UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Kurumsal Risk Yönetimi

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

RİSKLERE KARŞI SAVUNMASIZ KALMAYIN!

Uyguladığımız çeşitli metotlarla kurumunuzun saygınlığına, misyonuna ve stratejilerine karşı beklenmedik riskleri öngörerek anında tespit ediyor ve bu risklere karşı hemen harekete geçiyoruz.


Daha fazla bilgi için 

Uzmanımıza danışın

Kurumsal Risk Yönetimi Nedir?

2008’de konut piyasasında yaşanan düşüşten sonra birçok büyük firmanın yönetim kurulu, operasyonel riskleri yönetmek ve risk toleransının farkına varabilmek için çok daha güçlü bir yönteme ihtiyaç duymaya başladı. Bununla birlikte her bir iş kuruluşuna risk önleyici stratejiler alanında yardımcı olmak için belirli yönlendirici ilkeler ortaya konuldu. Sonrasında ise buna kurumsal risk yönetimi adı verildi.

Kurumsal risk yönetimi, bir organizasyonun risk karşısında verdiği tepki ve bunun üstesinden gelebilme kabiliyetidir. Başarılı bir şirket; karar verme mekanizmasını en iyi şekilde kullanmak, riskleri saptamak, iş stratejisi geliştirmek ve iş hedeflerini karşılamak için risk yönetimi sisteminden faydalanır.

Günümüz şartlarında firmalar, riskleri gözlemlemek ve iç denetimi sağlamak için bu yönetim programını kullanıyor. Bu program sayesinde bir şirket, olası sorunun çok daha büyük bir boyuta ulaşması durumunda onu ortadan kaldırmak için gerekli bilgi ve gereçlere sahip olabiliyor. Bunun yanı sıra işletme, kâr sağlamak ve pazar payını büyütmek adına hangi risklerin alınabileceği konusunda mühim bir bilince ulaşıyor.

Kurumsal risk yönetimi hem halka açık şirketler hem de özel şirketler için risk yönetimine itimat ile yaklaşımın sağlanmasında önemli bir temel bileşendir. Etkili bir risk yönetimi, uygun koşullar kapsamında entegre edildiği sürece gider tasarrufunun sağlanmasında da büyük bir rol oynayabilir.

Kurumsal risk yönetimi, işletme içerisinde risk yönetimi metotlarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Firmalar, kurumsal hayatın getirebileceği riskleri belirleyip azaltmak için bu metotlara başvururlar. Bu yöntemi uygulayan bir kimsenin sormaya çalıştığı en basit sorulardan birisi, “Görevimizi başarıyla tamlamamızda bize engel olabilecek başlıca riskler nelerdir?” olacaktır.

Çeşitli kuruluş liderlerinin işte devamlılığa sahip olabilmesi için olası risklerin üstesinden başarılı bir şekilde gelmesi gerekir. Aslına bakılırsa birçok kişi, bir işi yönetmede risk yönetiminin zaten ana faktörler arasında olduğunu düşünüyor. Öyleyse bu durumda şu soru akla gelebilir: Eğer risk yönetimi hâlihazırda kurumsal hayatın bir parçası olarak meydana çıkıyorsa kurumsal risk yönetimine neden ihtiyaç duyulsun?

Kurumsal risk yönetimi aslında düşünülenden çok daha fazlasını kapsıyor. Bu yöntem; bir kuruluşun içerisine aldığı tüm faaliyetleri planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol etme sürecidir. Amaç ise sermaye ve gelir anlamında oluşabilecek risklerin zararlı etkilerini en aza indirgemektir. Yalnızca finansal riskleri değil; stratejik, operasyonel ve arızi kayıplardan doğabilecek riskleri de içerisine alır.

Sanayi, devlet mevzuatları ve yatırımcılar risk yönetimi prensip ve prosedürlerini çok daha yakından incelerler. Sektördeki artışla beraber yönetim kurullarından, kendi kurumlarındaki risk yönetimi yeterliliklerini değerlendirmesi ve bu konuda rapor hazırlaması beklenir.

Kısaca Kurumsal risk yönetimini tanımlamak gerekirse; kurumun saygınlığına, misyonuna ve stratejilerine karşı olan riskleri tanımlama, sorumlularını belirleme, etkilerini azaltmak için aksiyon planlarını oluşturma, gelişmeleri izleme ve gözden geçirmeyi kapsayan bütün süreçler olarak tanımlanabilir. Ayrıca, kurumun süreç ve yapısının potansiyel fırsatları değerlendirmeye çalışırken oluşabilecek negatif etkilerin tespiti ve yönetimi olarak da adlandırılabilir.

Kurumsal Risk Yönetimi Nasıl Yapılır?

Kurumsal risk yönetimi, bir işletmenin maruz kaldığı riskleri değerlendirmeye alan bir yapıdır. İş ortamında küresel ekonomik kriz gibi durumlardan kaynaklanan değişimlerle birlikte risk yönetimi çok daha geniş ve farklı bir boyut kazandı. Sistem, yerinde ve düzenli kararlar alma konusunda şirketlere sunduğu yeterlilikle etkisini birçok anlamda kanıtlamayı başarmıştır.

Kurumsal risk yönteminden yararlanmak isteyen işletmelerin aklına gelen ilk sorulardan birisi de bu yöntemin nasıl uygulandığı oluyor. Kurumsal risk yönetimi en iyi şekilde aşağıda belirtilen basamaklar aracılığı ile hayata geçirilebilir:
● Program kapsamının belirlenmesi: Kritik iş süreçleri ve bunlarla bağlantılı olan riskler saptanıp öncelik sırasına konulur.
● Ayrıntılı bir planın geliştirilmesi: Hangi tehlikeli durumların iş hedeflerini ve eleştirel stratejileri tehlikeye atacağını belirlemek için risk haritaları kullanılır. Gerekli bilgiler paylaşılıp bu risklerin önüne geçebilmek için denetim sistemleri kurulur.
● Eylem planının tasarlanması: Kabul edilemeyecek bir pozisyonda olan riskleri saptamak ve eksik yönleri çözmek için bir risk değerlendirme planı oluşturulur.
● Dijital olarak değişikliğe gidilmesi: Yetersiz ve geçersiz manuel süreçleri otomatize etmek için yapay zekâ ve gelişmiş diğer teknolojilerden yararlanılır.
● Gözlem ve ölçü: Risk profili ile risk göstergesi kurulur. Bunun ana nedeni, kurumsal risk yönetiminin nasıl ilerlediğini değerlendirmek ve denetim yetersizliklerini belirlemektir.

Kurumsal Risk Yönetiminin Amaçları Nelerdir?

Kurumsal risk yönetiminin önemi son derece kapsamlı bir biçimde ele alınabilir. Ayrıntılı bir risk yönetimi taslağı, risk raporlamasını güçlendirip geliştirir. Bu sayede bir kimse, kurumunu etkileyen ana risklerin farkına vararak çok daha iyi bir şekilde kontrolü eline alabilir. Tehlikeyi azaltmak ve tamamen ortadan kaldırmak için uygun denetimleri yürürlüğe koyabilir. Kurumsal risk yönetimi sadece bunlarla kalmaz; aynı zamanda birey performansını artırır, müşteri ilişkilerini iyileştirir ve çevresel uyum konusunda ilerleme kat edilmesini sağlar.

Bu yönetim türünün finansal boyuttaki yararları da göz ardı edilemez. Bütünleştirilmiş bir risk yönetimi hem işteki karmaşaların engellenmesiyle sizi masraftan kurtarır hem de satış ekibinin hesap denetimi yapmasına yardımcı olur. Elde tutulan imkânların riskler karşısında çok daha ağır basmasını sağlar ve şirketin büyümesine izin verir. Günün sonunda kurumsal risk yönetimi; güven, istikrar, gelişmiş bir performans ve kazanç ortaya çıkararak yarattığı memnuniyeti bir kez daha belgelemiş olur. Bu yönetim çeşidi, aşağıdaki gibi birçok avantajın oluşumuna da sebebiyet verir. Bunlar şu şekilde listelenebilir;
● Kuruluşta eş zamanlı olarak risk istihbaratı erişimi,
● Daha hızlı karar verme mekanizması,
● Gözetim altına alınan riskler ve umulmadık neticelere karşılaşma oranında gözle görülür bir düşüş,
● Hissedarlar arasında gelişmiş bir güven duygusu,
● İndirgenmiş maliyet, kaynakların çok daha verimli kullanımı ve gelişmiş bir manevi güç,
● Değişime dirençli, yeni fırsatlardan istifade eden çok daha güçlü kuruluşlar oluşturma.

Kurumsal Risk Yönetimi Ne Yapar?

Kurumsal risk yönetimi, birçok sektörde firmaların risk ve değer yaratma arasındaki ilişkiyi anlamasını kolaylaştırır. Böylesine bir risk yönetimi programı, tedarik zincirini geliştirerek sayım çizelgesinin çok daha iyi tasarlanmasına, müşteri talebinin önceden tahmin edilmesine, faaliyet giderlerinin azaltılmasına ve hasılatın artmasına olanak sağlar. Eğer bir kuruluş bilim veya araştırma alanında çalışmalar yapıyorsa kurumsal risk yönetimi, her bir aşamada çalışmayı koruyarak yeni bir ürün veya proje süreci boyunca riskin takip edilmesine katkıda bulunur.

Bu program, tüm kuruluş genelinde iş risklerine ilişkin farkındalığın gelişmesine, stratejik hedeflerde güvenin aşılanmasına, düzenleyici ve dâhili uyum zorunluluklarındaki uyumun iyileştirilmesine ve daha tutarlı bir süreç ve denetim uygulamaları ile operasyonel verimliliğin artırılmasına yardımcı olabilir.

İşletmeler, kurumsal kültürleri içerisinde bilgi teknolojilerinin uyum yükümlülüklerine odaklanmak yerine kapsamlı bir risk azaltımını hedefleyebilir. Bu azaltım, bir kuruluşun genel güvenliğinin çok daha görünür olmasına sıkı bir şekilde bağlıdır.

Stratejik bir kurumsal risk yönetimi programı inşa etme yolunda ilerleyen kuruluşların hâlihazırda yürürlükte bulunan ve iyi yapılandırılmış uygulamalara sahip olması gerekir. Bu uygulamalar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:
● Güvenlik, risk değerlendirmesi ve yönetimi, uyum, bilgi teknolojileri, tüzel ve diğer önemli işletme hissedarlarının faaliyet alanı gibi birçok üst düzey yönetimi ve kuruluşa ait ilkeleri kapsayan bir idare modeli,
● Sistem yapısı gibi operasyonel odak alanlarının dışında tüm güvenlik sorunları için iç tedbirleri ve standartları bünyesinde toplayan bir strateji,
● Olası bir durumda işletmeyi ve mal varlığını etkileyebilecek risk faktörlerini gözlemlemek için iç veya dış tehditleri ve sistem açığı kontrolünü kapsamına alan bir prosedür.
Kurumsal risk yönetimi, bir ilerleme içerisinde varlığını sürdürür. Bu nedenle de devamlı olarak büyümeye, yavaş yavaş gelişmeye ihtiyaç duyan ve süreklilik isteyen bir iştir. İşte bundan dolayı belirli bir izlencenin tüm bileşenleri düzenli bir şekilde tekrar gözden geçirilmeli, tekrar tekrar okunmalı ve güncellenmelidir.

Kurumsal Risk Yönetimi Bileşenleri Nelerdir?

Kurumsal risk yönetimi konusunda araştırma yapan bireylerin aklına gelebilecek bir diğer nokta ise bu yönetim şeklinin bileşenlerdir.

Bu noktadan yola çıkarak kurumsal risk yönetiminin bileşenlerini incelememiz gerekirse karşımıza aşağıdaki gibi bir bileşen listesi çıkacaktır:
● İş ve bilgi teknolojilerine dair hedefler: Bir işletmenin planlanmış stratejik girişimleri, tüm risk analizi ve karar verme sürecine dâhil edilmelidir. Örneğin; bulut servis kullanımındaki sürekli artış, çok sayıda denetim ve risk paradigmasının değişmesine neden oluyor.
● Risk iştahı: Bir işte devamlılığı sağlamak için firmanın stratejik hedef takibinde ortaya çıkabilecek hata payını hesaplaması gerekir.
● Kültür ve denetim: Bazı işletme türleri riskten kaçınırken diğerleri de stratejik bir girişimin peşinden gitmek için risk kültürünü teşvik etmeyi amaçlar. Buna ek olarak iç denetim modelleri ve ortak çalışmaya dayalı takım yapıları firmadan firmaya geniş çaplı bir biçimde değişiklik gösterecektir. Bu değişiklik, kararların alınış biçimini ve uygulanan denetimleri etkisi altına alır.
● Uyum ve denetim gereksinimi: İç standartlar, dış düzenleyiciler ve denetim gereksinimleri risk ile yönetim kararlarında dikkate alınmalıdır.
● Ölçme sistemi ve raporlama: Tüm kurumsal risk yönetimi programlarının, hissedar profillerine yerinde ve tutarlı bir faaliyet çıktısı temin etmesi gerekir. Bu profiller, şirket yöneticilerinden tutun da operasyon uzmanlarına kadar çeşitlilik gösterir. Raporlama mekanizma ve teknikleri ile birlikte ilerlemeyi hesaplamak için kullanılan ölçü sistemleri, göz önünde bulundurulması gereken önemli yapı taşlarıdır.

Kurumsal Risk Yönetimini Mecbur Kılan Durumlar Nelerdir?

Risk, şüphesiz ki hayatın bir parçasıdır. Toplum olarak hepimizin gelişmek ve büyümek için belirli riskler alması gerekir. Enerjiden altyapıya, tedarik zincirlerinden havalimanı güvenliğine, hastanelerden konaklamaya kadar her türlü alanda etkin bir biçimde yönetilmiş riskler, toplumların ileriye dönük bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Hızla değişim ve gelişime uğrayan dünyamızda kontrol etmek zorunda kaldığımız riskler de hızlıca değişime uğrayabilir. Bu risklerin beraberinde getirdiği tehlikeleri en aza indirmek ve potansiyellerini azami bir seviyeye çıkartmak için risk faktörlerini iyi bir şekilde idare ettiğimizden emin olmak zorundayız.

Risk yönetimi; işletmelerin hedeflerini başarabilmesi için kavrama gücünü, analizi ve risk farkındalığını içerisine alır. Bu, kuruluşun türü ve sahip olduğu zorluklarla orantılı olmalıdır. Kurumsal risk yönetimi, bir kurum ve onun geniş iletişim ağları içerisindeki riski yönetme yaklaşımıdır. Risk, neredeyse yapılan her işe özgü bir norm olduğundan risk uzmanları tarafından üstlenilen roller de çeşitlilik gösterir. Er ya da geç şirketi sınayacak bir kriz vuku bulabilir. Bu anlamda aslında bilinenin değil, farklılığı ve risk faktörünü yaratabilecek bilinmeyenin önemli olduğu anlaşılır. Küçük veya büyük birçok neden, risk ve kriz yönetimini yeniden gözden geçirme konusunda işletme ile yönetim kurullarını zorlar. Etkili bir şekilde işleyen kurumsal risk yönetimi sürecinin yeni gerçeklik ve olasılıkların anlaşılmasında oldukça önemli bir yere sahip olduğu unutulmamalıdır.

ODS Consulting Group Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı

Şirketlerinize özel çözümler sunmaya “kurumsallık” gömleğinizin beden ölçüsünü çıkararak başlıyoruz. Daha sonra da şirketinizi risklere ve beklenmeyen durumlara karşı daha proaktif davranan, daha dirençli bir yapıya kavuşturuyoruz.

Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı Hizmet Modelimiz

• Şirketinizde risk ölçebilen ve proaktif davranarak önceden önlem alabilen bir kurum kültürü oluşturuyoruz.
• Kriz yönetimi ve iş sürekliliğinin kesintiye uğradığı durumlarda olayı en etkin şekilde ve maksimum faydayla süreci yönetme çalışmalarınızı planlıyoruz.
• Kritik sorun ve tehditlere karşı çözüm planları geliştiriyor, acil durum ve tehdit senaryoları oluşturuyoruz.

Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı Hizmeti Metodumuz

• Stratejik riskler, operasyonel riskler, finansal riskler ve dış çevre kaynaklı riskleri tanımlayarak firmanızın bu risklere direncini artırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
• SWOT ve TOWS analiziyle tespitler ve çözüm aksiyonlarını uygulamaya alıyoruz.
• Fırsat ve tehditler dikkate alınarak işletmedeki kaynakların en etkin şekilde nasıl korunacağını/kullanılacağını belirliyoruz.

Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı İle Şirketinizin Elde Edeceği Kazanımlar

1- KRİZ YÖNETİMİ
2- STRATEJİK RİSK ANALİZİ
3- OPERASYONEL RİSK ANALİZİ
4- FİNANSAL RİSK ANALİZİ

Uzmanımıza danışın

Aşağıda bulunan formu doldurarak uzmanımıza danışabilirsiniz.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.