK ŞİRKET ve KURULUŞLAR

Çağrıya sadece Türkiye’deki yerleşik sermaye şirketleri başvurabilir.

DESTEK ORANLARI

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Kapsamında– Yatırım Harcamalarının
 • %60’ı [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
– Personel Giderlerinin (Üst Limiti Aşmamak Kaydıyla)
 • %100’ü Geri Ödemesiz Destek Kapsamındadır.
TÜBİTAK 1511 Ürün Destek Programı Kapsamında Ar-Ge Harcamaları
 • Kobiler için %75,
 • Diğer firmalar için %60’dır.

DESTEK ÜST LİMİTİ

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Kapsamında; Program kapsamında verilecek desteklerin üst limiti, geri ödemesiz 1.800.000 TL ve geri ödemeli 4.200.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.Yatırım Teşvik Yatırımları Kapsamında;
 • Proje bazlı veya stratejik yatırım kapsamında destek sağlanmaktadır.
 • 10 Milyon TL ve üstü yatırımlar stratejik yatırım kapsamındadır.
 • 50 Milyon TL ve üstü yatırımlar proje bazlı destek kapsamındadır.

PROJE SÜRESİ

 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı, yatırım proje süresi en az 8 ay, en fazla 36 ay olacak şekilde 4 ayın tam katlarından oluşur.
 • TÜBİTAK 1511 Ürün Destek Programı Kapsamında Ar-Ge süresi bilgisi çağrı detaylarında paylaşılacaktır.

DESTEKLENECEK GİDERLER

– KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Kapsamında Yatırım Harcamalarında;
 • Makine-teçhizat desteği
 • Yazılım gideri desteği
 • Personel gideri desteği
 • Referans numune gideri desteği
 • Hizmet alımı desteği sunulmaktadır.
– Tübitak 1511 Ürün Destek Programı Kapsamındaki Ar-Ge Harcamalarında;
 • Personel giderleri,
 • Proje personeline ait seyahat giderleri,
 • Alet, Teçhizat, yazılım ve yayın giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Üniversiteler ve diğer Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge Hizmet alım giderleri,
 • Destek personeli, elektrik, gaz, su, bakım-onarım, haberleşme gibi genel proje giderleri karşılanmaktadır.
– Yatırım Teşvik Yatırımları Kapsamında;
 • KDV İndirimi, sigorta primi desteği, vergi indirimi, faiz desteği vb. destekler sunulmaktadır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Çağrı kapsamında, sadece duyuru ekinde yer alan “Mobilite Çağrısı” kapsamındaki, Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir.
 • Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.

SON BAŞVURU TARİHİ

 • Ön Başvuru Bitiş Tarihi: 8 Haziran 2021
 • Kesin Başvuru Bitiş Tarihi: 3 Temmuz 2021

PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN