UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Nedir?

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesine sahip sektörlerde bulunan, ülke çapında katma değeri oldukça yüksek olan ürünlerin üretiminin artmasına olanak sağlayan KOBİ’lerin yatırım yaparak büyümesini amaçlayan bir destek programıdır.

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programının Amacı Nedir?

Programın destek kapsamında olmasının birçok amacı bulunmaktadır. Bu amaçların birkaçına değinecek olursak; ülke çapında teknoloji odaklı yatırımların artması, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenerek büyümesine olanak sağlanması, istihdamın artması ve yerli girdi oranının artarak cari açığın azaltılmak istenmesi diyebiliriz.

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programının Başvuru Şartları Nelerdir?

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı’ndan faydalanmak için;
• KOBİ Bilgi Sistemi’ne kayıtlı ve aktif durumda olmak,
• Yerleşik sermaye şirketi statüsüne sahip olmak,
• KOBİ beyannamesinin güncel olması,
• KOSGEB veri tabanında kayıtlı olunması gerekmektedir.

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programında Desteklenen Proje Giderleri Nelerdir?

Makine ve Teçhizat Desteği*

Destek Oranı: %60 (%70 Geri Ödemeli ve %30 Geri Ödemesiz veya %70 Geri Ödemeli)
Makine ve teçhizat desteğinden faydalanmak için alınacak makine ve teçhizatın yeni olması gerekmektedir. Fakat önceden ithal edilmiş ve ithal edildiği tarih itibariyle yeni veya yatırım proje başvuru tarihi baz alındığında en fazla 3 yaşında olan makine ve teçhizatlar da destek kapsamına girmektedir. Bu husus yatırım projesi başvurusunda belirtilmelidir ve proje komitesi tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Yazılım Giderleri Desteği

Destek Oranı: %60 (%70 Geri Ödemeli ve %30 Geri Ödemesiz veya %70 Geri Ödemeli)
İşletmenin yürütmek istediği proje kapsamında yeni alınacak veya süreli bir şekilde lisanslı kullanılacak olan yazılım için sağlanan destektir. Kurul tarafından belirlenen asgari teknik özelliklerinin sağlanması durumunda uygun bulunan gider kalemine ilişkin destek ödemesi yapılmaktadır.

Personel Giderleri Desteği**

Destek Oranı: %60 (%70 Geri Ödemeli ve %30 Geri Ödemesiz veya %70 Geri Ödemeli)
Komite kararından önceki 4 ay içerisinde işe girmiş personel için bu destekten faydalanılmaktadır. Öğrenim durumu, çalışma gün sayısı ve asgari ücret gibi birçok faktör destek tutarını etkilemektedir.

Referans Numune Gideri Desteği

Destek Oranı: %60 (%70 Geri Ödemeli ve %30 Geri Ödemesiz veya %70 Geri Ödemeli)
Ürünün uygun standartlarda üretilmiş olup olmadığının kontrolünün sağlanması için yapılan testler bu destek kapsamındadır. Makine ve teçhizat desteği için onaylanmış olan destek tutarının %5’ini Referans ve Numune Desteğinin geçmemesi gerekmektedir.

Hizmet Alımı Desteği

Destek Oranı: %60 (%70 Geri Ödemeli ve %30 Geri Ödemesiz veya %70 Geri Ödemeli)
Hizmet Alım Desteği, yatırım projesinin geliştirilmesi ve uygulanması aşamalarının en iyi şekilde yürütülmesine olanak sağlayan danışmanlık hizmet giderleri kapsamında bulunmaktadır. Destek gider kalemleri;
• Eğitim ve Danışmanlık Giderleri
• Tasarım Giderleri
• Test-Analiz ve Kalibrasyon Giderleri

*Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

**Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; uygulama esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Program sonucu gerçekleşen bir izleme süreci bulunmaktadır. Bu süreç projenin başarılı sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakılmaksızın proje bitiş tarihinden itibaren 1 yıl sonra başlar ve Stratejik Ürün Destek Program Sonrası İzleme Formu düzenlenerek 3 yıl boyunca, her yıl 1 kez olmak üzere yapılır.
Yatırım projesine başvurmuş bir işletme henüz başvuru aşamasında olmasına rağmen erken ödeme avantajından faydalanabilmektedir. Bu tutar komite tarafından uygun bulunan toplan tahmini destek tutarını geçemez.

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Hangi Sektörler İçin Geçerlidir?

Program kapsamında desteklerden faydalanabilecek olan sektörler;
1. Makine
2. Kimya
3. Eczacılık
4. Bilgisayar Elektronik Optik
5. Elektrikli Teçhizat ve Ulaşım Araçları
Ayrıca başvuru yapabilecek olan NACE kodları; 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30 ve 32’dir.

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programında Destek Miktarı ve Oranı Nedir?

Destek Miktarı: 6.000.000 TL Geri Ödemesiz 1.800.000 TL Geri Ödemeli 4.200.000 TL *Destek oranı destek gider kalemlerine göre değişkenlik göstermektedir.

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programında Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular KOSGEB web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Program detayları ve başvuru şartlarına dair detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir, uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

KOSGEB Stratejik Ürün Programı Destek Süresi

Proje süresi en az 8 ay en fazla 36 ay olacak şekilde 4’ün tam katlarından oluşmaktadır.