UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

WHATSAPP TOPLULUĞUMUZA
KATILIN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

KOSGEB İş Birliği Destek Programı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

KOSGEB İş Birliği Destek Programı Nedir?

KOSGEB tarafından verilen desteklerin ve hibelerin birçoğu direkt tek firma üzerinden (işletmenin kendisi) verilirken bazıları da kümelenme, Avrupa Birliği fonları desteklerinde olduğu gibi birkaç işletmenin aynı amaçla bir araya gelerek destek ve hibelerden faydalanabilmektedirler. Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve tasarlanan “İş Birliği Destek Programı” KOBİ olarak adlandırılan (küçük ve orta ölçekli) işletmelerin birbirleri arasında veya kendilerinden daha büyük hacimli işletmelerle birlikte ortak & benzer çalışma kültürünün oluşturulmasına ve karşılıklı fayda sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri yapmaları yönünde katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

KOSGEB İş Birliği Destek Programının Amacı Nedir?

İş Birliği Destek Programı Kobi’lere proje bazlı sağlanan destek – hibe programlarından biridir. Kobi çapındaki işletmelerin birbirleriyle rekabet halinde olması, her geçen gün niteliklerinin ve yurtiçi & yurtdışı pazarlardaki güçlerinin artması amacıyla faaliyette olan programlardan biridir. İşletmelerin birbirleriyle olan rekabeti aynı zamanda karşılıklı fayda sağlayarak firmaların üretim kapasitelerini, üretim güçlerini artırıcı yönde katkı sağlamaktadır. Ulusal sanayi ve ekonomi politikalarına istinaden bir diğer KOSGEB Teknoyatırım Programı’nda olduğu gibi yüksek teknolojili ve katma değerli sektörler yer almaktadır.
Asıl amaç belirttiğimiz üzere yüksek teknolojili ve katma değerli sektörlere yapılacak yatırımların kurumların arasında iş birliği oluşturacak şekilde desteklenmesidir.İş Birliği Destek Programı Kobi’lere proje bazlı sağlanan destek – hibe programlarından biridir. Kobi çapındaki işletmelerin birbirleriyle rekabet halinde olması, her geçen gün niteliklerinin ve yurtiçi & yurtdışı pazarlardaki güçlerinin artması amacıyla faaliyette olan programlardan biridir. İşletmelerin birbirleriyle olan rekabeti aynı zamanda karşılıklı fayda sağlayarak firmaların üretim kapasitelerini, üretim güçlerini artırıcı yönde katkı sağlamaktadır. Ulusal sanayi ve ekonomi politikalarına istinaden bir diğer KOSGEB Teknoyatırım Programı’nda olduğu gibi yüksek teknolojili ve katma değerli sektörler yer almaktadır. Asıl amaç belirttiğimiz üzere yüksek teknolojili ve katma değerli sektörlere yapılacak yatırımların kurumların arasında iş birliği oluşturacak şekilde desteklenmesidir. Programın ana hedefleri arasında aşağıdakiler yer almaktadır. Programın ana hedefleri arasında aşağıdakiler yer almaktadır.

Kobi’lerin kendilerinden daha büyük firmaların yer aldığı tedarik ve değer zincirinde yer almaları.

Olabildiğince farklı sektörlerden farklı büyüklükteki firmaların iş birliği yaparak, büyük firmaların sektör tecrübesinden, Pazar ve mentorluk imkanlarından KOBİ ölçeğindeki firmaların da maksimum derecede faydalanmalarını sağlamak.

KOBİ’lerin faaliyet alanlarının çeşitlenmesi, hayatta kalma sürelerinin artırılması, diğer firmalarla ortak çalışma kültürü edinmeleri,

Büyük firmalardan KOBİ’lere tecrübe & bilgi aktarımı olduğu gibi, KOBİ’lerden de büyük firmalara akışın sağlanması.

Bugünün KOBİ ölçekli firmalarının her türlü imkândan yararlanarak yarınların büyük işletmelere dönüşmesi hedeflenmektedir.

KOSGEB İş Birliği Destek Programında İş Birliği Ortaklık Modelleri Nelerdir?

İş Birliği Destek Programında;
- İşletici Kuruluş Modeli
- Proje Ortaklığı Modeli
olmak üzere 2 farklı ortaklık modeli bulunmaktadır.

İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul sürecinden başarıyla geçmesinden sonra, proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurumunun gerçekleştirme sürecinin de tamamlanması ve artık ortaklıkla birlikte faaliyetlerin ilerlemesidir.
-Gelir, gider, yatırım ileve benzer unsurların tek bir yapı tarafından gerçekleştirileceği modeldir. Şirketler, Limited veya Anonim şirket statüsünde kurulur.
- İşletmeler kendilerini feshederek veya mevcudiyetlerini koruyarak işletici kuruluşa ortaklık sağlayabilirler.

Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her tarafın başvuru formu ve başvuru sürecinde faaliyet – zaman planında belirlenen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdiklerinde oluşan modele verilen addır.
Diğer türden farklı olarak yatırım, mülkiyet, gelir ve gider unsurları projede işletmeler tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilir, takip edilir.
Program kapsamında;
- KOBİ ile KOBİ,
- KOBİ ile Büyük İşletme
- Birden fazla sayıda KOBİ ile Büyük İşletme
- KOBİ ile birden fazla Büyük İşletme
- Birden fazla KOBİ ile birden fazla Büyük İşletme
bir araya gelerek başvuru yapabilmekte ve programdan yararlanabilmektedir.

KOSGEB İş Birliği Destek Programında Desteklenecek Proje Konuları Nelerdir?

- Ortak imalat yapılarak, kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitede artış amaçlanması,
- Müşteri istekleri / talepleri ile Pazar taleplerinin karşılanması amacıyla orak tasarım ürün veya hizmet geliştirilmesi
- Ortak laboratuvar yapımı (ürün ve hizmet kalitesi geliştirmek amacıyla)
- Pazar paylarının artırılması ve marka imajı oluşturmak amacıyla ortak pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
- Üretim becerisi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan iş birlikleri
- Karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşünürü ve rekabet gücü avantajı sağlayıcı projeler

KOSGEB İş Birliği Destek Programında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

- İşletici Kuruluş Modelinde işletici kuruluşun ortaklıklarından herhangi birinin hisse oranı %50’den fazla olamaz.
- İşletici Kuruluş Modelinde işletici kuruluşun NACE koduna bakarak, diğer modelde ise proje konusuna göre bakılarak kurul tarafından karar verilir.
- Asgari ortak sayısı teknoloji alanının belirlenmesinin ardından netleştirilir. Proje başvurusu sırasında, iş birliği amacıyla en az 5 firmanın bir araya gelmesi şartı aranmaktadır. Büyük işletme ile iş birliği yapıldığı taktirde 1 işletmenin proje içerisinde faaliyet göstermesi gerekmektedir.
- Kurul kararına istinaden projenin desteklenmesi halinde, 6 ay içerisinde KBS üzerinden “İş Birliği Destek Programı Taahhütnamesi onaylanması gerekmektedir (işletici kuruluş modeli). Proje ortaklığı modelinde proje ortağı işletmelerin tamamı 6 ay içerisinde onaylanması gerekmektedir.
- Proje süresi iş birliği destek programında en az 12 ay, en fazla 36 aydır. Talep edildiği taktirde kurul kararı ile bitim süresine 4 veya 8 ay eklenebilir. - Kurul kararı ve varsa geri ödeme takvimi KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden işletmelere – taraflara bildirilir.
- Proje kapsamında açık kaynak kodlu yazılım kullanılması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir.
- Proje kapsamında açık kaynak kodlu yazılım kullanılması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir.
- Başvuru sahibi tarafından ön başvuruda açık kaynak kodlu yazılım kullanımının beyan edilmiş olması, proje sonucunda işletici kuruluş/proje koordinatörü tarafından projede açık kaynak kodlu yazılım kullanıldığının beyan edilmesi ve bu beyanın proje sonunda yapılacak tespit ve değerlendirmede uygun bulunması kaydı ile %15 ilave destek oranı uygulanır.
- Proje başvurularının kamu destekleriyle başarılı tamamlanmış; TÜBİTAK, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ya da Ar-Ge Merkezi projelerinin çıktısı olan ürün geliştirme başvuruları olması ve Kurul tarafından bu kapsama girdiği değerlendirilerek Kurul Karar Formuna işlenen projelerde, personel dışındaki geri ödemesiz destek kapsamında ödenen giderler için geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.
- Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı belgesine sahip olması edilmesi durumunda, destek oranlarına %15 ilave edilir.

KOSGEB İş Birliği Destek Programı Destek Oranları Nelerdir?

İlk olarak desteklenen giderleri inceleyecek olursak, kurul kararı ile; personel, makine & teçhizat, ham madde ile malzeme, yazılım, hizmet alımı, kurul tarafından proje açıklanırken belirlenen diğer gider listesindeki unsurlar desteklenir.

Personel gideri hariç tüm giderler Teknoyatırım destek programında olduğu üzere %60’tır. Bu desteğin %70’i geri ödemeli %30’u geri ödemesiz olarak firmaya sağlanır.

Hem işletici kuruluş modelinde hem de proje ortaklığı modelinde üst limit geri ödemesiz 1.500.000 TL ve geri ödemeli 3.500.000 TL olacak şekilde 5.000.000 TL’dir.
Öncelikli teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projeler için geri ödemesiz 3.000.000 TL ve geri ödemeli tutar 7.000.000 TL olacak şekilde toplam 10.000.000 TL’dir.

Proje ortaklığı modelinde her bir işletme için 225.000 TL geri ödemesiz, 525.000 TL geri ödemeli olacak şekilde 750.000 TL destek sağlanmaktadır.

Yüksek teknoloji alanında gerçekleşecekse 600.000 TL geri ödemesiz, 1.400.000 TL geri ödemeli olacak şekilde 2.000.000 TL, orta yüksek teknolojide ise 300.000 TL geri ödemesiz, 700.000 TL geri ödemeli olacak şekilde 1.000.000 TL olarak uygulanır.

KOSGEB İş Birliği Destek Programı Destek Oranları Nelerdir?İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ

İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam
Yüksek 2 1.500.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000
Orta 3 1.500.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000
Diğer 5 1.500.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000

PROJE ORTAKLIĞI MODELİ

İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Geri Ödemesiz Geri Ödemeli İşletme Başına Toplam Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam
Yüksek 2 600.000 1.400.000 2.000.000 3.000.000 7.000.000 10.000.000
Orta 3 300.000 700.000 1.000.000 3.000.000 7.000.000 10.000.000
Diğer 5 225.000 525.000 750.000 1.500.000 3.500.000 5.000.000

KOSGEB İş Birliği Destek Programına Kimler Başvurabilir?

Programa başvuru yapacak işletmeler;
- Türk Ticaret Kanununda tanımlı olacak şekilde gerçek kişi veya tüzel kişi statüsünde,
- Başvuru sürecinden önce en az 1 yıl içinde kurulmuş ve faaliyete geçmiş olmalı
- Son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmalı,
- KOSGEB Veri Tabanı üzerinde kayıtlı ve hesap aktif olmalı
- KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmalıdır.
Eğer iş birliği bir büyük işletme ile yapılacaksa veya proje ortağı olan firmanın İŞGEM/TEKMER bünyesinde faaliyet göstermesi ihtimalinde 1 yıl kuralı ve bilanço esasına göre defter tutma şartları aranmamaktadır.

Proje Süresi Ne Kadardır?

Proje süresi en az 12, en fazla 36 aydır. İşletici kuruluşun/proje koordinatörünün talep etmesi halinde, toplam proje süresi 36 ayı geçmemek kaydıyla Kurul kararı ile 4 ay veya 8 ay ek süre verilebilir.