Proje Yönetimi Departmanı

Kurumsal Yönetim

büyüteç ikonu

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

BİZİM İŞİMİZ, SİZİN BAŞARINIZ.

Bugüne kadar karşılaştığımız onlarca deneyim, işletmelerin ve kurumların sistemli yönetilmediği takdirde önemli ölçüde para ve zaman kaybettiğini göstermektedir. Oysa stratejik yönetim anlayışıyla geleceği doğru planlayarak ve kaynakları etkin kullanarak tüm bu kayıpların önüne geçilebilir.

Kurumsal Yönetim Nedir?

Bir şirketin, hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede de hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını mümkün kılan kanun, yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamaları bileşimidir.

ODS Consulting Group Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Şirketlerin temel iş süreçlerinin, şirket politikalarının, strateji ve hedeflerinin, organizasyonel yapılanmalarını analiz edilerek her kurumun kendine özgü kurumsal gelişim yolculuğunda gelişimin evrensel çapta kabul görmüş ortak akıl ürünü sistemler çerçevesinde yeniden kurgulanmasını sağlıyoruz.

8 Ana Başlıkta “Kurumsallık” Hizmeti


İşletmenin Detaylı Mevcut Durum Analizi

Organizasyon Yapısı ve İş Tanımları

Süreç Tanımlama ve Yönetimi

Kurumsal Performans Yönetimi

Yetkinlik Bazlı Bireysel Performans Yönetimi

Oryantasyon ve İşbaşı Eğitim Süreçleri

İç Denetim ve Otokontrol Sistemi

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmet Metodumuz

“Etkin Danışmanlık” metodu ile firmanızın sektörünü, mevcut işleyişini ve kültürünü analiz ederek objektif bir gözle mevcut İK uygulamalarınızı (mülakat, iç terfi gibi) değerlendiriyor, gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek marka değerinizin yanı sıra yönetici ve çalışanlarınızın da kişisel gelişimine katkıda bulunacak süreçler kurguluyoruz.
ŞİRKETİNİZİN ELDE EDECEĞİ KAZANIMLAR

ÜCRET YÖNETİMİ MODELİ

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

MOTİVASYON YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI PROSEDÜRLERİBİRİM YÖNETİCİMİZ

MEHMET EMİN ERGİNÖZ

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
Yöneticisi


"Şirketinizin temel iş süreçlerini, şirket politikalarını, strateji ve hedeflerini ve organizasyonel yapılanmalarını analiz ederek kurumsallaşma sürecinde şirketinize yol gösteriyoruz."

Teklif talebinizi iletin

Aşağıda bulunan formu doldurarak CD hizmet teklif talebinizi bize iletebilirsiniz.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Linkedin hesabımızı takip edin!