Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

KOSGEB Stratejik Ürün Programı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

Programın Amacı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.

Destek Süresi

Yatırım proje süresi en az 8 ay en fazla 36 ay olacak şekilde 4 ayın tam katlarından oluşur.

Destek Üst Limiti

Program kapsamında verilecek desteğin üst limiti;

1.800.000 TL

GERİ ÖDEMESİZ

+ 4.200.000 TL

GERİ ÖDEMELİ

= 6.000.000 TL

TOPLAM

Desteklenecek Giderler ve İlgili Desteklerin Destek Üst Limitleri

Destek üst limitleri destek kalemlerine göre farklılık göstermektedir.

Makine-Teçhizat Desteği* - %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

Yazılım Giderleri Desteği* - %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

Personel Gideri Desteği** - %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

Referans Numune Gideri Desteği - %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

Hizmet Alımı Desteği - %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

*Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

**Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; uygulama esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan İşletmeler başvuru yapabilir.

NOT: Çağrılar açıldıkça oranlar ve desteklenecek giderler değişiklik gösterebilir.