UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

KOSGEB KOBİGEL Programı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

KOSGEB KOBİGEL Programı Nedir?

Türkiye’de firmalara yönelik birçok hibe, teşvik, destek ve yardım unsurları bulunmaktadır. Firmalara, işletmelere, şirketlere yönelik genel kapsamda destek ve teşvik olarak belirtilen bu yardımların bazıları dönemsel bazıları sürekli açıktır. KOSGEB tarafından açılan ve yürürlükte olan KOBİGEL Programı da bu kapsamda yer alan desteklerden – programlardan biri olarak dönemsel olarak açılmakta ve yatırım & teşvik planlamasında bulunacak işletmelerin ilgisini çekmektedir.

Küçük – Orta Büyüklükte İşletmeler olarak adlandırılan KOBİ’lerin büyüme ivmelerini artırmak için dönemsel olarak açılan Kobi Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) yenilikçi, inovasyona ve üretime önem veren, katma değeri yüksek teknoloji ürünü üreten, pazarlama süreçlerini ve başarısını yurtdışı pazarlara taşımak isteyen işletmeler başta olmak üzere KOBİ’lerin kullanımına sunulan programlardan biridir. İhracat vizyonuna sahip, teknolojiye dayalı üretim odaklı faaliyette bulunan işletmeler belirli kriterleri tutturup – yeterli yatırım tutarlarını gerçekleştirdiğinde hibe ve destek programından faydalanmaya hak kazanmaktadırlar.

KOSGEB KOBİGEL 2022 Ne Zaman?

KOSGEB tarafından geçtiğimiz yıllarda imalatçı işletmelerin dijitalleştirilmeleri – otomasyona yönelik yatırımlarının desteklenmesi ve uluslararası düzeydeki firmalarla rekabet sağlayabilmeleri amacıyla 2019 – 2023 yılları arasında planlanan çağrılar bu kapsamda “İmalatta Dijitalleşme” temasına sahiptir. 2019 yılının Mart ayında beşincisi açılan KOBİGEL Programı 2021 yılının Mart ayında aynı temayla 2 farklı çağrı olarak yer aldı. 4 yıllık plan kapsamında “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temasıyla son kez karşımıza çıkacak olan KOBİGEL Programının 2022 senesinin 2. Yarısında bizlerle buluşmasını bekliyoruz.

2022 yılına dair açılacak olan programa dair tüm bilgilere hibe ve teşvikler genel bilgilendirme sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

KOSGEB KOBİGEL Programının Amacı Nedir?

KOSGEB tarafından yürürlükte olan KOBİGEL Programı açıldığı ilk yıldan beri KOBİ’lerin hem ulusal hem uluslararası alanda güç kazanmalarına yönelik hangi ihtiyaçları varsa bu alanda giderlerin karşılanmasına yönelik yürürlükte bulundu. KOBİ’lerin hazırlayacakları projelerin desteklenmesi, giderlerinin bir kısmının Türkiye’nin ulusal ve uluslararası hedefleri çerçevesinde Türkiye patentli firmaların & işletmelerin güç kazanması konusunda KOBİGEL Programı son 7 yıldır firmalara çözüm ortaklığı sağlıyor.

Hibe, teşvik, desteklerin tümü firmalarımızın & işletmelerimizin rekabet gücünü, üretimini, kapasitesini, niteliğini, Ar-Ge gücünü, pazarlama unsurlarını artırabilmek amacıyla kamu kuruluşları tarafından sağlanmaktadır. KOBİGEL Programının amacı da Türkiye’nin ihracat gücünü artıracak tüm paydaşların faaliyetlerini hızlandırmak, dinamizm kazandırmak üzerinedir. KOBİGEL’İn amacı özet olarak yüksek teknolojili stratejik ürünlerin üretim kapasitesinin artırılması ile uluslararası pazarda daha büyük pazarlara ulaşmak ve Türkiye’nin ihracatına artı nitelikli değer katmaktır.

Çeşitli illerin sanayi unsurları, üretim gücü, teknolojik rekabet oranı hesaplanarak açılan programdan günümüze kadar 10 bini aşkın KOBİ yararlandı. Bu kapsamda en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa ve Kocaeli’deki KOBİ’ler makine, personel giderleri başta olmak üzere milyonlarca TL’lik destek almaya hak kazandı.

KOSGEB KOBİGEL Programı Destek Unsurları Nelerdir?

Hizmet giderleri için: Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir.
Makine – teçhizat ve yazılım giderleri için:
Geri ödemeli destek oranı ile finansal kiralama oranı (%60 x %70 x finansal kiralama oranı) üzerinden finansal kiralama masrafına geri ödemesiz destek verilir.

Geri ödemesiz destek oranı (%60 x %30) üzerinden finansal kiralama peşinat bedeline geri ödemesiz destek verilir.
Personel giderleri için: Belirli limitler dâhilinde %100 ödemesiz destek verilir.

Program kapsamında verilecek desteğin üst limiti 450.000 TL (geri ödemesiz), 1.050.000 TL geri ödemeli olmak üzere 1.500.000 TL’dir. En az 6 ay, en fazla 36 ay için geçerlidir.

KOSGEB KOBİGEL Programı Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir?

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri projenin – çağrının hazırlandığı temaya istinaden KOBİGEL Proje Teklif Çağrısı’nda belirlenir ve belirlenen esaslar dâhilinde desteklenecek proje giderlerine kurul karar verir.
Bu kapsamda proje faaliyet giderleri arasında yer almayan net olarak belirtişmiş unsurlar mevcuttur. Bunlar;
1) Gayrimenkul alım & satımı
2) Yapılacak – proje aşamasındaki bina inşaatı
3) Tefrişat
4) Proje kapsamı dışında taşıt aracı alım ve kiralama
5) Proje kapsamında yer almayan – gerek duyulmayan personellerin projeye eklenmesi ve oluşan personel giderleri ile genel olarak vergiler desteklenmez.
Proje kapsamında desteklenecek giderlerin belirlenmesi ve bu giderlerin toplamı ile destek türleri kurul tarafından belirlenmekte ve her sene değişmektedir.

KOSGEB KOBİGEL Programı Mevzuatı Nedir?

KOSGEB KOBİGEL Programı kapsamında dikkat edilmesi gerekenler, amaçlar, başvuru şartları, proje giderleri, destek unsurları, çağrı açılış – bitiş tarihleri, kimlerin başvuru yapabileceklerine dair tüm bilgiler ilgili bölümlerde yer almaktadır. Başvuru süresince dikkat edilmesi gerekenler, proje başlıkları, gider kalemlerinin doğru bir şekilde planlanması ve proje üzerinde listelenmesi gerekmektedir.

KOSGEB KOBİGEL Programı İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Tüm programlarda olduğu üzere KOSGEB KOBİGEL Programında da dikkat edilmesi gereken unsurlar, yatırım yapılması planlanan projeler – alanlar mevcuttur.
a) KOSGEB KOBİGEL tarafından her sene açıklanan çağrının dikkatle okunması, hangi unsurları karşılayacağının belirlendikten sonra harekete geçilmesi ve projenin içeriğinin & kapsamının belirlenmesi gerekmektedir. İhtiyaçlar doğrultusunda değil şartlar birbirini karşılamalıdır.
b) Projede yer alacak giderlerin mutlaka gerekçeleriyle birlikte belirtilmesi, işletmenin genel ihtiyaçlarının veya proje dışındaki diğer alakasız giderlerin bu kapsamda yer almaması gerekmektedir. c) Proje kapsamında hazırlanacak içerikte faaliyet ve amacının ardından gider türü yazılmalıdır, sebepsiz & amaçsız şekilde eklenen hiçbir gider proje kapsamına alınmamaktadır.
d) Proje kapsamında alınacak ürünlerin, tedarik edilecek yazılım unsurlarının proje içerisinde net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Farklı alanlara hizmet edecek unsurların farklı satır – bölümlerde amaçlarıyla birlikte net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.
e) Gider olarak gösterilecek unsurun temel özellikleri ve nitelikleri belirtilmelidir, herhangi marka, model vb. ürünün direkt belirli bir markaya modele ait olduğunu gösterecek açıklamalardan kaçınılmalıdır.
f) Senede 1 defa belirli dönemlerde açılması sebebiyle sistemde oluşabilecek sorunlardan kaynaklı olarak başvurunun yapılamaması ihtimali dahilinde, program çağrısı yapıldıktan sonra çalışmalara başlanmalı, mümkün olduğunca program bitişinden erken tarihlerde başvuru süreçleri sistemler üzerinden tamamlanmalıdır.
g) Harcamalar – gösterilen giderler anlaşmalı bankalar aracılığıyla şeffaf bir şekilde gösterilmeli ve işlemleri yapılmalıdır. Firma ortakları, akrabalar, tedarikçiler üzerinden herhangi bir işlem mutlaka yapılmamalıdır. Firmalar bu konuda çok dikkatli davranmamakla birlikte projenin en kilit noktasında sorun yaşayabilmektedirler.
Programlarında olduğu gibi doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Proje tüm niteliklere uygun şekilde yazılsa bile başvuru sürecinde yapılan hatalar nedeniyle birçok proje değerlendirilme sürecine alınmamaktadır.

KOSGEB KOBİGELProgramı Başvuru Şartları Nelerdir?

İçeriğimizin belirli kısımlarında başvuruya yönelik şartlar, unsurları genel olarak farklı başlıklar üzerinden belirttik. Ancak proje kapsamında dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan biri de projelerin başlıkları / faaliyet alanlarıdır. Bunlar;
- İmalat Endüstrisinde Büyük Veri İşlenmesi & Tutulması ve Kullanımı
- İmalat Endüstrisi Kapsamında Nesnelerin İnterneti (IoT)
- İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
- Akıllı Sensör Teknolojileri
- Yapay Zekaya (AI) Dayalı Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
- İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
- İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
- İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

KOSGEB KOBİGELProgramına Kimler Başvuru Yapabilir?

KOSGEB KOBİGEL Programına Küçük ve Ortak Büyüklükte İşletmeler olarak adlandırılan KOBİ sınıfı işletmeler başvuru yapabilmektedir. Faaliyet alanının proje destek unsurları arasında yer alması, giderlerine uygun yatırım yapılması gibi kriterler bulunmaktadır. İşletmelerin – firmaların programdan yararlanabilmeleri için KOSGEB’in veri tabanına kayıtlı olmaları gerekmektedir.