UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Kamu Projeleri

Kamu sektörü yaşam biçimimizi değiştirmektedir. Özel sektörün bir kısmı, ilişkiler yaratma, güçlendirme ve derinleştirme açısından zenginleşmeye başladı.

Bazı şirketler bunun sonucunda kurumsal ekosistemlerini ve organizasyon yapılarını değiştirmeye başladı. Kamu sektörü hala oldukça yeni olduğundan olası sorunlar için diğer sektörlere nazaran daha az deneyime sahiptir. Ancak paydaş memnuniyetini ve katılımını teşvik etmeye tamamen açıktır. Zorlu ekonomik koşullarının ortaya çıkardığı toplumsal problemler için gerekli sorumluluğu üstleniyor ve kriz ortamını yönetecek çözümler üretiyoruz.

Sosyal sektörün hayati bir rolü, duygusal meselelere dayalı bir endüstri olarak büyüme arzusunu gerçekleştirmek ve organize bir platform olarak hizmet etmektir. Akademisyenlerden kültürel iş kollarına kadar, hayır kurumları ve devlet kurumları, kamu sektöründe güvenli bir atmosfer oluşturmak ve insan merkezli fikirleri dünyaya yaymak konusunda önemli bir rol sahibidir. Bu fikirler önemli ölçüde yayıldıkça ve daha geniş kitlelere ulaşma ihtiyacı arttıkça, sektörün sadece duygusal ilkelerle değil, aynı zamanda yenilikçi bir iş olarak büyümekten başka seçeneği kalmamaktadır; bu da ekonomik kalkınmanın birincil koşulunun kamu ve sosyal sektör kuruluşlarının büyümesi olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.

Toplum yararı gözetİlerek gelİştİrİlen tüm projeler gereklİ destekle karşılanmalı ve süreç, mümkün olan en tİtİz yaklaşımla, yaşam koşullarını İyİleştİrmeye yönelİk müdahalelerle eş zamanlı olarak yönetİlmelİdİr.

Sektör, alt yapıyı inşa edip bunu ifade ederek hızlı ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir. İşletmeler, geçtiğimiz birkaç yılda sektöre yardımcı olmak için bu büyümeye yönelik gerekli hazırlıkları yapmaya başlamışlardır. Çeşitli istihdam olanakları yaratmasının yanı sıra, ekonomide de önemli bir gelir, dolayısıyla kalkınma için finansal kaynak oluşturmaktadır. Sektör artık öncekinden daha önemli bir finansal etkiye sahip konumdadır. Covid-19 salgınının etkileri diğer işletmeler olduğu gibi bu sektörde de gibi görülebilmektedir ancak kamu sektörü için etkisi diğerlerine oranla oldukça olumlu olmuştur. Sektördeki iş kollarının toplam net değeri salgından bu yana üç katına çıkmıştır, ancak hala gelişmeye ve büyümeye açık durumdadır.

Konuya ilişkin yapılan araştırma sonuçlarına göre, sağlık sektörü başta olmak üzeri birçok sektöre yönelik yapılan dijital hamleler 1.6 trilyon dolarlık küresel tasarruf hacmi yaratmayı başarmıştır. Son yıllarda son derece önemli hale gelen dijital dönüşüm için gerekli tüm çalışmalar kamu sektörü için de gerçekleştirilmelidir.

Yaşam koşullarını optimum seviyede iyileştirmeye fayda sağlayacak iş birlikleri sayesinde toplumsal sorunlar için sonuç odaklı çalışmalar yapıyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Kamu ve sosyal sektör kuruluşlarının mevcut operasyon ve organizasyonlarını geliştirerek gelecek odaklı yeni stratejiler belirliyoruz.

Kamu Projeleri

Kamu ve sosyal sektör içerisinde yer alan kuruluşların iş disiplini ve verimliliğini artıracak operasyonlar noktasında kılavuz görevini üstleniyoruz. Ortaklığın getirdiği yenilikle birlikte hizmet sunma potansiyelini en iyi seviyelere çıkaran çözümler üretilmesine katkı sunuyoruz.

Mevcut ve gelecekte başa çıkılması her zorluğa hazırlayan stratejİler gelİştİrİyor ve devamlılığı sağlayan aksİyonlar alınmasına destek oluyoruz.