ODS Timeline

İHRACAT DESTEKLERİ

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Desteklerde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

Tebliğ Bazında
Destek Mevzuatı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI


Pazara Girişte Dijital
Faaliyetlerin Desteklenmesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI


Fuar
Destekleri

T.C. TİCARET BAKANLIĞI


Pazara Giriş
Belgeleri

T.C. TİCARET BAKANLIĞI


Pazar Araştırması
ve Pazara Giriş

T.C. TİCARET BAKANLIĞI


Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI


Markalaşma ve
Turquality Desteği

T.C. TİCARET BAKANLIĞI


Yurtdışı Birim, Marka
ve Tanıtım Desteği

T.C. TİCARET BAKANLIĞI


Tasarım
Desteği

T.C. TİCARET BAKANLIĞI


Özel Statülü
Şirketler

T.C. TİCARET BAKANLIĞI


İhracatçıya Alıcı Kredisi ve
Sigorta Tazmin Desteği

T.C. TİCARET BAKANLIĞI


Tarımsal Ürünlerde İhracat
İadesi Yardımları

T.C. TİCARET BAKANLIĞI


Mal İhracatına Yönelik
Devlet Desteklerinde
Hedef Ülkelere Hedef
Sektörlerde Gerçekleştirilen
Faaliyetlere İlave Destek
Sağlanması Hakkında Karar

T.C. TİCARET BAKANLIĞI