UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

DUYURULAR

07.05.2021 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Hamle Programı’nda çağrı sırası Mobilite’ye geldi. “Mobilite Çağrısı” kapsamında yerli üretimin sağlanması ve üretim kapasitesinin artırılması hedeflenmekte. Sadece Türkiye’deki yerleşik sermaye şirketlerinin başvurabileceği programa www.hamle.gov.tr üzerinden online olarak başvurabilirsiniz.

Mobilite Çağrısı - Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programına Kimler Başvurabilir?

 Türkiye’deki yerleşik sermaye şirketleri,
 Çağrı kapsamında başvuru yapılan yatırım projesi kapsamındaki ar-ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının tutarı 10 milyon TL’den az olmamalıdır.

Hamle Programı Destek Oranları Nedir?

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında yatırım harcamalarının;
 %60’ı [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
Personel Giderlerinin (Üst Limiti Aşmamak Kaydıyla)
 %100’ü Geri Ödemesiz Destek Kapsamındadır.
TÜBİTAK 1511 Ürün Destek Programı Kapsamında Ar-Ge Harcamaları
 Kobiler için %75,
 Diğer firmalar için %60’dır.

Hamle Destek Programı Destek Üst Limiti

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Kapsamında;
Üst limit: geri ödemesiz 1.800.000 TL ve geri ödemeli 4.200.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.
Proje bazlı veya stratejik yatırım kapsamında destek sağlanmaktadır.
 10 Milyon TL ve üstü yatırımlar stratejik yatırım kapsamındadır.
 50 Milyon TL ve üstü yatırımlar proje bazlı destek kapsamındadır.

Sanayi Bakanlığı Hamle Programı Proje Süresi

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı, yatırım proje süresi en az 8 ay, en fazla 36 ay olacak şekilde 4 ayın tam katlarından oluşur. TÜBİTAK 1511 Ürün Destek Programı Kapsamında Ar-Ge süresi bilgisi çağrı detaylarında paylaşılacaktır.

Hamle Programı Sanayi Bakanlığı Desteklenecek Giderler

TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Proje Destek Programı Desteklenen Ar-Ge Faaliyetleri

• Kavram geliştirme
• Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü
• Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar
• Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları
• Prototip üretimi
• Pilot tesisin kurulması
• Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
• Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Kapsamında Desteklenen Giderler

• Makine-teçhizat desteği
• Yazılım gideri desteği
• Personel gideri desteği
• Referans numune gideri desteği
• Hizmet alımı desteği

TÜBİTAK Ürün Destek Programı Kapsamındaki Ar-Ge Harcamaları

• Personel giderleri
• Proje personeline ait seyahat giderleri
• Alet, Teçhizat, yazılım ve yayın giderleri
• Malzeme ve sarf giderleri
• Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
• Üniversiteler ve diğer Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge Hizmet alım giderleri
• Destek personeli, elektrik, gaz, su, bakım-onarım, haberleşme gibi genel proje giderleri

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından Yararlanan İşletmeler

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında ar-ge ve yatırım giderleri desteklenecek olan öncelikli sektörler bulunmaktadır. Bu sektörler içinde öncelik verilen ürünler de bulunmaktadır. Sektörler;
• Kimya Sektörü
• Makine Sektörü
• Eczacılık Sektörü
• Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereç İmalatı Sektörü
• Elektrikli Teçhizat Sektörü
• Bilgisayar, Elektronik ve Optik Sektörü
• Ulaşım Araçları Sektörü
Yukarıda yer alan sektörün önceliklendirilen ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hamle Programı Başvurusu Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

• Çağrı kapsamında, sadece duyuru ekinde yer alan “Mobilite Çağrısı” kapsamındaki, Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir.
• Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.
• Desteklenecek giderlerin program süresi içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir.
• Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken vergi, harç ve benzeri giderler destek kapsamı dışında tutulmaktadır. Personel gideri için bu şart uygulanmaz.
• Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
• Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır.
• Yatırım projesi sonlandırılan, tasfiyesi başlayan veya kapanan işletmelere destek ödemesi yapılmamaktadır.

ODS Consulting Group Farkıyla Yatırımlar ve Proje Yönetimi Hizmetimizi Deneyimleyin!

ODS Consulting Group olarak işletmenizin ihtiyacı olan ve kamu kurumlarından alabileceğiniz destekleri size raporluyor ve tüm başvuru sürecini yönetiyoruz. Bu başvuru ve takip sürecini yönetirken size zaman ve maliyet tasarrufu kazandırmayı hedefliyoruz. Doğru strateji ve çözümlerle yüksek tutarlardaki yatırımlarınıza uzman ekibimizle rehberlik ediyoruz.