Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

KOSGEB KOBİGEL Programı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

Programın Amacı

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin artırılması ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Destek Oranları: %60 (personel hariç)

Hizmet giderleri için: Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir.
Makine – teçhizat ve yazılım giderleri için:

Geri ödemeli destek oranı ile finansal kiralama oranı (%60 x %70 x finansal kiralama oranı) üzerinden finansal kiralama masrafına geri ödemesiz destek verilir.

Geri ödemesiz destek oranı (%60 x %30) üzerinden finansal kiralama peşinat bedeline geri ödemesiz destek verilir.
Personel giderleri için: Belirli limitler dâhilinde %100 ödemesiz destek verilir.

Destek Üst Limiti

Program kapsamında verilecek desteğin üst limiti;

450.000 TL

GERİ ÖDEMESİZ

+ 1.050.000 TL

GERİ ÖDEMELİ

= 1.500.000 TL

TOPLAM

Desteklenecek Giderler

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri, Proje Teklif Çağrısı’nda belirlenir ve belirlenen esaslar dâhilinde desteklenecek proje giderlerine kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısı’nda belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde kurul tarafından belirlenir.

Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar

İşletmenin programdan yararlanabilmesi için; KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.
NOT: Çağrılar açıldıkça oranlar ve desteklenecek giderler değişiklik gösterebilir.