UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

WHATSAPP TOPLULUĞUMUZA
KATILIN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Programı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı Nedir?

KOSGEB Yurtdışı Pazar Programı, KOBİ’lerin küresel pazarlarda varlığını kanıtlaması ve ülkenin ihracat hedeflerine yakınlaşmasını sağlayan bir destek programıdır. Bu program kapsamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in küresel rekabet pazarında yer almasının desteklenmesi hedeflenmektedir.

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programının Amacı Nedir?

Yurtdışı Pazar Destek Programı amaçları;
- KOBİ’lerin yurtdışı pazarlarında yer alması
- KOBİ’lerin ve ülkenin ihracat hedeflerinin desteklenmesi
- KOBİ’lerin küresel rekabet piyasasında aktif rol alması

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı Başvuru Şartları Nelerdir?

• Küçük ve orta büyüklükteki tüm şirketler bu programa yalnızca 1 kez başvuru yapabilmektedir.
• Başvuru yapılan tarih itibariyle işletmenin Yurtdışı Tescil Belgesi olması gerekmektedir.
• İmalat sektörü veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘’Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu’’nda yer alan firmalar dışında; onaylanan son mali yılında işletme ihracat yapmış olmalıdır.
• Proje bütçesinin son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmamış olması gerekmtedir.

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programına Kimler Başvurabilir?

Programdan yararlanmak isteyen işletmenin;
• Güncel KOBİ Bilgi Beyannamesinin olması
• Başvuru tarihinden itibaren son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması,
• Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmak ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda görünmek

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programında Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir?

1. Personel Gideri Desteği
2. Yazılım ve Donanım Giderleri Desteği
3. Tanıtım Giderleri Desteği
4. Yurt Dışı Fuar ve Tanıtım Giderleri Desteği
5. Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği
6. Hizmet Alımı Giderleri Desteği

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programında Süreç Adımları Nasıldır?

Öncelikle KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında olup olmadığınıza bakmanız gerekmektedir. Bunun için; https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-yurt-disi-pazar-destek-programi/ sayfamızdan gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

Başvuru
• Proje Başvuru formunu eksiksiz doldurmak için gerekli tüm bilgiye ulaşılmalı ve hazırlık yapılmalıdır.
• Amaçlarınız doğrultusunda proje konusuna uygun kişi ve uzmanlarla çalışılmalıdır.
• Faaliyete geçilecek aşamalar için bütçe planlaması yapılmalı ve sürece hazır olunması gerekmektedir.
Değerlendirme
• Başvuru sonrası KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden sürecin sonuç kontrolü yapılmalıdır. *
*Başvurunun reddedilmesi durumunda işletme bir defaya mahsus itiraz hakkını kullanabilmektedir.
Destek Süreci
Program başlangıç tarihi desteklemeye ilişkin olarak verilen ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihtir.
Revizyon
Proje kapsamında belirtilen gider kalemleri, faaliyet ve zaman planı gibi noktalarda değişiklik talebi en fazla 2 kere yapılabilmektedir.
İzleme
Program süresince desteklenmeye karar verilen tüm giderler uygulama birimi tarafından dönemsel olarak izlenmektedir.
Ödeme
Ödeme talepleri KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Yapılan harcamaların uygun bulunan kısmı, ödeme belgelerinin eksiksiz olması durumunda işletme hesabına yatırılmaktadır.

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Program başvurusu esnasında istenen Yurt İçi Marka Tescil Belgesi dışında herhangi bir belgenin de sisteme yüklenmemesi gerekmektedir.
Başvuru formunda, proforma fatura/fiyat teklifi kaydı ekranında, yabancı işletme kutucuğunun seçilmesi durumunda vergi numarası ve işletme adı kontrolü yapılmamakta olup ilgili proforma fatura/fiyat teklifi kaydedilebilmektedir.
KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılan başvuru esnasında mali bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen ekran çıkması durumunda; işletmeye ait mali ve çalışan bilgilerinin getirildiği ekrandan ‘’veri güncelleme’’ butonuna tıklayarak ilgili sorun giderilebilmektedir.

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programının Destek Üst Limit ve Destek Oranları Ne Kadardır?

Destek Üst Limit: 300.000 TL
Destek Oranları: %70 Geri Ödemesiz %30 Geri Ödemeli

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı Süresi Ne Kadardır?

Proje süreci en az 8 ay en fazla 24 ay olarak belirlenmiştir.

Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

1. Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
2. İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
3. İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
4. İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. (Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.)
5. Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.
6. Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.
7. Projeye konu satın alınacak yazılımın yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.
8. Proje kapsamında açık kaynak kodlu yazılım kullanılması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir.
9. Destek oranlarına ilave edilecek destek oranı %15’i, işletmeye ödenen destek tutarı ise destek üst limitlerini ve toplam destek üst limitini geçemez.

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programından Kaç Kere Yararlanılabilir?

Her işletme KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı’ndan en fazla 1 (bir) kez faydalanabilmektedir.


KAYNAKÇA: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi#:~:text=Programın%20Amacı&text=KOBİ%27lerin%20yurt%20dışı%20pazar,ticarete%20başlayan%20KOBİ%20sayısını%20arttırmaktı.