UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Kurumsal Yönetim

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

BİZİM İŞİMİZ, SİZİN BAŞARINIZ.

Bugüne kadar karşılaştığımız onlarca deneyim, işletmelerin ve kurumların sistemli yönetilmediği takdirde önemli ölçüde para ve zaman kaybettiğini göstermektedir. Oysa stratejik yönetim anlayışıyla geleceği doğru planlayarak ve kaynakları etkin kullanarak tüm bu kayıpların önüne geçilebilir.


Daha fazla bilgi için 

Uzmanımıza danışın

Kurumsal Yönetim Nedir?

Bir şirketin, hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede de hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını mümkün kılan kanun, yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamaları bileşimidir. Kurumsal yönetim sayesinde şirket kapsamındaki çalışanların arasındaki ilişki pekiştirilerek ortak bir amaç doğrultusunda performansın artırılması sağlanır. Kurumsal yönetim stratejisinde doğru planlamalar doğrultusunda kısa sürede elde edilen uzun vadeli başarılar elde edilebilmektedir.

Kurumsal Yönetim Neleri Kapsar?

Kurumsal yönetim hedefinde yöneticiler bulunur. Piramidin yapı taşından başlayarak yukarıya ilerlemek şirket içi ilişki sorunlarını, güven problemlerini, eşitsizliği kökten çözümleyebilmek için önemlidir. Bu yönden kurumsal yönetim şirket yönetimi ve denetimi odaklı ilerlerken diğer çalışanları da göz önünde bulundurmaktadır. Yönetim organlarının yetki ve görevleri için düzenlemeler yapan kurumsal yönetim, şirket birimlerinin sağlıklı ortamlarda çalışması amacıyla ortaya konulmuş bir sistemdir.

Organizasyonel Gelişimin Kurumlar İçin Önemi

Organizasyonel Gelişim bir şirketin; kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşması amacıyla kullanması gereken bütün yöntem ve süreçleri analiz ettiğinden ve sağlam bir organizasyonel yapı ve sistemin kurulması amacıyla çalışmaların izlenmesini, geliştirilmesini ve gerekli revizyonların yapılmasını sistemli hale getiren süreç olduğundan kaynaklı olarak şirketlerin gelişimi ve uzun vadede büyümesi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

Organizasyonel Gelişim süreçlerindeki çalışmalar sayesinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemler alınır, kalite sistemleri çerçevesinde süreçler yürütülür, mesleki ve sosyal gelişim faaliyetlerinde bulunulur. Bu sayede organizasyon içine bağlı tüm çalışanların analiz ve gelişimini kapsar. Bir bakıma kurumsallaşmadan önce gelen ve olmazsa olmaz profesyonelleşme sürecidir denebilir.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Nedir?

Kurumsal yönetim danışmanlığı hizmeti, şirket içi yapılanmanın yöneticinin inisiyatifinde ilerlemesinden çok profesyonel destekle birlikte çalışan ilişkileri ve kontrollerin iyileştirilmesi hizmetidir. Şirketlerin kurumsallaşması amaçlanan bu hizmetle birlikte şirketin genel haritası çıkarılarak stratejik ve organizasyonel yapılanma sağlanır. Şirket içinde birimlerin eşit sorumluluk taşıdığını, çalışanlarla birlikte üst yönetim kurulunun da açıklığını ve şeffaflığını koruduğuna emin olmak gibi konularda iş yapan Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, sektörde öne çıkmanız için işletmenize destek olmakla görevlidir. Yönetim sisteminizin güçlü ve yapıcı bir sistem üzerine kurulu olması için gerekli yol haritasını çıkarır.

ODS Danışmanlık Grubu olarak “Etkin Danışmanlık” metodu ile firmanızın sektörünü, mevcut işleyişini ve kültürünü analiz ederek objektif bir gözle mevcut İK uygulamalarınızı (mülakat, iç terfi gibi) değerlendiriyor, gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek marka değerinizin yanı sıra yönetici ve çalışanlarınızın da kişisel gelişimine katkıda bulunacak süreçler kurguluyoruz.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Almak Neden Önemlidir?

Kurumun başarı ve vizyonu ancak şirket içi dinamiği de iyi durumdaysa gelişebilir. Üst yöneticilerden yönetici kuruluna, çalışanlara ve müşterilere kadar herkes kurumsal yönetim kapsamında işleyişin bir parçası olarak görev yapmaktadır. Herkesin bir sorumluluğa sahip olduğu böyle yerlerde kurumsal güven sağlanmadığı takdirde en dev şirketler bile yok olmanın eşiğine gelebilir. Kurumsal yönetim ilkelerinin doğru ve sağlıklı şekilde uygulandığı şirketlerde iç ilişkiler iyi olacak, dolayısıyla şirket içindeki güven yapısı kurulduğu için gerekli riskler kolayca alınabilecektir. Dengeli ve değerli işlerin risksiz olmadığı iş dünyasında sağlıklı yönetim anlayışına sahip olmak şirketleri her zaman ileri taşır. Bu yönden bakıldığında yöneticilerin perspektiflere kulak asması büyük önem taşımaktadır. Kurumsal yönetim danışmanlığı da tam olarak kurumlar için bunu başarmayı kolaylaştırır. Objektif olarak denetlemeleri ve kontrolleri izler ve çıkardığı grafikle eksiklerin iyileştirilmesi, şirketin gelişim yönünde daha da ilerlemesi için yardımda bulunur. Kurumsal yönetim danışmanlığı, şirketlerin ikinci bir gözden incelenmesi sonucu tarafsız değerlendirmeler yaptığı için önemli bir hizmettir.

Kurumsal Yönetim Tebliği

Şirketlerin yönetim süreçlerini profesyonel bir şekilde sürdürebilmesi ve doğabilecek problemler karşısında olumsuz etkileri en aza indirgemesi için bazı ilkeler belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği altında gelen düzenlemelerle birlikte şirketlerin yönetim kısmındaki sorumlulukların ayrışması ve bir düzen içinde sürecin işlemesi olumlu gelişmelere yol açmaktadır. Kurumsal Yönetim sorunlarının birçok sebebi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; şirketlerin yönetim süreçlerine dahil olan tüm kişilerin risk algılarının farklı olması, bilgi akışının gerçekleşmemesi ve karar mekanizmasının işleyişi diyebiliriz.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Nelerdir?

Dünyada OECD, Türkiye’de ise SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri şirketlerin Kurumsal Yönetim yapışıma sahip olması için geliştirilmiştir. Bu düzenlemeler dört temel ilk başlığı altında toplanmıştır. Bunlar;
• Yönetimin Adillik İlkesi
• Yönetimin Şeffaflık İlkesi
• Yönetimin Hesap Verebilirlik İlkesi
• Yönetimin Sorumluluk İlkesi

Adillik İlkesi:

Bu ilke şirket hissedarı ve ortağı olan tüm tarafların haklarının korunması ve sözleşme şartlarının uygulanması gerekliliğini vurgulamaktadır.

Şeffaflık İlkesi:

Tüm ortak, hissedar ve yönetimde söz hakkı olan kişilerin bilgilendirilmesi aynı zamanda kamuoyu ile açık bilgi paylaşımı yapılması bu ilke kapsamındadır.

Hesap Verilebilirlik İlkesi:

Yönetim Kurulu bu ilk doğrultusunda tepe yönetim performansını bağımsız bir şekilde izlemektedir. Tepe yöneticiler hissedarlara karşı hesap verilmesini temin eder ve işleyişe ayak uydurur.

Sorumluluk İlkesi:

Şirketler bu ilk doğrultusunda kanun ve düzenlemelerle birlikte toplumsal değerlere uygun kararlar almakta ve uygulamaktadır.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi (KYİUD) bir şirketin hissedar haklarını ne kadar gözettiklerini, kamuoyu bilgi paylaşım şeffaflığını ve yönetim kurulu genel işleyiş kalitesini gösteren bir görüştür. Bu derecelendirme şirket yönetiminin belirlenen kalite standartlarına uyumu ve diğer kurumlarla kıyaslama yapıldığındaki konumunu belirler. KYİUD tarafında yapılan tüm düzenlemeler ve denetlemeler Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından yapılmaktadır.

Sürdürülebilir Risk Yönetimi

Risk, hem özel hayatımızda hem de iş hayatımızda karşımıza çıkabilecek ve gerçekleşebilecek tüm ihtimalleri barındırmaktadır. Kurumlar için risk hem maddi hem de imaj yönünden olumsuz birçok sorunu beraberinde getirebilmektedir. Bu nokta şirketler için sürdürülebilir bir risk yönetimine sahip olmak son derece önemlidir. Kurumlar için risk değerlendirmesi şirket içinde yer alan tüm departmanlar özelinde yapılmalıdır. Genel işleyiş ve onun kolları olan alt departmanların risk yönetimi için özenli ve detaylı bir çalışma yapması gereklidir.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı ile Şirketiniz İçin Neler Yapıyoruz?

Kurumsal yönetim doğrultusunda 7 ana başlık çerçevesinde çalışıyoruz:

İşletmenin Detaylı Mevcut Durum Analizi

Şirketinizin geleceğine yön verecek sürdürülebilir stratejileri belirmeden önce uzman danışmanlarımız işletme yöneticilerinizle görüşmeler yaparak mevcut durum analizi yapmaktadır. Gerekli veriler toplanır ve detaylı bir çalışma yapılır.

Organizasyon Yapısı ve İş Tanımları

Bu aşamada uzmanlarımız tarafından firmanız için gelecek dönemler ve yıllarda da kullanabileceğiniz organizasyon yapısı ve iş tanımları belirlenir. Kişilerin unvanları, sorumlulukları ve mevkileri belirlendikten sonra şirketin ihtiyaç duyduğu alanlar ile ilgili kişi eşleştirmeleri yapılır. İş tanımlarının belirlenmesi firmaların verimliliği için oldukça önemlidir. Doğru kişi doğru pozisyona yerleştirilir ve iş tanımının yapılır. Bu sayede süreçlerin işleyişi optimum seviyede iyileştirilir.

Süreç Tanımlama ve Yönetimi

Firmaların yapılan iş ile ilgili onay aşamasının hızlanması ve netleşmesi, birimler arası iletişimin kolaylaştırılması ve sistematikleşmesi, hata payının en aza indirilmesi ve iş yapılışını standart hale getirilmesi ve işletme ihtiyacına yönelik daha birçok farklı yöntemle süreç iyileştirilmesi ve yönetimi yapılmaktadır. Bu aşamada firmalar için zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan çözümler geliştirilir. Bu çözümler sayesinde maksimum verimlilik ve kar hedeflenir.

Kurumsal Performans Yönetimi

Şirketlerin iş yönetimi ve performans verimliliğini izleme yöntemi olarak kullanılmaktadır. İşletmelerin çalışan verimliliğinin ve motivasyonun artması için bir planlama yapmış olması gerekmektedir. ODS Consulting Group olarak uzun yıllar kullanabileceğiniz bir performans yönetimi için gerekli yol haritasını çiziyoruz. Uzman danışanlarımız sayesinde hedeflerinize daha hızlı ulaşmanız için Kurumsal Karne, Anahtar Performans Göstergeleri (KPI), ve Hedef Anahtar Sonuçlar (OKR) gibi Kurumsal Performans Yönetimi Yöntemlerini kullanıyoruz.

Yetkinlik Bazlı Bireysel Performans Yönetimi

Bu yöntemde kişiler yetkinliği bazında bir performans değerlendirmesine tabi tutulur. Kişilerin performansı yetkinlikleri göz önünde tutularak ölçülür ve analiz edilir. Kişilerin bağlı oldukları şirketler içindeki yetkinliklerine göz önünde tutularak başarısı ölçülür. Bu yöntem sayesinde kişilerin performans düşüklüğünün önüne geçmek ve gerekli durumlarda müdahale etmek amaçlanır. Kişinin en güçlü yönü, yaptığı en iyi şey ve yapması gerekenler gibi sorulara cevap alınır. Bu yöntemi uzmanlarımız tarafında şirketinizde uygulayarak maksimum verimliliğe sahip olmanıza destek oluyoruz.

Oryantasyon ve İşbaşı Eğitim Süreçleri

Birçok kişi için oryantasyon ve işbaşı eğitim süreçleri oldukça önemlidir. Firmalar yeni işe başlayan çalışma arkadaşlarının en hızlı şekilde adapte olması için bir planlama yapmalıdır. ODS Consulting Group olarak uzmanlarımız ile birlikte tüm çalışanlarınızın oryantasyon ve işbaşı eğitim süreçlerinin titizlikle yürütülmesi için tüm gerekli çalışmaları yapıyoruz. Performans ve verimlilik artışı için oldukça önemli bir etken olan oryantasyon ve işbaşı eğitim süreçleri her firma tarafından yürütülmesi gerekliliğine sahiptir.

İç Denetim ve Otokontrol Sistemi

Şirketlerin temel iş süreçlerinin, şirket politikalarının, strateji ve hedeflerinin, organizasyonel yapılanmalarını analiz edilerek her kurumun kendine özgü kurumsal gelişim yolculuğunda gelişimin evrensel çapta kabul görmüş ortak akıl ürünü sistemler çerçevesinde yeniden kurgulanmasını sağlıyoruz.

Firmalar Neden Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Almalıdır?

İşletmeler kurum kültürünün oluşması, çalışan verimliliğinin artması, yönetimsel süreçlerin en hızlı ve optimum fayda sağlayacak şekilde yürütülmesi noktasında danışmanlık almak isteyebilirler. Tüm departmanların planlı bir işleyişle büyümesi, yol alması ve fayda sağlaması gerekmektedir. Şirket varlığının devamı ancak bu sayede sağlanmaktadır. Kurumsala uygun yönetim süreçleri hem iç hem de dış kaynakları etkilemektedir. İşletmenizin geliştirmesi veya yeniden yapılandırılması gereken tüm bölümleri için uzmanlarımıza danışmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kurumsal Danışmanlık Ücretleri Nasıldır?

Kurumsal danışmanlık hizmetlerinin ücretleri, hizmetin niteliğine, boyutuna, zorluk derecesine, danışmanlık şirketinin deneyimine ve pazardaki fiyat ortalamasına göre değişebilir. Ayrıca, danışmanlık hizmeti verilen sektöre, danışmanlık projesinin süresine, danışmanlık ekibinin büyüklüğüne ve hizmetin yapılması gereken ülkeye göre de fiyatlar değişebilir.

Genel olarak, kurumsal danışmanlık hizmetleri saatlik, aylık veya proje bazlı ücret modelleri ile sunulabilir. Saatlik ücret modellerinde, danışmanlık hizmetinin süresi ve danışmanın saat başına ücreti belirlenir. Aylık ücret modellerinde ise, danışmanlık hizmetinin belirli bir süre için verilmesi ve aylık bir ücretin belirlenmesi gerekir. Proje Bazlı ücret modellerinde ise, danışmanlık hizmetinin tamamlanması ile birlikte bir kerelik bir ücret ödenir.

Her şirketin ihtiyacı ve bütçesi farklı olduğu için, kurumsal danışmanlık hizmetlerinin ücretleri de farklılık gösterir. Danışmanlık şirketi ile detaylı bir görüşme yaparak, danışmanlık hizmetinin içeriği, süresi, danışmanların deneyimi ve şirketin bütçesi gibi faktörlere göre bir ücret modeli belirlenebilir.

Kurumsal Danışman Olma Şartları Nelerdir?

Kurumsal danışmanlık hizmetlerinde çalışmak isteyen bir kişinin sahip olması gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bunlar:
Eğitim: Kurumsal danışmanlar genellikle mühendislik, hukuk, işletme, finans veya bilgi teknolojisi gibi alanlarda lisans veya yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olmalıdırlar.
Deneyim: İş dünyasındaki deneyimi olan ve sektörün içinde bulunan kişiler kurumsal danışmanlık hizmetlerinde daha başarılı olacaktır.
İletişim becerileri: Kurumsal danışmanlar, müşterileriyle etkileşim halinde bulunacaklar için iyi bir iletişim becerisi sahip olmalıdırlar.
Analitik düşünce: Kurumsal danışmanlar, verileri analiz ederek, müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri bulabilmelidir.
Yönetim becerileri: Kurumsal danışmanlar, projelerin ve müşteri taleplerinin yönetimini yapabilmelidir.
Adapte olabilme: Kurumsal danışmanlar, farklı sektörlerdeki müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını ve kültürlerini anlayabilmelidir.
Kurumsal danışman olmak isteyen kişiler bu şartları karşılamalı ve bu alanda uzmanlaşmış eğitim programlarına katılmalıdırlar. Ayrıca, sektörde uzun yıllardır çalışan ve başarılı bir danışman ile işbirliği yaparak, deneyim ve bilgi birikimlerini artırmaları da yararlı olacaktır.

Kurumsal Danışmanlık Hizmeti Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Kurumsal danışmanlık hizmeti alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:
İşletmenin ihtiyacı: İşletmenin hangi alanlarda danışmanlık hizmeti alması gerektiğini belirlemek önemlidir.
Danışmanlık firmasının tecrübesi: İşletme, danışmanlık firmasının sektörde ne kadar tecrübeli olduğunu ve hangi işletmelerle çalıştığını araştırmalıdır.
Danışmanlık hizmeti fiyatları: Danışmanlık hizmetinin maliyetini belirlemek önemlidir ve danışmanlık hizmetinin kalitesiyle orantılı olduğunu unutmayın.
Danışmanlık süreci: Danışmanlık hizmetinin nasıl yapılacağı, süreçlerin nasıl belirleneceği ve hangi sonuçların hedeflendiği konularında açık bir fikir sahibi olunmalıdır.
Danışmanın uzmanlık alanı: İşletme, danışmanın uzmanlık alanını belirlemeli ve bu alanda tecrübesi olan bir danışmanla çalışmalıdır.
Danışmanın iletişim becerileri: Danışmanın işletmeyle etkileşim kurması, anlamlı ve anlaşılır şekilde bilgi sunması önemlidir.
Bu noktalar dikkate alındığında, kurumsal danışmanlık hizmeti almak daha etkili ve verimli bir süreç haline gelebilir ve işletmenin hedeflerine daha hızlı ulaşmasına yardımcı olabilir.

Uzmanımıza danışın

Aşağıda bulunan formu doldurarak uzmanımıza danışabilirsiniz.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.