Kariyer


NİTELİKLER / QUALIFICATIONS


• Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun / A Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
• İş geliştirme alanında kariyer hedefleyen / Aiming a career in Business Development area
• Analitik yönü güçlü / Has a strong analytical perspective
• İleri seviyede İngilizce dil bilgisine sahip / Excellent communication skills in English
Ankara, İstanbul


NİTELİKLER / QUALIFICATIONS


• Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun / A Bachelor’s Degree in Engineering
• İleri seviyede İngilizce dil bilgisine sahip / Excellent communication skills in English
• Finansal süreçlere hakim ve raporlama yapabilecek / Knowledge of financial processes and reporting
• İş geliştirmede çözüm ortağı olup iletişim ağını yönetecek / Support Business Development and manage communication between them
• Aktif araç kullanabilen / Have a driving licence, actively driving
Ankara


NİTELİKLER / QUALIFICATIONS


• Tercihen üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun / Preferably a Bachelor’s Degree in Engineering
• Özel müşteri yönetimi konusunda deneyim sahibi / Experienced in key account management
• Satış ve hizmet sürekliliği konusunda deneyimli / Experienced in Sales and Service continuity
• Teklif ve sözleşme süreçlerine hakim / Full knowledge of proposal and contract process
• Aktif araç kullanabilen / Have a driving licence, actively driving
Ankara, İstanbul


NİTELİKLER / QUALIFICATIONS


• Tercihen üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun / Preferably a Bachelor’s Degree in Engineering
• Kurumsal satış deneyimi olan / Having Corporate Sales experience
• Teklif ve sözleşme yönetim süreçlerine hakim / Full knowledge of proposal and contract process
• Aktif araç kullanabilen / Have a driving licence, actively driving
Ankara, İstanbul


NİTELİKLER / QUALIFICATIONS


• Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun / A Bachelor’s Degree in Engineering
• Devlet hibe ve teşvikleri konusunda bilgi sahibi / Knowledge of Government Grants and İncentives
• Proje Yönetim döngüsünde bilgisi olan / Knowledge in the Project Management cycle
• Kosgeb, Tübitak ve diğer kurumlara yönelik mevzuat bilgisine sahip / Have legislative knowledge for Kosgeb, Tubitak and other institutions
• Daha önce proje yazma deneyimi olan / Having a project writing experience
Ankara


NİTELİKLER / QUALIFICATIONS


• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun / A Bachelor’s Degree in relevant departments
• Devlet hibe ve teşvikleri konusunda bilgi sahibi / Knowledge of Government Grants and İncentives
• Kosgeb, Tübitak ve diğer kurumlara yönelik mevzuat bilgisine sahip / Have legislative knowledge for Kosgeb, Tubitak and other institutions
• Kurumlardan onay alan projelerin yönetim süreçlerine hakim / Having knowledge about the management processes of projects approved by institutions
Ankara


NİTELİKLER / QUALIFICATIONS


• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun / A Bachelor’s Degree in relevant departments
• Kurumsal satış süreçlerine hakim / Having Corporate Sales experience
• Müşteri ilişkileri yönetimi deneyimine sahip / Having customer relationship management experience
• İletişim becerileri ve ikna yeteneği yüksek / Very good communication and persuasion skills
• Ms Office programlarına hakim ve raporlama deneyimi olan / Having experience of reporting and advanced level of MS Office
Ankara, İstanbul


NİTELİKLER / QUALIFICATIONS


• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun / A Bachelor’s Degree in relevant departments
• Kurumsal satış alanında en az 10 yıl deneyimli / At least 10 years experienced in corporate sales
• Satış faaliyetlerinin ve satış ekibinin yönetimi konusunda yetkin / Competent in managing sales activities and sales team
• Dinamik bir çalışma ortamının gerektirdiği zamansal esnekliğe sahip / Flexible to fit a dynamic work environment
Ankara


NİTELİKLER / QUALIFICATIONS


• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun / A Bachelor’s Degree in relevant departments
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı teşvikleri konusunda deneyimli / Experienced in incentives of Ministry of Industry and Technology and Ministry of Trade
• Turquality, UR-GE, Kosgeb gibi marka teşvikleri konusunda deneyimli / Experienced in brand incentives such as Turquality, UR-GE, Kosgeb
• Avrupa Birliği ve diğer fon projeleri uygulamalarında deneyimli / Experienced in European Union and other funding projects
• İleri seviyede İngilizce dil bilgisine sahip / Excellent communication skills in English
Ankara


NİTELİKLER / QUALIFICATIONS


• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun / A Bachelor’s Degree in relevant departments
• Kosgeb, Ar-Ge, Yatırım, Tasarım, İstihdam teşvikleri konularında deneyimli / Experienced in Investment, Design, Employment, Kosgeb, and R&D Incentives
• Yasal mevzuat konusunda bilgi sahibi / Have legislative knowledge
• Tasarım ve Arge Merkezi kurulum aşamalarına hakim / Experienced in the Design and R&D Center installation steps
Ankara


NİTELİKLER / QUALIFICATIONS


• Üniversitelerin Makine Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun / A Bachelor’s Degree in Industrial Engineering or Mechanical Engineering
• Solidworks, Autocad, Catia gibi programlar ile 3D tasarım yapabilen / Capable of 3D design with using programs such as Solidworks, Autocad, Catia
• Makine tasarım süreçlerini bilen / Knowing the machine design processes
• Yalın üretim süreçlerine hakim / Experienced in lean manufacturing processes
• ERP, MRP kurulum ve geliştirme süreçlerinde deneyimli / Experienced in ERP, MRP setup and development processes
• Ürün ağaç yapısını sıfırdan yapabilecek / Ability to make the product tree structure from scratch
• Fabrika içi lojistik süreçlerinin analizinde deneyimli / Experienced in the analysis of in-plant logistics processes
• Hammadde girişten bitmiş ürün elde edene kadarki sürecin analiz edilmesi ve süreç iyileştirmesinde yer almış / Having experience in analyzing the process and improving the process from raw material input to finished product
Ankara